ฝึกงานและทำงาน

ด้วยโปรแกรมการฝึกงานของ Bridge Blue (Bridge Blue Mentoring Program) เราจะช่วยให้คุณค้นพบงานที่เหมาะสมกับตัวคุณ และเป็นผลดีต่อหน้าที่การงานและการสมัครงานต่อไปในอนาคต ด้วยโปรแกรมของเราจะช่วยให้ท่านได้สัมผัสกับการเรียนรู้ การฝีกฝน และการทำงาน เราช่วยให้คุณสามารถพัฒนามุมมองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาและอาชีพการงานต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ เรายังจัดหาโอกาสทางธุรกิจในการจัดหานักศึกษาฝึกงาน เราให้ความสนใจกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเพื่อความต่อเนื่องและส่งต่อสู่โลกการทำงาน คุณจะได้เปรียบคนอื่นหากคุณมีประสบการณ์การฝึกงาน และโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าคนอื่น

การรับนักศึกษาเข้าฝีกงานถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท.

นักศึกษาฝึกงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปกติแล้วนักศึกษาฝึกงานจะเต็มใจที่จะทำงานทุกประเภท มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นักศึกษาฝึกงานสามารถช่วยแบ่งเบางานได้ดี และยังสามารถช่วยเหลืองานต่าง เป็นผู้ช่วยพนักงานประจำได้เป็นอย่างดี
การรับนักศึกษาเข้าฝีกงานเป็นโอกาสดีที่จะมองหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพื่อมาเป็นพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นายจ้างสามารถที่จะประเมินการทำงานของนักศึกษาฝึกงานเพื่อมองหาพนักงานใหม่ๆ ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการฝีกฝนทักษะการเป็นผู้นำและปกครองลูกน้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กร พนักงานปัจจุบัน และนักศึกษาฝึกงาน

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท ถือเป็นการทดลองงานที่นายจ้างสามารถมองหาบุคคลที่มีความสามารถ Talent เป็นการลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดหาบุคคลากร ซึ่งดีกว่าการจ้างงานจากผู้สมัครซึ่งนายจ้างไม่เคยรู้จักมาก่อน
การรับนักศึกษาฝึกงานยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเป็นการสนับสนุนระบบการศึกษาด้วย
เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายเงินเดือน นักศึกษาฝึกงาน มีค่าจ้างที่ถูกกว่าพนักงานทั่วไป หรือบางครั้งก็เต็มใจที่จะทำงานโดยไม่ต้องการค่าจ้าง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา คือ นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานที่มากกว่าพนักงานปกติ
สนับสนุนนักศึกษา เป็นการดีที่จะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีประสบการทำงาน พัฒนาความรู้ความสามารถก่อนที่จะเข้าสู้โลกการทำงานในอนาคต

การฝีกงาน Internships
BB Mentoring Program