Biznis viza

Svi podnosioci za biznis vizu (sa izuzetkom podnosilaca za vizu iz podklase 132) koji žele da dođu u Australiju kako bi započeli biznis, otkupili postojeći ili investirali moraju aplicirati za Business Skills (privremenu) vizu.
Nosioci ove vize mogu steći uslove da apliciraju za trajnu Business Skills vizu ako budu uspešno upravljali svojim poslom ili uspešno sprovodili investiciju u Australiji na određeni period i ako budu ispunili druge uslove.

Postoje tri različita strima između privremene i trajne vize:

Business Innovation strim je za osobe koje žele da imaju i održavaju novi ili postojeći biznis u Australiji.

Investor strim je za osobe koje žele da naprave određenu investiciju u nekoj Australijskoj državi ili teritoriji i žele da održavaju biznis i investicije u Australiji nakon što se obavi inicijalna investicija.

Significant Investor strim je za osobe koje žele da ulože najmanje AUD 5 miliona u postojeće investicije u Australiji i žele da održavaju biznis i investicije u Australiji nakon što se obavi inicijalna investicija.

Business Innovation Strim

Podnosilac mora ispuniti sledeće uslove kada aplicira za privremenu biznis vizu.
• Da ima ispod 55 godina (Može se zanemariti ako je klijent voljan da dobije sponzorstvo države)

• Da ima minimum 65 poena na kvalifikacionom testu

• Da ima lična sredstva u iznosu od preko AUD 800.000 koja se mogu prebaciti u Australiju u roku od 2 godine.

• Mora biti vlasnik kompanije čiji je prihod bio preko 500.000 AUD tokom najmanje dve od četiri godine koje su prethodile pozivu za apliciranje. (Za one koje imaju više od jedne kompanije, saberite prihode svih kompanija.)
Podnosilac će uz privremenu vizu steći uslov da aplicira za trajnu vizu u roku od nekoliko godina ukoliko njegov biznis u Australiji funkcioniše na zadovoljavajućem nivou.

Investor strim

Podnosilac će steći uslov da aplicira za trajnu vizu ukoliko podnosilac 4 godine održi nivo investiranja u Australiji.

• Da ima ispod 55 godina (Može se zanemariti ako je klijent voljan da dobije sponzorstvo države)

• Da ima bar 65 poena na kvalifikacionom testu

• Podnosilac mora da poseduje preko AUD 2.25 miliona u ličnim sredstvima (podnosilac zajedno sa partnerom) tokom prethodne 2 godine

• Podnosilac mora imati makar 3 godine iskustva u investiranju

• Mora investirati 1.5 miliona u odabrana mesta (u završnom stadijumu procesuiranja vize)

Significant Investor strim

Podnosioci za vizu ne moraju da zadovoljavaju kriterijume kvalifikacionog testa i ne postoji starosna granica. Ovaj strim vize ima uslov da podnosilac mora provesti 160 dana u Australiji nakon perioda od 4 godine u kome je bio nosilac Business Investor i Investment (privremene) (podklasa 188) vize .
Podnosioci za vizu moraju:

• da pošalju iskaz interesovanja (EOI) za apliciranje za ovu vizu preko SkillSelect-a

• biti nominovani od strane države ili teritorije

• da su uložili najmanje AUD 5 miliona u postojeće investicije.