ဧည့္သည္ဗီဇာ(SC600)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္လုိပါက SC600ဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထား၍ ၾသစေၾတး လ်တြင္ ၁၂ လ ၾကာေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ရွိပါက အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ၾသစၾတးလ် ျပင္ပတြင္ရွိေနစဥ္တြင္ပင္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္၏အေျခအေနအ ေပၚမူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလမ္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္လမ္းေၾကာင္း : ၾသစေၾတးလ်သို႔ ေလ့လာေရးခရီးအေနျဖင့္လာေရာက္လိုသူမ်ား၊ ရံုးပိတ္ရက္အလည္အပတ္လာေရာက္လိုသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္လာေရာက္လိုသူမ်ားအ တြက္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း : ၾသစေၾတးလ်သို႔ စီးပြားေရးကိစၥျဖင့္လာေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ၾသစေၾတးလ်သို႔လာေရာက္ျပီး ညီလာခံ၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္အျခားအလုပ္ ကိစၥႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

မိသားစုဆပြန္ဆာေပးသည့္လမ္းေၾကာင္း : ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေဆြမ်ိဳးရွိသူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင့္တြင္ မိဘ၊ အဖိုးအဖြား၊ ေမြးခ်င္း၊ ၀မ္းကြဲေမာင္ႏွမ၊ ဦးေလးသို႔ ဟုတ္အန္တီစသည့္ ၾသစေၾတးလ်မိသားစု၀င္မ်ားရွိပါက ဤလမ္းေၾကာင္းျဖင့္သင့္ေဆြမ်ိုးမ်ားအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ETA ဗီဇာ (SC601)

အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ရွိေနျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ား : အင္ဒိုရာ၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘရူနိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာအနီ၊ ဂရိ၊ ေဟာင္ေကာင္(တရုတ္ ျပည္၏ SAR)၊ အိုက္စလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ လိုက္တင္ရွတိုင္း၊ လူဇင္ဘတ္၊ မေလးရွား၊ ေမာ္လ္တာ၊ မိုကာနို၊ ေနာ္ေ၀း၊ ေပၚတူကီ၊ ဆန္မာရီႏို၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ထိုင္၀မ္၊ နယ္သာလန္၊ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဗာတီကန္စီး တီးစသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ passport ကိုင္ ေဆာင္ထားသူျဖစ္လွ်င္၃ လၾကာ အလည္အပတ္ဗီဇာကို ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။
သင္၏ ETA ဗီဇာသည္ ၁၂ လ ၾကာအက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်သို႔လာေရာက္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ တြင္ ၃လ ၾကာေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
သင္၏ခရီးသြားေအဂ်င္စီမွ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္သင့္ကိုကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
သင္ၾသစေၾတးလ်တြင္ရွိေနစဥ္တြင္ မည္သည့္ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာအသစ္ကိုမွ် ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိပါ။

ေဆး၀ါးကုသဗီဇာ (SC602)

သင္သည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရန္အစီအစဥ္ရွိပါက ဤဗီဇာကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ဤဗီဇာသည္ ေဆးကုသသည့္ကာလအတြက္အက်ံဳး၀င္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဤဗီဇာကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂လၾကာအထိေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ၃လၾကာမွ် သာေနထိုင္ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။

e Visitor ဗီဇာ (S651)

အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိေနျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ား :အင္ဒိုရာ၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ခရိုေအးရွား၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ အက္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိုက္စလန္၊ အီတလီ၊ လတ္ဗီးယား၊ လိုက္တင္ရွတိုင္း၊ ေမာ္လ္တာ၊ လစ္သူ၊ လူဇင္ဘတ္၊ မိုနာကို၊ နယ္သာလန္၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ရိုေမးနီးယား၊ စန္းသမတၱႏိုင္ငံ၊ မာရီနို၊ စလိုဗသမတၱႏိုင္ငံ၊ စလိုေဗးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းစသည့္ႏိုင္ငံမ်ား မွ Passport ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္လွ်င္ ၃ လ ၾကာ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ဗီဇာရရွိသည့္ေန႔မွ ၁၂ လ အတြင္း ၾသစေၾတးလ်သို႔အလည္အပတ္လာလွ်င္ တစ္ၾကိမ္တြင္ ၃ လ ၾကာေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ၾသစေၾတးလ်တြင္ရွိေနစဥ္တြင္လည္း ဗီဇာအသစ္ကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

အလုပ္အားလပ္ရက္ဗီဇာ(SC417)

ဗီဇာအမ်ိဳးအစား 417 အရၾသစေၾတးလ်တြင္ လည္ပတ္ခြင့္၊ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိ သည္။
သင္သည္အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၃၁ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ာ :ဘလ္ဂ်ီယံ၊ ကေနဒါ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဒန္းမတ္၊ အက္စတိုးနီယား၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္ (ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ passport ကိုင္ေဆာင္သူအပါအ၀င္)၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေမာ္လ္တာ၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြီဒင္၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ယူႏိုင္တက္ကင္းဒမ္း စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ Passport ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္လွ်င္ ဤဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ဤဗီဇာသည္ သင့္အားၾသစေၾတးလ်တြင္ ၂၄ လ အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္ႏွင့္အားလပ္ရက္ဗီဇာ(SC462)

ဗီဇာအမ်ိဳးအစား 462 ျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ လည္ပတ္ခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

သင္သည္အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၃၁ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ား : အာဂ်င္တီးနား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူကီ၊ စပိန္၊ ထိုင္း၊ ယူအက္စ္ေအႏွင့္ ဥရူေဂြးႏိုင္ငံစသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ Passport ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္လွ်င္ ဤဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။
သင္ေနထိုင္ရာေနရာအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားေသာပညာအရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆို ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ (အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ ဒီပလိုမာသို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕ဒီဂရီ)
သင့္တြင္လက္ေတြ႕အသံုး၀င္ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္းျပသရမည္။ (ဥပမာ- IELTS 4.5)
ဤဗီဇာသည္သင့္အားၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂ လၾကာအထိအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။