Өөрийн боловсролоо сонгох нь

Австрали улсад суралцсанаар та ирээдүйн өөрийн карер болон зорилгод нийцсэн хүссэн мэргэжлийнхээ чиглэлээр бүх төрлийн боловсролын зэргийг эзэмших бүрэн боломжтой тул нэн түрүүнд та ирээдүйн карер болон зорилгоо тодорхойлох нь чухал юм. Үүний дараагаар та сурах орчноо тодорхойлох (хотын төвд эсвэл хотын захад), сурах сургуулиа тодорхойлох (их дээд сургууль эсвэл коллеж), ямар зэрэг горилох (сертификат, диплома, зэрэг гэх мэт) хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн таны хүссэн сургууль Австрали улсын хэд хэдэн хотуудад байрлаж болох тул та цаг агаар, уур амьсгалынх нь талаар мөн бодолцох хэрэгтэй.

Бүх их сургуулиуд болон коллежиудад элсэгчдэд тавигдах тодорхой хэмжээний шаардлага байдаг тул та тэдгээрийг мөн анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэрэв таны англи хэлний түвшин тухайн сургуулийн шаардлагыг үл хангаж байвал, нэн түрүүнд та өөрийн англи хэлний түвшинг ахиулах талаар анхаарах нь зүйтэй.

Сургалтын төлбөр

Австрали болон Шинэ Зеланд улсад суралцах болон амьдрах зардал нь Англи, Америк зэрэг улсуудтай харьцуулахад бага юм. Суралцах чиглэл болон зэргээс хамааран их дээд сургуулиудын төлбөр харилцан адилгүй байдаг.

Дундаж төлбөрийн хэмжээ:
Англи хэлний бэлтгэл сургалт – AUD$150 – AUD$350 (7 хоногийн)
Тусгай мэргэжлийн сургалт – AUD$5000 – AUD$12000 (жилийн)
Баклаврийн зэрэг- AUD$10000 – 18000 (жилийн)
Баклавраас дээш зэргүүд (аспирантур, магистер, доктор)- AUD$12000 – 18000 (жилийн)

Англи хэл

Та Австралийн 100 гаруй хувийн болон улсын сургуулиудад эрчимжүүлсэн англи хэлийг харьцангуй хямд үнээр сурах боломжтой. Эдгээр сургуулиуд нь бүгд сүүлийн үеийн англи хэлний лабороторид түшиглэн англи хэлийг чанарын өндөр түвшинд зааж сургадаг.

Мөн англи хэлний бэлтгэл сургалтанд хамрагдахад тодорхой шаардлага тавигдахгүй бөгөөд анхан шатнаас ахисан шат хүртэлх бүх түвшний сургалтанд хамрагдах боломжтой. Түүнчлэн хэлний бэлтгэлийн эхлэх хугацаа нь уян хатан тул та аялж зугаалах эсвэл өөр сургалтанд зэрэг хамрагдах боломжтой.

Хэлний бэлтгэлийн сургалтууд:

• Ерөнхий англи хэл (харилцааны чадвар дээр суурилсан)

• Их сургууль, коллежийн түвшний англи хэл (Академик)

• Олон улсын англи хэлний шалгалтанд бэлтгэх сургалт (IELTS, TOEFL)

• Аяллын сургалт (Австрали улсаар аялангаа англи хэлийг сурах)

Ихэнх оюутнууд англи хэлнийхээ түвшинг тогтоох зорилгоор англи хэлний шалгалт өгдөг. Эдгээр шалгалтууд нь унших, бичих, ярих болон сонсох гэсэн англи хэлний 4 чадварыг шалгадаг. TOEFL-н шалгалт нь Азийн орнуудад илүү түгээмэл байдаг бол Австралийн дийлэнх сургуулиуд IELTS-ийн шалгалтыг чухалчилдаг.

Ахлах сургууль – 500-550 TOEFL / 5-6 IELTS

Сертификат – 500-550 TOEFL / 5-6 IELTS

Диплома – 500-550 TOEFL / 5-6 IELTS

Баклаврын зэрэг – 550-600 TOEFL / 6.0-7.0 IELTS

Баклавраас дээш зэргүүд – 550-600 TOEFL / 6.0-7.0 IELTS

Их сургууль (BA, BSc, Pg Dip, MA)

Австрали улсад дунджаар 3000 аас 30,000 хүртэлх оюутнууд бүхий олон тооны их дээд сургуулиуд байдаг. Бүх их сургуулиуд сургалтын хөтөлбөр нь заах өндөр түвшний заах аргазүй болон судалгааны аргазүй дээр түшиглэсэн байдаг.

Их сургуулиуд нь бүх төрлийн зэрэг олгодог. Үүнд:

• Бакалварын зэрэг

• Graduate Certificate

• Graduate Diploma

• Магистерийн зэрэг

• Докторын зэрэг (PhD)

Их сургууль бүрт тавигдах элсэлтийн шаардлага байдаг бөгөөд үүнд англи хэлний шалгалтын оноо чухал юм. Ихэнх сургуулиуд 2 сард элсэлт авч эхэлдэг ч зарим сургуулиуд 7, 10 сард элсэлт авдаг.

TAFE

TAFE (МСҮК) нь бүх чиглэлийн сургалт олгох төрийн удирдлаган доорх боловсролын тогтолцоо юм. Австрали улсад сертификат, диплома болон ахисан дипломын түвшний сургалт олгох нийт 230 гаруй TAFE коллежиуд байдаг. Мөн та эдгээр коллежиудад суралцах явцдаа өөрийн цуглуулсан кредитээ тооцуулсанаарцаашид  их сургуульд баклаврын зэрэг горилон суралцах боломжтой юм. Зарим коллежийн сургалтын хугацаа нь цөөхөн 7 хоног үргэлжилдэг бол зарим коллежиудын хувьд энэ нь 3 хүртэлх жил байдаг. TAFE коллежийн элсэлт нь 2, 7 сард эхэлдэг.TAFE коллежийн сургалт нь дадлага болон мэргэжлийн сургалт илүүтэйгээр олгодог.

Хувийн болон Мэргэжил олгох коллеж

Хувийн болон Мэргэжил олгох коллеж нь бүх төрлийн мэргэжлээр ихэвчлэн сертификат, диплома болон ахисан диплома түвшний сургалт олгодог. Эдгээр коллежийн сургалтууд нь ажлын дадлагын чадвар олгоход чиглэсэн байдаг бөгөөд тодорхой элсэлтийн шаардлага тавидаг. Сургалтын хугацаа нь 10 долоо хоногоос 3 хүртэлх жил үргэлжилдэг ба ихэнх коллежиудын хувьд баклаврын зэрэг горилон цаашид их сургуулид шилжин суралцах боломжоор хангадаг.

TAFE болон хувийн коллежиудад сургалтын чиглэлүүдээс дурьдвал:

• Нягтлан бодох бүртгэл

• Нисэх хүчин

• Бизнесийн удирдлага

• Хүүхэд асрах сургалт

• Компьютерийн сургалтууд

• График дизайн

• Үсчин гоо сайхан

• Мэдээллийн технологи (IT)

• Маркетинг

• Ажлын байрны удирдлага

• Нарийн бичгийн сургалтууд

• Аялал жуулчлал

• Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент

• Бусад

Ахлах сургууль

Австралийн сургуулиуд нь дэлхийн стандардад нийцсэн чанартай боловсрол олгодог төдийгүй муж бүр өөрийн сургуулиудын чанарыг хариуцдаг ч, Австралийн засгийн газраас тависан заах аргазүйн чанар, стандардыг улс даяараа мөрддөг.
Австралийн дийлэнх сургуулиуд нь төрийн өмчид бөгөөд нийт сургуулиудын ойролцоогоор 25% ийг хувийн сургуулиуд эзэлдэг. Зарим сургуулиуд нь сурагчдыг дотуур байраар хангадаг.
Австрали улсад нийт том, жижиг, хотын төвд, захад байрласан 1000 гаруй ахлах сургуулиуд байдаг.

Суралцах хугацаа

Сургууль бүрийн сургалтын хугацаа нь харилцан адилгүй байдаг тул дундаж хугацааг дор харуулсан болно:

Сертификатны сургалт 6-18 сар

Дипломийн сургалт 1.5-3 жил

Баклаврын зэргийн сургалт 3-5 жил

Graduate Certificate 6 сар

Graduate Diploma 1 жил

Mагистерийн зэргийн сургалт 1-2 жил

Докторийн зэргийн сургалт PhD 4-5 жил

Сургуульдаа хэрхэн хандах вэ

Та манай сайтан дээрх мэдээллүүдийг уншсан тул, дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:

• Ямар чиглэлээр суралцах

• Ямар зэрэг горилох

• Австралийн аль хотод амьдарч суралцах хүсэлтэй байгаа

• Бидэнтэй холбоо барьж дээрх 3 асуултын дагуу өөрийн мэдээллээ илгээх

• Бид танд цахим хаягаар үнэгүй зөвлөгөө мэдээлэл өгөх болно

• Хэрэв та өөрийн суралцах их дээд сургуулиа аль хэдий нь сонгосон бол бид танд тухайн сургууль руу хандахад шаардагдах англи хэлний шалгалтын оноо болон бусад бичиг баримтан дээр зөвлөгөө өгч туслах болно. Таны зүгээс бидэнд өөрийн боловсролын түвшинг харуулсан мэдээлэл, бичиг баримт (ахлах сургууль, их дээд сургууль төгссөн гэрчилгээ), англи хэлний шалгалтын оноо (IELTS, TOEFL) болон таны санхүүгийн батлан даагчийн мэдээлэл хэрэгтэй.

• Та өөрийн хүссэн сургалтандаа тэнцсэн тохиолдолд бидний зүгээс танд тухайн сургуулийн мэдэгдэх хуудсыг(анхан шатны урилга) илгээх болно

• Таны зүгээс тухайн сургуулиас илгээсэн мэдэгдэх хуудсыг(анхан шатны урилгыг) анхааралтай унших хэрэгтэй бөгөөд ямар нэгэн нөхцөл заасан эсэхийг(англи хэлний түшнээ ахиулахыг шаардах,) шалгах шаардлагатай. Мөн та тухайн сургуулийн эхний семестерийн төлбөр болон зайлшгүй төлөгдөх ёстой гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалын (OHSC) хураамжийг төлөх ёстой

• Таны төлбөрийг хүлээж авсаны дараа бидний зүгээс танд тухайн сургуулийн албан ёсны урилгыг илгээх ба оюутны виз мэдүүлэхэд танд тухайн сургуулиас илгээсэн анхан шатны урилга, албан ёсны урилга болон эхний семестерийн сургалтын төлбөрийг төлсөн баримт шаардагдана

• Бидний зүгээс танд виз мэдүүлэхэд бүрэн туслалцаа үзүүлэх бөгөөд виз мэдүүлэхэд таны зүгээс эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай

• Эцэст нь таны виз баталгаажсан тохиолдолд бидний зүгээс танд мэдэгдэх болно. Таны виз зөвхөн таны суралцах хугааны туршид хүчинтэй

• Түүнчлэн бидний зүгээс таны байрлах газар, тосч авах үйлчилгээ болон тухайн сургуульд бүртгүүлэхийн тулд хэзээ Австрали улсад очих ёстой талаар мэдээлэл өгч туслалцаа үзүүлэх болно

Оюутны виз

Бридж Блюү танд хэрхэн виз мэдүүлэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх болно. Виз мэдүүлэхийн тулд танд дараах зүйлс шаардлагатай:

• Их сургууль / коллежээс илгээсэн албан ёсны урилга

• Их сургууль / коллежээс илгээсэн таны сургалтын төлбөр төлснийг гэрчлэх захиа

• Гадаад пасспорт (суралцах хугацааны туршид хүчинтэй байх)

• Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан бичиг

• Австрали улсын гадаад оюутны эрүүл мэндийн даатгалын (OHSC) хураамж төлсөн баримт

Та оюутны визний талаар дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:

• Таны визний хүчинтэй хугацаа дуусангуут та Австрали улсаас явах ёстой

• Оюутны виз нь Австрали улсад байнгын оршин суух виз БИШ юм

• Та тухайн сургуулиас тавих элсэлтийн шаардлагыг хангаснаар цаашид суралцах боломжтой

• Суралцах хугацаандаа та долоо хоногт 20 хүртэлх цаг ажиллах зөвшөөрөлтэй ба амралтынхаа өдрүүдэд бүтэн ажиллах боломжтой

• Эрүүл мэндийн даатгал нь зайлшгүй төлөгдөх ёстой ба таны Австрали улсад суралцах бүхий л хугацааны туршид хүчинтэй

Даатгал

Австрали улсад оюутны визтэй оршин сууж байгаа бүх гадаад оютнууд зайлшгүй эрүүл мэндийн даатгалтай байх ёстой. Австрали улс нь олон улсын оюутнуудад туслайлан зориулсан Гадаад Оюутны Эрүүл Мэндийн Даатгал (ГОЭМД) (Overseas Student Health Cover) ын системтэй. Хэрэв та Австрали улсыг томилолт,аялах зэрэг визтэйгээр (3 хүртэлх сарын хүчинтэй) зориж байгаа бол энэхүү ГОЭМД-д хамрагдах шаардлагагүй бөгөөд аяллын болон хувийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой.

Adelaide Insitute of Business and Technology – AIBT
Adelaide Institute of Management & Technology
Adelaide Pacific International College
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian Institute of Business Administration
Australian Technical and Management College – ATMC
Bradford College – The University of Adelaide
Careers Australia College of Healthcare Adelaide
Centre for English Language (CELUSA) – UniSA
English College of Adelaide
Eynesbury
Flinders international Study Centres – FISC
Flinders University
Intensive English Language Institute – IELI
International College of Hotel Management
Kaplan Business School
SA Adelaide Language Centre
SACE Adelaide
Salford College
South Australian Institute of Business and Technology – SAIBT
University of South Australia – UniSA
William Light Institute
4Life College
Academy of Design
ACCCO
AICA
Australasian Golf Academy
Australia International College of Language
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Information Technology
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Internships
Australian Language Schools – ALS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Axial Training
Bond University
Bond College
Brisbane College of English – Australia
Brisbane North Institute of TAFE – BNIT
Brisbane School of Hairdressing
Browns ELS
Cairns College of English and Business
Canterbury College
Careers Australia College of Healthcare Brisbane
Careers Australia Institute of English
Careers Australia Institute of Training
Central Queensland Institute of TAFE
Charles Sturt University – CSU
Embassy CES
Envirotech Institute of Education
Gold Coast Language School
Griffith University
Harvest Education Technical College – HETC
Hilton International College QLD
Holmes Institute
Imperial College Australia – ICA
International Eductaion Services – IES – UQ
ILSC
Imagine Education Australia
Inforum Education Australia
International College of Queensland Australia – ICQA
International Education Services – IES – UQ
International Training College
James Cook University – JCU Townsville/Cairns
James Cook University – JCU Brisbane
JMC Academy
John Paul International College
Kelly Colleges
Language International Australia
Language Studies International – LSI
Lifetime International Training College
Metro College of Technology
Navitas
New England College of Technology
PGA International Golf Institute
Queensford College
Queensland Academy of Technology
Queensland Institute for Aviation Engineering
Queensland Institute of Business and Technology – QIBT
Queensland International Business Academy – QIBA
Queensland International Institute
Queensland Schools EQI
Royal Brisbane International College
Kaplan Business School
Sarina Russo Schools
Shafston International College
Southern Cross University – SCU
Spencer College
St. Hilda’s School
TAFE Queensland Brisbane
TAFE Queensland Brisbane – Metropolitan South Institute
TAFE Queensland Brisbane – Southbank Institute
TAFE Queensland Gold Coast
The Eagle Academy
University of Queensland – UQ
University of Southern Queensland – USQ
University of Sunshine Coast – USC
Viva International College
ACT Schools
Australian Catholic University
Australian National University College
Canberra Institute of Technology
University of Canberra
Charles Darwin University – CDU
International College of Advanced Education
Navitas
SACE Hobart
TAFE Tasmania
University of Tasmania – UTAS
4Life College
AAON
Academia International
Academies Australasia Polytechnic – AAPOLY
AMI Education
AOI Institute
ASA Institute (Intensive English Program)
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Hair Design and Beauty
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Industrial Systems Institute
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National Institute of Business and Technology – ANIBT
Australian Technical and Management College – ATMC
Austwide Institute of Training – AIOT
BIBA Academy
Box Hill Institute
Box Hill Institute
Brighton Institute of Technology
Cambridge International College – CIC
Central Queensland University – CQU
Charles Sturt University – CSU
Chisholm Institute
City College of Melbourne
Discover English
Education Access Australia – MITH and MIE
Education Centre of Australia
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Einstein College of Australia
Eltham College
English Language School in Sydney – ELSIS
Federation University
Fusion English
Gurkhas Institute
Hawthorn – The University of Melbourne Programs
Hays International College
Holmes Institute
Impact English College
INUS Australia
JMC Academy
Kaplan Business School
La Trobe Melbourne – LTM (All Diplomas)
La Trobe University Melbourne
Lyceum English Language Australia
Martin – Sydney
Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT
Melbourne Institute of Technology – MIT
Melbourne Polytechnic
Menzies Institute of Technology
Navitas
Nova Institute of Technology
Ozford College
Ozford College Secondary School
PSG Australia
SAE Institute
Sheila Baxter Training Centre
Southern Cross Education Institute – SCEI
St George Institute
Sunshine College of Management
Swinburne University of Technology
TAFE Holmesglen Institute
TAFE Kangan Institute
TAFE William Angliss Institute
Taylors StudyLink
The Gordon – TAFE Gordon Institute
Universal Institute of Technology – UIT
University of New England Melbourne – ISBT
University of St. Thomas
Victoria University (VU)
Victorian Certificate of Education
Victorian Institute of Culinary Arts and Technology – VICAT
Western Institute of Technology
Zenith Business Academy – ZBA
4Life College
Australian College of Applied Education
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian Professional Skills Institute – APSI
Australian School of Management
Australian School of Tourism & Hotel Management
Cambridge International College – CIC
Centre of English Language Teaching – CELT
College of Innovation and Industry Skills – CIIS
Curtin College – Curtin University
Curtin University of Technology
Dental Nursing Australia
Edith Cowan University – ECU
Engineering Institute of Technology – EIT
Kingston International College
Language Links
Lexis English
Milner International College of English
Murdoch Institute of Technology
Murdoch University
Navitas
Perth Institute of Business and Technology – PIBT
Perth Institute Western Australia
Phoenix Academy
Phoenix Academy
Silver Trowel Perth
Stanley College
Sterling Business College
TAFE Western Australia – Education and Training International – ETI
University of Western Australia – UWA
Western Australian Education Certificate
4Life College
Abbey College Australia
Ability Education
Academies Australasia Institute
Academy of English
Academy of Information Technology
ACCESS Language Centre
Aces Centre
Alphacrucis College
Apex Institute of Education
APM College of Business and Communication
Apple Study Group
Asia Pacific International College – APIC
Astute Training
Australia Onsung International College
Australian Academy of Commerce Pty Ltd
Australian Academy of Management & Science
Australian Academy of Sport and Fitness
Australian Catholic University – ACU
Australian Centre of Further Education
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Natural Therapy
Australian College of Physical Education – ACPE
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian College of Technology
Australian Hair and Beauty College
Australian Ideal College
Australian Institute of Commerce & Language – AICL
Australian Institute of Commerce & Technology
Australian Institute of Higher Education – AIH
Australian Institute of Music
Australian Institute of Professional Education – AIPE
Australian Institute of Professional Education – AIPE Higher Education
Australian Institute of Technology and Education – AITE
Australian International College of English – AICE
Australian International Conservatorium of Music
Australian International High School
Australian International Performing Arts High School
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National College of Beauty
Australian TESOL Training Centre (ATTC)
Australian Vocational Learning Centre – AVLC
Australis Institute of Technology and Education – AITE
Bass-Skardon Abbess
Billy Blue
Blue Mountains Hotel School
Bridge Business College – BBC
Byron Bay English Language School
Cambridge College International – CCI
Cambridge International College – CIC
Canterbury Business College
Canterbury Language Academy
Canterbury Technical Institute
Cass Training International College
Castle College
CATC Design School
Central College
Central Queensland University – CQU
Central Queensland University – CQU
Charles Darwin University – CDU
Charles Sturt University – CSU
Charles Sturt University – main Campus Wagga Wagga
City Institute
Clarendon Business College
College of Sports and Fitness
Computer Graphic College
Crown Institute of Business and Technology
Curtin College – Curtin University
Curtin University Sydney
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Elite Education
ELS Universal English College
English Language Company – ELC
English Language School in Sydney – ELSIS
Evolution Hospitality Institute
Fuss Beauty College
George Brown College – GBC
Global English College
Greenwich College
Holmes Institute
ILSC
Imperial College Australia
International College of Capoeira
International College of Management Sydney – ICMS
International House Sydney
Jet English College
JMC Academy
Kaplan Business School
Kent Institute
Kenvale College
Kings Own Institute (KOI)
Kingsway Institute
La Lingua Language School
La Trobe University Sydney Campus
Le Cordon Bleu
Lexis English
Lloyds International College
Loura Business College
Macquarie City Campus
Macquarie Education Group Australia – MEGA
Macquarie Grammer School
Macquarie University
Magill College
MEGT Institute
Melbourne Institute of Technology – MIT
Mercury Colleges
Metro College
Napoleon Perdis Makeup Academy
Navitas
NCELTR Macquarie University (English)
New Cambridge College
Newcastle International College – NIC
North Sydney English College
NSW School of Massage
Pacific College of Technology
Performance English
Pivot Point International Academy Sydney
Qantm College
Quality Training & Hospitality College
Raffles
SAE Institute
SCBIT
SIBN College
SIIT
Silver Trowel Sydney
Specialty Language Centre
Stanford Academy
Step One College
Strathfield College – SC
Studycare
Supreme Business College
Sydney Business and Travel Academy – SBTA
Sydney English Academy – SEA
Sydney English Language Centre
Sydney Film School
Sydney Institute of Business and Technology – SIBT
Sydney International English College – SIEC
Sydney School of Business and Technology – SSBT
TAFE NSW
TAFE NSW Government School
TAFE NSW Sydney Institute English Centre – SITEC
Taylors College H School/Foundation
Taylors English Preparation
The Australasian College
The Hotel School Sydney
The University of New England – UNE
Top Education Institute
Top Education Institute
Top Education Institute
Universal Business School Sydney (UBSS)
University of New England Sydney – ISBT
University of New South Wales – UNSW
University of Newcastle – UON
University of Southern Queensland – USQ Sydney
University of Sydney (Foundation Program)
University of Wollongong – UOW
University Preparation College
UNSW Global
Victoria University Sydney Campus
Victory Institute
Warvick Institute
Western Sydney University – (HE)
Willams Business College
William Blue
William Business College
Zenith Business Academy – ZBA