Welcome to Bridge Blue

Bridge Blue เราเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการศึกษาต่อ การย้ายถิ่นฐาน และการฝึกงานต่างประเทศ Bridge Blue ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในฐานะผู้เชียวชาญระดับนานาชาติในการให้คำปรีกษาการศึกษาต่อและย้ายถิ่นฐาน สำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่ซิดนีย์ และมีสาขา รวมถึงสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเรากว่า 400 แห่งทั่วโลก Bridge Blue มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของเรามากว่า 20 ภาษา ที่ผ่านมาเรามีลูกค้ากว่า 60 ประเทศทีได้รับคำปรึกษาและประสบความสำเร็จ

จุดประสงค์ของบริษัท

 • อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นวีซ่า และการแปลเอกสาร
 • โดยอาศัยพันธมิตรนานาชาติ และธุรกิจในระดับมืออาชีพ
 • ให้บริการโดยความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรง
 • ให้ข้อมูลสำหรับการดำรงชีวิตในต่างแดน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
 • ดูแลลูกค้า ให้ความช่วยเหลือ ในทุก ๆ ปัญหาในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ต่างประเทศ
 • ดูแล และพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ
 • ติดตาม และดูแล กฎ และเงื่อนไข ระหว่างสถาบันการศึกษา และหุ้นส่วน
 • ประชาสัมพันธ์ การศึกษา การฝึกงาน และการอพยพ ผ่านเครือข่ายออฟฟิศทั่วโลก

เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของเรา

Student Visas 96
Skilled Migration Visas 97
Partner Visas 99
Employer Sponsored Visas 95
Other Visas 98

Bridge Blue เป็นศูนย์ให้คำแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

หลักสูตรการศึกษา

 • มัธยม
 • มหาวิทยาลัย
 • สถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน
 • หลักสูตรวิชีพต่างๆ
 • หลักสูตรศึกษาต่อทั้งระยะสั้น-ยาว
 • หลักสูตรอื่นๆ

ข้อพิจารณาก่อนศึกษาต่อต่างประเทศ

 • วุฒิระดับการศึกษาที่ต้องการ
 • ประเทศหรือเมืองที่ต้องการศึกษาต่อ
 • สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ
 • เป้าหมายในอาชีพ
 • ระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • งบประมาณ
 • ระยะเวลาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศนั้นๆ

เราให้คำปรึกษาโดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะกับตัวท่าน นอกจากนี้เรายังอำนวยความสะดวกในการยื่นสมัครวีซ่า