Válasszon, milyen képzésben szeretne részt venni!

Ausztráliában számtalan képzési lehetőség közül választhat, ezért érdemes alaposan átgondolni, melyik felel meg a leginkább az életben és szakmailag maga elé kitűzött céloknak. A választott tanulmányok kihatnak a karrierje és az élete alakulására. Azt is érdemes átgondolnia, hogy városban vagy vidéken szeretne-e tanulni. Kisebb vagy nagyobb főiskolára, ill. egyetemre járna inkább? Milyen végzettséget képzelt el? (gyakorlati képzésről szerzett bizonyítvány, diploma, egyetemi alapképzés). Valószínűleg azt tapasztalja majd, hogy a felvenni kívánt kurzust több intézmény is nyújtja Ausztráliában és Új-Zélandon. Érdemes lehet azt is figyelembe venni, hogy Ön hidegebb vagy melegebb vidéken élne-e.
Figyelembe kell venni az oktatási intézmény felvételi követelményeit is, mivel minden főiskola és egyetem más elvárásokat támaszt. Ha az Ön angol nyelvtudása hiányos, az angol nyelvtanulási lehetőségeknek is célszerű utánanéznie.

Tandíj

Az Ausztráliában és Új-Zélandon folytatott tanulmányok költségei jól összemérhetők a külföldi diákokat fogadó más országokéval. Ha összehasonlítja ezeket a költségeket, azt láthatja, hogy a tandíj és a megélhetés együttesen kevesebbe kerül Ausztráliában és Új-Zélandon, mint az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Minden intézmény más és más tandíjat számít fel a különféle kurzusokért. Azt tapasztalhatjuk, hogy a külföldi diákok – különösen a jelenlegi devizaárfolyamokon számítva – kedvezőbb tandíj-feltételekben részesülnek Ausztráliában és Új-Zélandon, mint sok más országban.
Az alábbi adatokat csak tájékoztató jelleggel közöljük:

Angol nyelvtanfolyam: heti 150-350 AUD

Szakmai oktatás és képzés: évi 5000-12 000 AUD

Alapfokú (graduális) felsőoktatási képzés: évi 10 000-18 000 AUD

Mesterképzés, PhD (posztgraduális): évi 12 000-18 000 AUD

Angol nyelvoktatás

Ausztráliában több mint száz oktatási intézmény nyújt intenzív angolnyelv-oktatást (ez az ELICOS-program) aránylag kedvező áron. Az intézmények között egyaránt vannak magániskolák, részben magánkézben levő és állami intézmények. Mindegyik ilyen intézmény megfelelő engedéllyel működik, és színvonalas angol nyelvtanfolyamokat nyújtanak, többségük jól felszerelt nyelvi laborral, videóval, számítógépekkel és könyvtárral is jól el van látva.
Az angol nyelvtanfolyamokon való részvétel nincs feltételekhez kötve. Kezdőtől a haladóig minden tudásszint számára indulnak tanfolyamok, és ezek kezdő időpontja természetesen nagyon rugalmasan kialakítható. Ennek a rugalmasságnak köszönhetően Ön könnyen össze tudja egyeztetni a tanfolyamot a nyaralásával vagy egyéb kurzusokkal.

A következő nyelvtanulási lehetőségei vannak:

• Általános angol oktatás (itt a hangsúly a kommunikációs készségeken van)

• Felsőoktatási tanulmányokhoz szükséges angol nyelvtanfolyamok (felkészítés az egyetemi, állami szakképzési (TAFE) vagy magániskolai tanulmányokra)

• Vizsgára felkészítő tanfolyamok (felkészítés a Cambridge, TOEFL vagy IELTS nyelvvizsgára)

• Tanulással egybekötött turizmus (Study Tourism) (tanuljon angolul, miközben megismeri Ausztráliát / Új-Zélandot, vagy olyan szabadidős tevékenységek közben, mint a búvárkodás, golf, lovaglás, vitorlázás stb.)

• És még más lehetőségek is…

Számos diák angol nyelvvizsgát tesz le annak érdekében, hogy felmérje angol nyelvtudását és eldöntse, mennyi nyelvtanulásra van szüksége. A vizsgák során felmérik a jelentkezők olvasási, írási, beszéd- és szövegértési készségeit. Ázsiában a TOEFL (Test of English as a Foreign Language, az angol mint idegen nyelv) a legnépszerűbb nyelvvizsga, az ausztrál oktatási intézmények többsége azonban az IELTS-t (International English Language Testing System) tesztet részesíti előnyben.

High School (középiskola) 500-550 TOEFL vagy 5-6 IELTS

Certificate (bizonyítvány) 500-550 TOEFL vagy 5-6 IELTS

Diploma 500-550 TOEFL vagy 5-6 IELTS

Bachelors Degree (alapképzés) 550-600 TOEFL vagy 6.0-7.0 IELTS

Postgraduate (posztgraduális képzés) 550-600 TOEFL vagy 6.0-7.0 IELTS

Egyetemi képzés (BA, BSc, Pg Dip, MA)

Ausztráliában számos egyetem működik, és méretük is változó: a 3000 diákot befogadó intézményektől egészen azokig az egyetemekig, melyekben több mint 30 ezren tanulnak. Minden ausztrál egyetemet szigorúan ellenőriznek az oktatás és kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében. Az egyetemek többsége városokban működik, de vidéki környezetben is találhatunk intézményeket.
Az egyetemek számos szakterületen kínálnak kurzusokat, a következő oktatási szinteken:

• Bachelors Degree – alapfokú képzés

• Graduate Certificate – graduális képzés

• Graduate Diploma – posztgraduális diploma

• Masters Degree – mesterfokú képzés

• Doctorate (PhD) – doktori fokozat

Mindegyik egyetem saját felvételi követelményeket állít fel az egyes kurzusokra jelentkezők számára. Ezenkívül a jelentkezőknek alapfokú angoltudással is rendelkezniük kell egy kurzus megkezdéséhez. A kurzusok többsége februárban indul, de júliusi és októberi kezdés is előfordul.

TAFE

Az ausztrál műszaki képzési és továbbtanulási program (Australian Technical and Further Education, TAFE) az ausztrál kormány által elindított és működtetett oktatási rendszer, amely szinte minden szakterületen kínál kurzusokat. Szerte az országban több mint 230 állami TAFE főiskola működik, ezeken különböző fokozatú (egyetemi szint alatti) oklevelek és diplomák szerezhetők. Számos TAFE kurzus kreditjeit az ausztrál egyetemek is elfogadják, így az ilyen kurzusokon szerzett kreditek beszámíthatók az alapfokú egyetemi képzésbe. Egyes TAFE kurzusok csak néhány hetesek, mások akár hároméves képzést is magukban foglalhatnak. Vannak városi TAFE főiskolák, de vidéki területeken is találhatunk ilyen intézményeket. A TAFE kurzusok a gyakorlati és szakmai képzésre helyezik a hangsúlyt, mely segít a hallgatóknak állásban elhelyezkedni.

TAFE courses emphasize practical and professional learning that will help you get a job.

Magán- és szakiskolák

A magán- és szakiskolák majdnem minden szakterületen indítanak kurzusokat, és különböző fokozatú (egyetemi szint alatti) okleveleket és diplomákat nyújtanak. Ezek a kurzusok sok esetben gyakorlati ismereteket tanítanak, melyek jól hasznosíthatók a munkahelyen. A kurzusok 10 hetestől háromévesig terjednek, és mindegyik főiskola saját felvételi követelményeket határoz meg. Számos magán- és szakiskola kreditjeit az ausztrál egyetemek is elfogadják, így az ilyen kurzusokon szerzett kreditek beszámíthatók az alapfokú egyetemi képzésbe.

Néhány példa a magán-, ill. TAFE iskolákban elvégezhető kurzusokra:

• Könyvelés

• Repülés, légiközlekedés

• Közgazdaságtan

• Gyermekgondozás

• Számítástechnika

• Grafikai tervezés

• Haj- és szépségterápia

• Informatika (IT)
• Marketing

• Irodai adminisztráció

• Titkársági feladatok

• Utazás, idegenforgalom

• Vendéglátó- és szállodaipar

• …és még sok egyéb

Középiskolák

Az ausztrál iskolák világszínvonalú oktatást nyújtanak. Ausztrália minden szövetségi állama és territóriuma maga működtetheti a saját iskoláit, de az ausztrál szövetségi kormány gondoskodik arról, hogy az ország minden részében magas színvonalon, szigorú normáknak megfelelően történjék az oktatás.
Az ausztrál iskolák többsége állami iskola, és csak kb. egynegyedük van magánkézben, ezekben tandíjért folyik az oktatás. Számos magániskolát egyházak működtetnek. Egyes iskolák bentlakásos lehetőséget is nyújtanak.

Ausztráliában több ezer iskola működik, lehetetlen lenne itt mindet felsorolni. Ezért a választáskor mindenkinek saját igényei alapján kell választania közöttük (kisebb vagy nagyobb iskola, fontos szempont-e a vallásos oktatás, melyik városban legyen stb.).

A kurzusok időtartama

Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, az egyes kurzusok és főiskolák, egyetemek némileg eltérhetnek:
Certificate (különböző szakterületeken megszerezhető bizonyítványok): 6-18 hónap

Diploma (Ausztráliában ezek a programok komplex elméleti és gyakorlati tudást adnak, műszaki és vezetői területeken): 1,5-3 év

Bachelors Degree (alapképzés): 3-5 év

Graduate Certificate: 6 hónap

Graduate Diploma: 1 év

Masters Degree (mesterképzés): 1-2 év

PhD (doktori fokozat): 4-5 év

Hogyan lehet jelentkezni?

Ha elolvasta a Bridge Blue weboldalán elérhető tudnivalókat, az alábbiakat kell eldöntenie:

• Milyen kurzust szeretne elvégezni

• Milyen szintű végzettséget akar szerezni

• Melyik ausztrál vagy új-zélandi városban, településen szeretne élni és tanulni

• Ha ezt eldöntötte, küldje el nekünk a tanulási igényeire és céljaira vonatkozó adatokat.

• Ezt követően ingyenes tanácsadást nyújtunk e-mailben: tájékoztatjuk arról, milyen választási lehetőségei vannak Ausztráliában és Új-Zélandon.

• Ha sikerült kiválasztania, melyik egyetemen, főiskolán vagy iskolában akar tanulni, a Bridge Blue segít a jelentkezésben. Tájékoztatást nyújtunk a tanulmányi és az angol nyelvet illető követelményeket, valamint azt illetően, milyen egyéb dokumentumokat kell benyújtania a felvételi jelentkezésével együtt. Az esetek többségében ez a korábbi tanulmányokra vonatkozó tájékoztatást jelenti, melyhez csatolni kell a már megszerzett iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatát. Ezenkívül az angol nyelvvizsgát (pl. IELTS vagy TOEFL is igazolni kell), valamint azt, ki vállalja a tandíj fizetését.

• Ha Ön felvételt nyer egy kurzusra, a Bridge Blue értesíti Önt erről, és elküldi az iskola, főiskola vagy egyetem által kiállított Ajánlati levelet (Letter of Offer).

• Olvassa el az Ajánlati levelet, tanulmányozza az abban közölt feltételeket, így például az angol nyelvtudás fejlesztésére vonatkozókat. A levélben arra kérik, fizesse be az első szemeszterre vonatkozó tandíjat, valamint a külföldi diákok számára kötelező betegbiztosítást (Overseas Student Health Cover, OSHC), melyre az ausztráliai tartózkodás alatt esetlegesen szükségessé váló orvosi, kórházi ellátás miatt van szükség.

• Ha beérkeznek hozzánk a szükséges díjak, elküldjük a felvételi igazolást (Letter of Confirmation of Enrolment). Az ausztrál diákvízumot az Ajánlati levél, a felvételi igazolás, valamint az első szemeszter (vagy az első tanév) tandíjának befizetéséről szóló elismervény birtokában igényelheti.

• A Bridge Blue segíthet Önnek abban, hogyan nyújtson be vízumkérelmet. A diákvízum megszerzéséhez orvosi vizsgálaton kell részt vennie, az orvos kitölti az adatokat a megfelelő nyomtatványokon.

• Ezt követően Ön értesítést kap arról, jóváhagyták-e a vízumkérelmét. A diákvízum annyi időre szól, amennyi az Ön ausztráliai kurzusának időtartama.

• A Bridge Blue segíthet szállást keríteni és intézni a repülőtérről való utazást, továbbá abban is tanácsot adunk, mikor érkezzen meg Ausztráliába ahhoz, hogy időben elkezdhesse a tanulmányait.

Diákvízum

A Bridge Blue segítséget nyújt a vízumkérelem benyújtásához. Önnek az alábbiakat kell bemutatnia, hogy vízumot kaphasson:

• Az iskolától, főiskolától vagy egyetemtől felvételi igazolás (Letter of Confirmation of Enrolment)

• Ajánlati levél (Letter of Offer), a tandíj befizetésének igazolása, érvényes útlevél

• Orvosi igazolás a megfelelő egészségi állapotról

• A külföldi diákok számára kötelező ausztrál betegbiztosítás (Overseas Student Health Cover, OSHC) befizetésének igazolása

Tisztában kell lennie a vízumának feltételeivel:

• A vízum lejártakor el kell hagynia Ausztráliát

• A vízum nem jelent állandó tartózkodási engedélyt Ausztráliában vagy Új-Zélandon történő letelepedésre

• Önnek meg kell felelnie a kurzus követelményeinek, és be kell iratkoznia

• A tanulás ideje alatt egy kéthetes periódusban legfeljebb 40 órát dolgozhat, szünidőben pedig teljes munkaidőben

• A teljes ausztráliai tartózkodás idejére egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie

A világ különböző országaiból tanulási céllal Ausztráliába érkező diákok körében jelenleg rendkívül népszerű a gyorsított vízumügyintézés (Streamlined Visa Processing, SVP).

Biztosítás

Az Ausztráliában tanuló, diákvízummal rendelkező külföldi diákoknak betegbiztosítást is fizetniük kell. Ausztráliában a rájuk vonatkozó egészségügyi ellátási rendszer az OSHC  (Overseas Student Health Cover): ezt az ausztrál diákvízum érvényességének teljes időtartama alatt fizetni kell. Aki idénymunkával egybekötött nyaralásra érvényes vízummal (Working Holiday Visa) vagy turistavízummal érkezik Ausztráliába, és egy rövidebb (3 hónapnál nem hosszabb) kurzust végez el, nem részesülhet az OSHC betegellátásban. Az ilyen, egyéb típusú vízummal rendelkező diákok számára utasbiztosítást vagy magán-betegbiztosítást javasolunk.

Adelaide Insitute of Business and Technology – AIBT
Adelaide Institute of Management & Technology
Adelaide Pacific International College
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian Institute of Business Administration
Australian Technical and Management College – ATMC
Bradford College – The University of Adelaide
Careers Australia College of Healthcare Adelaide
Centre for English Language (CELUSA) – UniSA
English College of Adelaide
Eynesbury
Flinders international Study Centres – FISC
Flinders University
Intensive English Language Institute – IELI
International College of Hotel Management
Kaplan Business School
SA Adelaide Language Centre
SACE Adelaide
Salford College
South Australian Institute of Business and Technology – SAIBT
University of South Australia – UniSA
William Light Institute
4Life College
Academy of Design
ACCCO
AICA
Australasian Golf Academy
Australia International College of Language
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Information Technology
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Internships
Australian Language Schools – ALS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Axial Training
Bond University
Bond College
Brisbane College of English – Australia
Brisbane North Institute of TAFE – BNIT
Brisbane School of Hairdressing
Browns ELS
Cairns College of English and Business
Canterbury College
Careers Australia College of Healthcare Brisbane
Careers Australia Institute of English
Careers Australia Institute of Training
Central Queensland Institute of TAFE
Charles Sturt University – CSU
Embassy CES
Envirotech Institute of Education
Gold Coast Language School
Griffith University
Harvest Education Technical College – HETC
Hilton International College QLD
Holmes Institute
Imperial College Australia – ICA
International Eductaion Services – IES – UQ
ILSC
Imagine Education Australia
Inforum Education Australia
International College of Queensland Australia – ICQA
International Education Services – IES – UQ
International Training College
James Cook University – JCU Townsville/Cairns
James Cook University – JCU Brisbane
JMC Academy
John Paul International College
Kelly Colleges
Language International Australia
Language Studies International – LSI
Lifetime International Training College
Metro College of Technology
Navitas
New England College of Technology
PGA International Golf Institute
Queensford College
Queensland Academy of Technology
Queensland Institute for Aviation Engineering
Queensland Institute of Business and Technology – QIBT
Queensland International Business Academy – QIBA
Queensland International Institute
Queensland Schools EQI
Royal Brisbane International College
Kaplan Business School
Sarina Russo Schools
Shafston International College
Southern Cross University – SCU
Spencer College
St. Hilda’s School
TAFE Queensland Brisbane
TAFE Queensland Brisbane – Metropolitan South Institute
TAFE Queensland Brisbane – Southbank Institute
TAFE Queensland Gold Coast
The Eagle Academy
University of Queensland – UQ
University of Southern Queensland – USQ
University of Sunshine Coast – USC
Viva International College
ACT Schools
Australian Catholic University
Australian National University College
Canberra Institute of Technology
University of Canberra
Charles Darwin University – CDU
International College of Advanced Education
Navitas
SACE Hobart
TAFE Tasmania
University of Tasmania – UTAS
4Life College
AAON
Academia International
Academies Australasia Polytechnic – AAPOLY
AMI Education
AOI Institute
ASA Institute (Intensive English Program)
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Hair Design and Beauty
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Industrial Systems Institute
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National Institute of Business and Technology – ANIBT
Australian Technical and Management College – ATMC
Austwide Institute of Training – AIOT
BIBA Academy
Box Hill Institute
Box Hill Institute
Brighton Institute of Technology
Cambridge International College – CIC
Central Queensland University – CQU
Charles Sturt University – CSU
Chisholm Institute
City College of Melbourne
Discover English
Education Access Australia – MITH and MIE
Education Centre of Australia
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Einstein College of Australia
Eltham College
English Language School in Sydney – ELSIS
Federation University
Fusion English
Gurkhas Institute
Hawthorn – The University of Melbourne Programs
Hays International College
Holmes Institute
Impact English College
INUS Australia
JMC Academy
Kaplan Business School
La Trobe Melbourne – LTM (All Diplomas)
La Trobe University Melbourne
Lyceum English Language Australia
Martin – Sydney
Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT
Melbourne Institute of Technology – MIT
Melbourne Polytechnic
Menzies Institute of Technology
Navitas
Nova Institute of Technology
Ozford College
Ozford College Secondary School
PSG Australia
SAE Institute
Sheila Baxter Training Centre
Southern Cross Education Institute – SCEI
St George Institute
Sunshine College of Management
Swinburne University of Technology
TAFE Holmesglen Institute
TAFE Kangan Institute
TAFE William Angliss Institute
Taylors StudyLink
The Gordon – TAFE Gordon Institute
Universal Institute of Technology – UIT
University of New England Melbourne – ISBT
University of St. Thomas
Victoria University (VU)
Victorian Certificate of Education
Victorian Institute of Culinary Arts and Technology – VICAT
Western Institute of Technology
Zenith Business Academy – ZBA
4Life College
Australian College of Applied Education
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian Professional Skills Institute – APSI
Australian School of Management
Australian School of Tourism & Hotel Management
Cambridge International College – CIC
Centre of English Language Teaching – CELT
College of Innovation and Industry Skills – CIIS
Curtin College – Curtin University
Curtin University of Technology
Dental Nursing Australia
Edith Cowan University – ECU
Engineering Institute of Technology – EIT
Kingston International College
Language Links
Lexis English
Milner International College of English
Murdoch Institute of Technology
Murdoch University
Navitas
Perth Institute of Business and Technology – PIBT
Perth Institute Western Australia
Phoenix Academy
Phoenix Academy
Silver Trowel Perth
Stanley College
Sterling Business College
TAFE Western Australia – Education and Training International – ETI
University of Western Australia – UWA
Western Australian Education Certificate
4Life College
Abbey College Australia
Ability Education
Academies Australasia Institute
Academy of English
Academy of Information Technology
ACCESS Language Centre
Aces Centre
Alphacrucis College
Apex Institute of Education
APM College of Business and Communication
Apple Study Group
Asia Pacific International College – APIC
Astute Training
Australia Onsung International College
Australian Academy of Commerce Pty Ltd
Australian Academy of Management & Science
Australian Academy of Sport and Fitness
Australian Catholic University – ACU
Australian Centre of Further Education
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Natural Therapy
Australian College of Physical Education – ACPE
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian College of Technology
Australian Hair and Beauty College
Australian Ideal College
Australian Institute of Commerce & Language – AICL
Australian Institute of Commerce & Technology
Australian Institute of Higher Education – AIH
Australian Institute of Music
Australian Institute of Professional Education – AIPE
Australian Institute of Professional Education – AIPE Higher Education
Australian Institute of Technology and Education – AITE
Australian International College of English – AICE
Australian International Conservatorium of Music
Australian International High School
Australian International Performing Arts High School
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National College of Beauty
Australian TESOL Training Centre (ATTC)
Australian Vocational Learning Centre – AVLC
Australis Institute of Technology and Education – AITE
Bass-Skardon Abbess
Billy Blue
Blue Mountains Hotel School
Bridge Business College – BBC
Byron Bay English Language School
Cambridge College International – CCI
Cambridge International College – CIC
Canterbury Business College
Canterbury Language Academy
Canterbury Technical Institute
Cass Training International College
Castle College
CATC Design School
Central College
Central Queensland University – CQU
Central Queensland University – CQU
Charles Darwin University – CDU
Charles Sturt University – CSU
Charles Sturt University – main Campus Wagga Wagga
City Institute
Clarendon Business College
College of Sports and Fitness
Computer Graphic College
Crown Institute of Business and Technology
Curtin College – Curtin University
Curtin University Sydney
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Elite Education
ELS Universal English College
English Language Company – ELC
English Language School in Sydney – ELSIS
Evolution Hospitality Institute
Fuss Beauty College
George Brown College – GBC
Global English College
Greenwich College
Holmes Institute
ILSC
Imperial College Australia
International College of Capoeira
International College of Management Sydney – ICMS
International House Sydney
Jet English College
JMC Academy
Kaplan Business School
Kent Institute
Kenvale College
Kings Own Institute (KOI)
Kingsway Institute
La Lingua Language School
La Trobe University Sydney Campus
Le Cordon Bleu
Lexis English
Lloyds International College
Loura Business College
Macquarie City Campus
Macquarie Education Group Australia – MEGA
Macquarie Grammer School
Macquarie University
Magill College
MEGT Institute
Melbourne Institute of Technology – MIT
Mercury Colleges
Metro College
Napoleon Perdis Makeup Academy
Navitas
NCELTR Macquarie University (English)
New Cambridge College
Newcastle International College – NIC
North Sydney English College
NSW School of Massage
Pacific College of Technology
Performance English
Pivot Point International Academy Sydney
Qantm College
Quality Training & Hospitality College
Raffles
SAE Institute
SCBIT
SIBN College
SIIT
Silver Trowel Sydney
Specialty Language Centre
Stanford Academy
Step One College
Strathfield College – SC
Studycare
Supreme Business College
Sydney Business and Travel Academy – SBTA
Sydney English Academy – SEA
Sydney English Language Centre
Sydney Film School
Sydney Institute of Business and Technology – SIBT
Sydney International English College – SIEC
Sydney School of Business and Technology – SSBT
TAFE NSW
TAFE NSW Government School
TAFE NSW Sydney Institute English Centre – SITEC
Taylors College H School/Foundation
Taylors English Preparation
The Australasian College
The Hotel School Sydney
The University of New England – UNE
Top Education Institute
Top Education Institute
Top Education Institute
Universal Business School Sydney (UBSS)
University of New England Sydney – ISBT
University of New South Wales – UNSW
University of Newcastle – UON
University of Southern Queensland – USQ Sydney
University of Sydney (Foundation Program)
University of Wollongong – UOW
University Preparation College
UNSW Global
Victoria University Sydney Campus
Victory Institute
Warvick Institute
Western Sydney University – (HE)
Willams Business College
William Blue
William Business College
Zenith Business Academy – ZBA