Izvēlies kursus un skolu

Ja jums ir interese studēt ASV, pirmais ko vajadzētu darīt, ir noskaidrot skolu vai programmu, kas priekš jums būtu vispiemērotākā. Tikai skolas, kuras ir sertficējusi Studentu un apmeklētāju apmaiņas Programma, ir tiesīgas uzņemt ārzemju studentus.

Apstiprinājums no skolas

Kad esat saņēis apstiprinājumu no Studentu un apmeklētāju apmaiņas Programmas sertisificētas skolas, jūsu izraudzītās skolas apmatpersonas (DSO) jums iedos dokumentu – Formu I-20, “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status”. Forma I-20  ir rakstisks dokuments par jūsu informācijas ievietošanu datubāzē SEVIS. Katra skola, kas jūs akceptē, izsūtīs jums Formu I-20. Pirms jūs piesakaties, jāmaksā ir studentu maksa, jums jāizvēlas viena skola un izmantojot Formu I-20 jāmaksā I-901 studentu maksa un jāpiesakās noteiktai studentu vīzai.

Samaksas veikšana

Regula nosaka, ka visiem perspektīviem F un M studentiem jāmaksā I-901 Studentu un Apmaiņas Apmeklētāju Informācijas Sisitēmas (SEVIS) nodeva, pirms Valsts depertaments izsniegs jums vīzu.

Pieteikšanās vīzai

Kad SEVP-sertificēta skola ir jūs akceptējusi, un ir saņemta kvīts par samaksāto  I-901 nodevu, jūs varat pieteities vīzai ASV vēstniecībā vai konsulātā.

Ceļojums uz ASV

Pirms dodaties uz Savienotām Valstīm, nodrošinieties ar dažāda veida dokumentiem, kas būs nepieciešami.Tā vienmēr ir laba ideja, glabāt oriģinālos dokumentus pie sevis visu ceļojuma laiku. Neliekat tos lielajā bagāžā.
Arī tā ir laba ideja, kad uztaisat katram dokumentam vismaz divas kopijas: vienu atstāšanai mājās pie savas ģimenes un otru iesniegšanai skolas administrācijai. Šeit ir saraksts ar svarīgākajiem imigrācijas dokumentiem:

• Pase

• Vīza

Veidlapa ( Form ) I-20

• Sertifikāts “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status”

Ierašnās ASV

Ierašanaš Amerikas Savoienotajās Valstīs noritēs gludi, ja viss būs labi sagatavots.

Veidlapa I-94

Veidlapa I-94, “Iebraukšanas/Izbarukšanas Ieraksts” ir kritiskā atzīme . Tas parāda, ka esat likumīgi ieradies Savienāts Valstīs, atļaujas klase, un norādīts atļautais uzturēšanās laiks. Tas ir ļoti svarīgi, lai ierakstītā informācija būtu pareiza. Informācijas nesakritība starp informāciju veidlapā I-94 un Studentu un Apmaiņas Apmeklētāju Informācijas Sistēmas (SEVIS) ierakstos var mazināt veiksmīgu sistēmu sadarbību. It īpaši tas var radīt problēmas ar statusa noteikšanu priekš Sociālās apdrošināsnas nummura.

Jums ir 30 dienas iebraukšnai valstī pirms oficiālās programmas sākuma datuma, kas ir ierakstīts SEVIS. Jums jāpiesakās savā skolā pirms programmas uzsākšanas datuma, kas norādīts jūsu saņemtajā veidlapā I-20, “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status”. Šis ir viens no noteikumiem kam esat piekritis, iegūstot savu studenta vai apmaiņas apmeklētāja statusu. Ja jūs šo noteikumu neievērojat, jūs nevarat saglabāt savu statusu.

Vislabākais ir nekavējoši sazināties ar skolu pēc ierašanās valstī, lai nebūtu lieku jautājumu par jūsu ierašanos.

Izglītības sniedzēju saraksts

California

Cinema Makeup School

ILSC Education Group

Study Group (Embassy CES)

Study Group (Private High Schools in USA)

Colorado

Bridge English Language Center

Florida

Everest University

Florida Air Academy Inc.

Study Group (Embassy CES)

Illinois

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Indiana

English as a Second Language International (ESLI)

Kentucky

Campbellsville University

English as a Second Language International (ESLI)

Louisiana

English as a Second Language International (ESLI)

Massachusetts

Study Group (Embassy CES)

Maine

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Montana

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

New Jersey

Berkeley College

New York

Berkeley College

Manhattan Institute of Management

New York Language Center

Study Group (Embassy CES)

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Long Island University, Post Campus

Pennsylvania

English as a Second Language International (ESLI)

~Eastern University

Kutztown University

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Widener University

Texas

English as a Second Language International (ESLI)

~Texas A&M University Texarkana

Virginia

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~James Madison University

Vermont

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~University of Vermont

Washington

Cascadia Community College

Green River Community College