เลือกสถาบันการศึกษา

ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันการศึกษาให้ท่านเลือกมากมาย คุณควรให้เวลาในการคิดถึงเป้าหมายชีวิตและการงาน เพื่อหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเป้าหมาย นอกจากนี้ควรคำนึงถึงเมืองหรือประเทศที่ต้องการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดและความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษา หลักสูตรที่ต้องการ
ปัจจัยอื่นที่ควรนำมาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ่

ค่าเล่าเรียน

หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพจะต่ำกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างค่าเล่าเรียนในการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ AUD$150 – AUD$350 ต่อสัปดาห์

หลักสูตรอาชีวะและวิชาชีพ AUD$5000 – AUD$12000 ต่อปี

หลักสูตรปริญญาตรี AUD$10000 – 18000 ต่อปี

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก AUD$12000 – 18000 ต่อปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ที่ออสเตรเลีย มีสถาบันภาษาทั้งเอกชนและรัฐบาลให้ท่านเลือกเรียนมากกว่า 100 แห่ง ด้วยค่าเล่าเรียนไม่แพง และมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย หลักสูตรภาษามีให้เลือกตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงแอดวานซ์ นอกจากนี้เวลาเรียนยังยืดหยุ่น ทำให้ท่านสามารถจัดสรรเวลาเรียนควบคู่กับหลักสูตรอื่นได้

ตัวอย่างหลักสูตรที่มี:

• General English (เน้นฝึกทักษะด้านการพูด การสื่อสาร)

• English for Academic Purposes (เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย)

• Examination Preparation (หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge, TOEFL หรือ IELTS)

• Study Tourism (หลักสูตรควบคู่กับการเรียนรู้ประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ หรือเรียนรู้ภาษาระหว่างเรียนดำน้ำ กอล์ฟ ขี่ม้า เล่นเรือใบ)

• อื่นๆ อีกมายมาย

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ทักษะการอ่าน เขียน พูด และฟัง) การสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่นิยมในประเทศแถบเอเชีย แต่การเข้าศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย นิยมใช้ผลการสอบ IELTS มากกว่า

High School 500-550 TOEFL or 5-6 IELTS

Certificate 500-550 TOEFL or 5-6 IELTS

Diploma 500-550 TOEFL or 5-6 IELTS

Bachelors Degree 550-600 TOEFL or 6.0-7.0 IELTS

Postgraduate 550-600 TOEFL or 6.0-7.0 IELTS

หลักสูตรในมหาวิทยาลัย (BA, BSc, Pg Dip, MA)

ที่ออสเตรเลียมีมหาวิทยลัยมากมาย มีนักศึกษาตั้ง 3,000 คน จนถึงมากกว่า 30,000 คน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นทีเขตเมืองสำคัญของออสเตรเลีย
มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ดังนี:

• ปริญญาตรี

• Graduate Certificate

• Graduate Diploma

• ปริญญาโท

• ปริญญาเอก

แต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการรับนักศึกษาที่ต่างกัน การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในการสมัครเรียนแต่ละหลักสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีบางส่วนที่เริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม

TAFE

Australian Technical and Further Education (TAFE) (คล้ายหลักสูตรอาชีวะ วิชาชีพในประเทศไทย) เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ในออสเตรเลีย มี TAFE วิทยาลัย มากกว่า 230 แห่ง หลายๆ หลักสูตรสามารถโอนหน่วยกิจไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรมีตั้งแต่เรียนไม่กี่สัปดาห์จนถึงสามปี โดยทั่วไปจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และมีบางส่วนที่เปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม
หลักสูตรของ TAFE เน้นหลักสูตรการเรียนรูภาคปฏิบัติ เพื่อการประกอบวิชาชีพ

Private and Specialist Colleges

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเน้นภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้ หลักสูตรมีให้เลือกตั้งแต่ 10 สัปดาห์ จนถึง 3 ปี เช่นเดียวกับ TAFE ที่สามารถโอนหน่วยกิจไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้
ตัวอย่างหลักสูตรน่าสนใจที่สามารถเลือกเรียนได้:

• บัญชี

• การบิน

• การจัดการ

• การเลี้ยงเด็ก

• คอมพิวเตอร์

• กราฟฟิค ดีไซน์

• เสริมสวย

• IT

• การตลาด

• ธุรการ

• เลขานุการ

• การท่องเที่ยว

• การบริการและการโรงแรม

• อื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรมัธยมศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงคุณภาพในการศึกษา มาตราฐานการศึกษาจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานกลางของประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล มีเพียง 25% เท่านั้นที่เป็นของเอกชนและเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้หลายๆ โรงเรียนก็มีบริการในลักษณะโรงเรียนประจำ (Boaring School)
มีโรงเรียนมากมายหลายพันแห่งให้ท่านเลือก ดังนั้น การเลือกโรงเรียนที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ต้องการเรียนในโรงเรียนใหญ่หรือเล็ก โรงเรียนทีให้การศึกษาด้านศาสนา เมืองไหนที่ท่านต้องการศึกษา

ระยะเวลาของหลักสูตร

รายละเอียดข้างล่างเป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย:
ประกาศนียบัตร 6-18 เดือน

อนุปริญญา (Diploma) 1.5-3 ปี

ปริญญาตรี 3-5 ปี

ประกาศนียบัตรขั้นสูง (Graduate Certificate) 6 เดือน

อนุปริญญาขั้นสูง (Graduate Diploma) 1 ปี

ปริญญาโท 1-2 ปี

ปริญญาเอก 4-5 ปี

การสมัครเรียน

หลังจากที่คุณศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ Bridge Blue ปัจจัยที่ท่านต้องนำมาพิจารณาในการเลือกเรียนคือ :
• หลักสูตรอะไรที่ท่านสนใจ

• วุฒิการศึกษาระดับไหนที่ท่านสนใจ

• เมืองไหนที่ท่านต้องการศึกษาต่อ

• หลังจากนั้นติดต่อมายังเรา พร้อมข้อมูลการศึกษาที่ท่านต้องการ

• เราพร้อมจะให้ข้อมูลการศึกษาต่อต่อท่านทางอีเมล์ และจะแนะนำทางเลือกและโอกาสต่างๆ ในการศึกษาต่อต่อท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

• เมื่อคุณตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาแล้ว Bridge Blue จะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นใบสมัคร ให้คำแนะนำคุณถึงรายละเอียดหลักสูตร ข้อจำกัดทางด้านภาษา รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการสมัครเรียน โดยทั่วไปแล้วคุณจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลการศึกษาของตัวท่านก่อนหน้านี้ และต้องยื่นเอกสารการวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL รวมถึงรายละเอียดข้อมูลของผู้ชำระค่าเล่าเรียน

• When you are accepted into a course, Bridge Blue will advise you and send you a Letter of Offer from your school, college or university.

• คุณต้องอ่านหนังสือตอบรับการเข้าเรียนและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจ เบื้องต้นคุณต้องชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมถึงค่าประกันสุขภาพ (the Overseas Student Health Cover (OSHC)) เพื่อเป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ระหว่างศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

• เมื่อเราได้รับค่าเล่าเรียนและค่าประกันสุขภาพแล้ว เราจะส่งหนังสือรับรองการลงทะเบียน ซึ่งคุณใช้เอกสารนี้และใบเสร็จเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

• Bridge Blue จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่า คุณอาจจะต้องเตรียมผลการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการขอวีซ่า

• หลังจากคุณได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว โดยทั่วไประยะการอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียจะเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตรที่ท่านเลือกเรียน

• Bridge Blue ยังช่วยคุณในการจัดหาที่พัก รวมถึงมารับท่านถึงสนามบิน และให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การศึกษาต่อและใช้ชีวิตในออสเตรเลียเป็นไปอย่างราบรื่น

วีซ่านักเรียน

Bridge Blue จะให้คำแนะนำในการสมัครวีซ่า เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่นประกอบในการขอวีซ่า:

• หนังสือตอบรับการลงทะเบียนเรียน

• ใบเสร็จหรือหนังสือยืนยันจากสถาบันการศึกษาว่าค่าเล่าเรียนได้รับการชำระแล้ว

• ใบตรวจสุขภาพ

• หลักฐานยืนยันว่าได้ชำระค่ากรรมธรรม์ประกันสุขภาพแล้ว (Overseas Student Health Cover (OSHC) for Australia)

ข้อควรระหวังสำหรับเงื่อนไขในวีซ่า:

• คุณต้องออกจากประเทศออสเตรเลียเมือวีซ่าหมดอายุ

• วีซ่านักเรียนไม่ได้อนุญาตให้อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

• คุณต้องเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่สมัคร และลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง

• คุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียน

• ประกันสุขภาพต้องชำระให้เรียบร้อยและให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เรียกว่า Overseas Student Health Cover (OSHC) และความคุ้มครองจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ระบุในวีซ่านักเรียน นอกจากนี้หากคุณมาประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่า Working Holiday หรือ วีซ่าท่องเที่ยวและเรียนน้อยกว่า 3 เดือน คุณไม่สามารถทำประกัน OSHC ได้ ขอแนะนำให้ท่านทำประกันสุขภาพประเภทอื่นๆ แทน

Adelaide Insitute of Business and Technology – AIBT
Adelaide Institute of Management & Technology
Adelaide Pacific International College
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian Institute of Business Administration
Australian Technical and Management College – ATMC
Bradford College – The University of Adelaide
Careers Australia College of Healthcare Adelaide
Centre for English Language (CELUSA) – UniSA
English College of Adelaide
Eynesbury
Flinders international Study Centres – FISC
Flinders University
Intensive English Language Institute – IELI
International College of Hotel Management
Kaplan Business School
SA Adelaide Language Centre
SACE Adelaide
Salford College
South Australian Institute of Business and Technology – SAIBT
University of South Australia – UniSA
William Light Institute
4Life College
Academy of Design
ACCCO
AICA
Australasian Golf Academy
Australia International College of Language
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Information Technology
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Internships
Australian Language Schools – ALS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Axial Training
Bond University
Bond College
Brisbane College of English – Australia
Brisbane North Institute of TAFE – BNIT
Brisbane School of Hairdressing
Browns ELS
Cairns College of English and Business
Canterbury College
Careers Australia College of Healthcare Brisbane
Careers Australia Institute of English
Careers Australia Institute of Training
Central Queensland Institute of TAFE
Charles Sturt University – CSU
Embassy CES
Envirotech Institute of Education
Gold Coast Language School
Griffith University
Harvest Education Technical College – HETC
Hilton International College QLD
Holmes Institute
Imperial College Australia – ICA
International Eductaion Services – IES – UQ
ILSC
Imagine Education Australia
Inforum Education Australia
International College of Queensland Australia – ICQA
International Education Services – IES – UQ
International Training College
James Cook University – JCU Townsville/Cairns
James Cook University – JCU Brisbane
JMC Academy
John Paul International College
Kelly Colleges
Language International Australia
Language Studies International – LSI
Lifetime International Training College
Metro College of Technology
Navitas
New England College of Technology
PGA International Golf Institute
Queensford College
Queensland Academy of Technology
Queensland Institute for Aviation Engineering
Queensland Institute of Business and Technology – QIBT
Queensland International Business Academy – QIBA
Queensland International Institute
Queensland Schools EQI
Royal Brisbane International College
Kaplan Business School
Sarina Russo Schools
Shafston International College
Southern Cross University – SCU
Spencer College
St. Hilda’s School
TAFE Queensland Brisbane
TAFE Queensland Brisbane – Metropolitan South Institute
TAFE Queensland Brisbane – Southbank Institute
TAFE Queensland Gold Coast
The Eagle Academy
University of Queensland – UQ
University of Southern Queensland – USQ
University of Sunshine Coast – USC
Viva International College
ACT Schools
Australian Catholic University
Australian National University College
Canberra Institute of Technology
University of Canberra
Charles Darwin University – CDU
International College of Advanced Education
Navitas
SACE Hobart
TAFE Tasmania
University of Tasmania – UTAS
4Life College
AAON
Academia International
Academies Australasia Polytechnic – AAPOLY
AMI Education
AOI Institute
ASA Institute (Intensive English Program)
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Hair Design and Beauty
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Industrial Systems Institute
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National Institute of Business and Technology – ANIBT
Australian Technical and Management College – ATMC
Austwide Institute of Training – AIOT
BIBA Academy
Box Hill Institute
Box Hill Institute
Brighton Institute of Technology
Cambridge International College – CIC
Central Queensland University – CQU
Charles Sturt University – CSU
Chisholm Institute
City College of Melbourne
Discover English
Education Access Australia – MITH and MIE
Education Centre of Australia
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Einstein College of Australia
Eltham College
English Language School in Sydney – ELSIS
Federation University
Fusion English
Gurkhas Institute
Hawthorn – The University of Melbourne Programs
Hays International College
Holmes Institute
Impact English College
INUS Australia
JMC Academy
Kaplan Business School
La Trobe Melbourne – LTM (All Diplomas)
La Trobe University Melbourne
Lyceum English Language Australia
Martin – Sydney
Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT
Melbourne Institute of Technology – MIT
Melbourne Polytechnic
Menzies Institute of Technology
Navitas
Nova Institute of Technology
Ozford College
Ozford College Secondary School
PSG Australia
SAE Institute
Sheila Baxter Training Centre
Southern Cross Education Institute – SCEI
St George Institute
Sunshine College of Management
Swinburne University of Technology
TAFE Holmesglen Institute
TAFE Kangan Institute
TAFE William Angliss Institute
Taylors StudyLink
The Gordon – TAFE Gordon Institute
Universal Institute of Technology – UIT
University of New England Melbourne – ISBT
University of St. Thomas
Victoria University (VU)
Victorian Certificate of Education
Victorian Institute of Culinary Arts and Technology – VICAT
Western Institute of Technology
Zenith Business Academy – ZBA
4Life College
Australian College of Applied Education
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian Professional Skills Institute – APSI
Australian School of Management
Australian School of Tourism & Hotel Management
Cambridge International College – CIC
Centre of English Language Teaching – CELT
College of Innovation and Industry Skills – CIIS
Curtin College – Curtin University
Curtin University of Technology
Dental Nursing Australia
Edith Cowan University – ECU
Engineering Institute of Technology – EIT
Kingston International College
Language Links
Lexis English
Milner International College of English
Murdoch Institute of Technology
Murdoch University
Navitas
Perth Institute of Business and Technology – PIBT
Perth Institute Western Australia
Phoenix Academy
Phoenix Academy
Silver Trowel Perth
Stanley College
Sterling Business College
TAFE Western Australia – Education and Training International – ETI
University of Western Australia – UWA
Western Australian Education Certificate
4Life College
Abbey College Australia
Ability Education
Academies Australasia Institute
Academy of English
Academy of Information Technology
ACCESS Language Centre
Aces Centre
Alphacrucis College
Apex Institute of Education
APM College of Business and Communication
Apple Study Group
Asia Pacific International College – APIC
Astute Training
Australia Onsung International College
Australian Academy of Commerce Pty Ltd
Australian Academy of Management & Science
Australian Academy of Sport and Fitness
Australian Catholic University – ACU
Australian Centre of Further Education
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Natural Therapy
Australian College of Physical Education – ACPE
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian College of Technology
Australian Hair and Beauty College
Australian Ideal College
Australian Institute of Commerce & Language – AICL
Australian Institute of Commerce & Technology
Australian Institute of Higher Education – AIH
Australian Institute of Music
Australian Institute of Professional Education – AIPE
Australian Institute of Professional Education – AIPE Higher Education
Australian Institute of Technology and Education – AITE
Australian International College of English – AICE
Australian International Conservatorium of Music
Australian International High School
Australian International Performing Arts High School
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National College of Beauty
Australian TESOL Training Centre (ATTC)
Australian Vocational Learning Centre – AVLC
Australis Institute of Technology and Education – AITE
Bass-Skardon Abbess
Billy Blue
Blue Mountains Hotel School
Bridge Business College – BBC
Byron Bay English Language School
Cambridge College International – CCI
Cambridge International College – CIC
Canterbury Business College
Canterbury Language Academy
Canterbury Technical Institute
Cass Training International College
Castle College
CATC Design School
Central College
Central Queensland University – CQU
Central Queensland University – CQU
Charles Darwin University – CDU
Charles Sturt University – CSU
Charles Sturt University – main Campus Wagga Wagga
City Institute
Clarendon Business College
College of Sports and Fitness
Computer Graphic College
Crown Institute of Business and Technology
Curtin College – Curtin University
Curtin University Sydney
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Elite Education
ELS Universal English College
English Language Company – ELC
English Language School in Sydney – ELSIS
Evolution Hospitality Institute
Fuss Beauty College
George Brown College – GBC
Global English College
Greenwich College
Holmes Institute
ILSC
Imperial College Australia
International College of Capoeira
International College of Management Sydney – ICMS
International House Sydney
Jet English College
JMC Academy
Kaplan Business School
Kent Institute
Kenvale College
Kings Own Institute (KOI)
Kingsway Institute
La Lingua Language School
La Trobe University Sydney Campus
Le Cordon Bleu
Lexis English
Lloyds International College
Loura Business College
Macquarie City Campus
Macquarie Education Group Australia – MEGA
Macquarie Grammer School
Macquarie University
Magill College
MEGT Institute
Melbourne Institute of Technology – MIT
Mercury Colleges
Metro College
Napoleon Perdis Makeup Academy
Navitas
NCELTR Macquarie University (English)
New Cambridge College
Newcastle International College – NIC
North Sydney English College
NSW School of Massage
Pacific College of Technology
Performance English
Pivot Point International Academy Sydney
Qantm College
Quality Training & Hospitality College
Raffles
SAE Institute
SCBIT
SIBN College
SIIT
Silver Trowel Sydney
Specialty Language Centre
Stanford Academy
Step One College
Strathfield College – SC
Studycare
Supreme Business College
Sydney Business and Travel Academy – SBTA
Sydney English Academy – SEA
Sydney English Language Centre
Sydney Film School
Sydney Institute of Business and Technology – SIBT
Sydney International English College – SIEC
Sydney School of Business and Technology – SSBT
TAFE NSW
TAFE NSW Government School
TAFE NSW Sydney Institute English Centre – SITEC
Taylors College H School/Foundation
Taylors English Preparation
The Australasian College
The Hotel School Sydney
The University of New England – UNE
Top Education Institute
Top Education Institute
Top Education Institute
Universal Business School Sydney (UBSS)
University of New England Sydney – ISBT
University of New South Wales – UNSW
University of Newcastle – UON
University of Southern Queensland – USQ Sydney
University of Sydney (Foundation Program)
University of Wollongong – UOW
University Preparation College
UNSW Global
Victoria University Sydney Campus
Victory Institute
Warvick Institute
Western Sydney University – (HE)
Willams Business College
William Blue
William Business College
Zenith Business Academy – ZBA