คุณต้องการศึกษาต่อในประเทศแคนาดา?

ลองจินตนาการว่าคุณนั่งเรียนชีวะวิทยาทางทะเลริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศแคนาดา หรือเรียนภาษาฝรั่งเศสในเมืองควิเบก หรือเรียนทำอาหารในเมืองฮาลิแฟก แคนาดาประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและมีมาตราฐานการศึกษาที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วีซ่านักเรียน

คุณจำเป็นต้องสมัครวีซ่านักเรียน และ/หรือวีซ่าท่องเที่ยว
การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ.

เลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาก่อนสมัครวีซ่านักเรียน.

พิจารณาข้อจำกัดในการเรียนแต่ละหลักสูตร.

สมัครวีซ่านักเรียน.

การขยายระยะเวลาวีซ่านักเรียน

คุณควรสมัครวีซ่าเพื่อขยายระยะเวลาการศึกษาต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวีซ่าหมดอายุ

การทำงานในระหว่างศึกษาต่อ

คุณสามารถทำงานในระหว่างศึกษาต่อได้ ภายใต้เงื่อนไข Citizenship and Immigration Canada’s (CIC’s) work programs for students โดยทั่วไปคุณจะต้องสมัครวีซ่าทำงานสำหรับนักเรียน (Student Work Permit)
คุณสามารถทำงานในสถาบันที่ท่านศึกษาอยู่ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าทำงาน ถ้าเข้าเงื่อนไขการเป็นนักเรียนฟูลไทม์ในวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละเมืองที่ท่านไปศึกษาต่อ

การอยู่ต่อในประเทศแคนาดาหลังจบการศึกษา

ท่านสามารถอาศัยอยู่ในแคนาดาในฐานะผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) หรืออยู่ทำงานภายหลังจากจบการศึกษา การทำงานหลังจากจบการศึกษาท่านจำเป็นต้องสมัครขออนุญาตทำงานภายใต้ the Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) หากคุณต้องการอาศัยอยู่ถาวร ก็สามารถทำได้โดยมีโครงการต่างๆ ที่สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป