Biznis Viza

Svi podnosioci za biznis vizu (sa izuzetkom aplikanata iz podklase 132) koji traže da dođu u Australiju kako bi osnovali ili otkupili biznis, ili odradili određenu investiciju moraju aplicirati za Business Skills (privremenu) vizu
Nosioci ove vize mogu postati podobni da apliciraju za trajnu biznis vizu nakon što uspješno vode svoj biznis ili održavaju njihovu određenu investiciju u Australiji na zadati period i ispune druge uslove.

Postoje tri različita strima od privremene do trajne vize:

Business Innovation strim je za one koji žele da posjeduju ili održavaju novi ili postojeći biznis u Australiji.

Investor strim je za ljude koji žele da naprave određenu investiciju u nekoj Australijskoj državi ili teritoriji i žele da održavaju biznis i aktivnosti investiranja u Australiju nakon što je glavna investicija završena.

Significant Investor strim je za ljude koji žele da investiraju najmanje 5 miliona u postojeće investicije u Australiji i žele da održavaju biznis i investicione aktivnosti u Australiji nakon što je originalna investicija završena.

Business Innovation Strim

Podnosilac mora ispuniti sledeće uslove kada on ili ona aplicira za privremenu biznis vizu.

• Da ima ispod 55 godina (Može se zanemariti ako je klijent voljan da dobije sponzorstvo države)

• Da ima bar 65 poena na testu poena

• Da ima lična sredstva od preko 800.000 AUD koja se može prebaciti u Australiju u roku od 2 godine.

• Mora biti vlasnik kompanije čiji je obrt bio preko 500.000 AUD tokom dve ili četiri godine pre nego što je pozvan da aplicira. ( Za one koje imaju više od jedne kompanije dodajte svi prihode svih kompanija.)

Podnosilac će biti podoban da aplicira za trajnu vizu nekoliko godina kasnije dok se nalazi na privremenoj vizi ako njegov biznis funkcioniše na zadovoljavajućem nivou.

Investor Strim

Podnosilac će biti podoban da aplicira za trajnu vizu ukoliko podnosilac održava nivo investiranja u Australiju tokom 4 godine

• Podnosilac potrebno je da ima ispod 55 godina (Može se zanemariti ako je klijent voljan da dobije sponzorstvo države)

• Da ima bar 65 poena na testu poena

• Podnosilac mora da je održava preko 2.25 miliona australijskih dolara ličnih sredstava (podnosilac zajedno sa partnerom) u prethodne 2 godine

• Podnosilac mora imati makar 3 godine iskustva u investiranju

• Mora investirati 1.5 miliona u odabrana mesta (u završnom stadijumu procesuiranja vize)

Significant Investor Strim

Podnosioci za vizu ne moraju da zadovoljavaju kriterijume inovacionog testa i ne postoji starosna granica. Ovaj strim vize daje uslov od 160 dana provedenih u Australiji nakon što ste u periodu od 4 godina bili nosilac Business Investor i Investment vize (privremene) (podklasa 188).

Podnosioci za vizu moraju:

• da pošalju iskaz interesovanja (EOI) da apliciraju za ovu vizu preko SkillSelect-a

• biti nominovani od strane države ili teritorije

• da su investirali bar 5 miliona AUD u legalnim investicijama.