เลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ศึกษาหาข้อมูลโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวคุณ ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ จะต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองและอนุญาตเท่านั้น

การตอบรับจากทางโรงเรียน

เมือคุณได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้ Student and Exchange Visitor Program โรงเรียนจะส่งเอกสารที่เรียกว่า I-20 หลังจากนั้นคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาที่เรียกว่า I-901 และสมัครวีซ่านักเรียนต่อไป

การชำระค่าเล่าเรียน

นักเรียนภายใต้เงือนไข F และ M จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียม I-901 Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) ก่อนที่จะได้รับวีซ่านักเรียน

สมัครวีซ่า

หลังจากได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง และได้รับใบเสร็จการชำระค่า I-901 คุณจึงจะสามารถสมัครวีซ่าได้ที่สถานทูตอเมริกา

ก่อนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นเรื่องที่ดีที่ควรเก็บเอกสารตัวจริงทั้งมหดไว้กับตัว มากกว่าที่จะเก็บไว้กับกระเป๋าเดินทาง
นอกจากนี้การถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่ครอบครัวรวมถึงส่งไปที่โรงเรียนก็จะเป็นการดี เอกสารสำคัญ เช่น:

• พาสฟอร์ต

• วีซ่า

แบบฟอร์ม I-20

• “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status”

หลังจากถึงประเทศสหรัฐอเริกา

หลังจากถึงประเทศสหรัฐอเริกา
แบบฟอร์ม I-94

The Form I-94, “Arrival/Departure Record” เป็นการบันทึกข้อมูลว่าคุณได้เดินทางเข้าประเทศโดยถูกกฎหมาย ดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลบน Form I-94 และข้อมูลบน Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และอาจจะมีผลกระทบต่อการออกหมายเลขประกันสังคม

คุณสามารถเข้าประเทศได้ล่วงหน้าก่อนหลักสูตรเรียนเริ่มต้นซึ่งระบุข้อมูลใน SEVIS คุณยังต้องแจ้งโรงเรียนถึงวันเริ่มต้นที่ระบุในแบบฟอร์ม I-20 “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status” สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม

จะเป็นการดีที่สุดที่จะแจ้งโรงเรียนให้ทราบทันทีที่คุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

รายชื่อสถาบันการศึกษา

California

Cinema Makeup School

ILSC Education Group

Study Group (Embassy CES)

Study Group (Private High Schools in USA)

Colorado

Bridge English Language Center

Florida

Everest University

Florida Air Academy Inc.

Study Group (Embassy CES)

Illinois

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Indiana

English as a Second Language International (ESLI)

Kentucky

Campbellsville University

English as a Second Language International (ESLI)

Louisiana

English as a Second Language International (ESLI)

Massachusetts

Study Group (Embassy CES)

Maine

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Montana

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

New Jersey

Berkeley College

New York

Berkeley College

Manhattan Institute of Management

New York Language Center

Study Group (Embassy CES)

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Long Island University, Post Campus

Pennsylvania

English as a Second Language International (ESLI)

~Eastern University

Kutztown University

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Widener University

Texas

English as a Second Language International (ESLI)

~Texas A&M University Texarkana

Virginia

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~James Madison University

Vermont

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~University of Vermont

Washington

Cascadia Community College

Green River Community College