Chúng tôi xuất bản tập Brochure Bridge Blue hàng năm nhằm cung cấp thông tin về các khóa học và các nhà trường trên toàn thế giới. Đồng thời cung cấp kiến thức cho du học sinh về vấn đề nhà ở và phong cách sống của các điểm đến du học.

Cuốn Brochure của chúng tôi được hỗ trợ từ các nhà trường và các cơ quan liên quan. Dành thời gian đọc và tìm hiểu những brochure đã được chuẩn bị cho các bạn dưới dạng ảnh trượt điện tử sau đây. Bản cứng của các tài liệu này bạn có thể thấy tại các chi nhánh của bridge Blue Global trên toàn cầu.

Nếu bạn muốn quảng cáo trên Brochure năm tiếp theo của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi: admin@bridgeblueglobal.com

Bridge Blue Brochure 2016 – 2017

Bridge Blue Brochure 2015 – 2016

Bridge Blue Brochure 2014 – 2015

Bridge Blue Brochure 2013