Vispārēju Prasmju Migrācijas Vīza

Austrālijai jau kopš valsts dzimšanas ir nepieciešami kvalificēti imigranti. Nesenie pētījumi arī parādīja, ka Austrālijas ekonomika nevar ilgstoši pastāvēt bez kvalificētiem ārzemju speciālistiem. GSM programma ir paredzēta samērā jauniem cilvēkiem kuru prasmes Autrālijai ir nepieciešamas.

Vispārēju Prasmju Migrācijas Vīza (GSM) visiem pretendentiem izvirza noteiktas prasības un kritērijus:

• prasmju novērtējumam, uzrādītajā profesijā, jāatbilst Klasificēto profesiju sarakstā noteiktajam

• vecums: kopumā, galvenajiem pretendentiem jābūt vecumā no 18 līdz 49

• Angļu valodas prasmes: vairumam pretendentu būs jāuzrāda oficiāli Angļu valodas testu rezultāti

• izmantojot SkillSellect ( prasmju noteicēju ) pretendentiem būs jāizsaka savas intereses un jāsaņem uzaicinājums uz vīzas pieteikšanu, pirms tie var iesniegt GSM pieteikumu.

• Atsevišķos gadījumos jāiegūst vienu vai vairākas atbilstošas kvalifikācijas pēc vismaz divu gadu studijām Austrālijā

• prtetendents var tikt sponsorēts kādā no Austrālijas pavalstīm. Katrai pavalstij ir savs profesiju saraksts un kritēriji.

Lielai daļai GSM apakšklases vīzas pretendentam arī prasa sasniegt konrētu punktu skaitu GSM testā,  un tāpēc GSM vīza bieži tiek saukta arī par ‘punktu testu ’ vīzu.

Punktu tests

Katram pretendentam nepiesiešams saņemt 60 punktus GSM punktu testā, lai iesniegums būtu sekmīgs. Ja jūs saņemat ieskaites atzīmi, varat pieteikties SC189 vīzai (independent permanent visa- neatkarīga pastāvīgā vīza). Ja jums ir nepietiekošs punktu skaits, jūs varat apsvērt kandidēšanu uz valsts atbalstu.

SC190 (Nominated Permanent visa- Nominētā pastāvīgā vīza)

• Ja esat ieguvis Autrālijas štata sponsorēšanu, iegūstat papildus 5 punktus.

• Parasti pēc pastāvīgās vīzas SC190 saņemšanas, pretendentam būs izvirzīta prasība uzturēties štatā kur iegūta sponsorēšana.

SC489 (Nominated or Sponsored Provisional visa – Nominētā vai Pagaidu sponsorētā vīza)

• 10 punkti var tikt piešķirti, ja pretendentu sponsorē attiecīgais štats vai tajā dzīvojošie radinieki.

• Šī vīza ļauj pretendentam palikt, studēt un strādāt attiecīgajā teritorijā 4 gadus. Un šī vīza var tikt piešķirta tikai 2 reizes mūžā.

Vīzas pieteikums

Pamatojoties uz EOI, persona var tikt aicināta pieteikties GSM vīzai. Visaugstākā ranga pretendenti visdažādākajās profesijās var tikt uzaicināti pieteikties prasmju vīzai. Ja potenciālais pretendents uz GSM vīzu ir ieinteresēts padarīt sevi pieejamu valsts vai tritoriju nominācijai, tad to var uzrādīt viņu EOI. Pretendents var norādīt kādam štatam vai teritorijai dod priekšroku.

Ja persona saņem uzaicinājumu pieteikties, tad 60 dienu laikā ( no uzaicinājuma dienas) elektroniski jāiesniedz derīgs iesniegums vīzas pieteišanai, izmantojot SkillSelect lapu. Iesniegtie pieteikumi ārpus šī noteiktā laika perioda nebūs derīgi.

Ja persona pēc diviem uzaicinājumiem pieteikumu vīzai neiesniedz, tad viņas EOI tiks izdzēsts no datu bāzes.