BB program mentorstva            

 • Da li aktivno tražite posao?
 • Da li ste vi profesionalni i stručni migrant koji se skoro doselio u Australiju?
 • Da li ste aplicirali za poslove ali niste bili pozivani na intervjue ili niste mogli da nađete posao koji vam odgovara?
 • Aplicirali ste za poslove ali ste dobijali pisma u kojima ste odbijeni?
 • Da li ste na karijerinom raskršću gde ne možete da utvrdite gde želite da idete?

Ako je odgovor “DA” na bilo kom od navedenih pitanja onda je ovo pravi program za vas.

Možda imate raznoliku biografiju iz bilo koje oblasti. Naš visoko kvalifikovani mentor će raditi s vama i uz razumevanje vaše situacije, vam pomoći da uz stručna uputstva vam omogućiti da ostvarite vaše ciljeve u karijeri.

Razlozi mogu biti:

 • Vaše propratno pismo i/ili rezime
 • Način na koji promovišete sebe
 • Nerazumevanje vaših klijenata i/ili tržišta
 • Nisko samopouzdanje koje se odražava na prodaju
 • Nerazumevanje vaših jedinstvenih prednosti i nemogućnost prodavanja na osnovu tržišnih zahteva

Šta god da je razlog, naš dugogodišnji mentor će diskutovati s vama kako bi ste prilagodili i uspostavili ravnotežu između vaših potreba i potreba vaših klijenata.

Na tržištu zapošljavanja – što duže čekate, to postaje teže.

Šta mi radimo

 • Slušamo vas i postavljamo vam pitanja kako bismo razumeli vašu situaciju i pomažemo vam u vašem procesu razmišljanja i radimo s vama kako biste našli rešenja i pomogli u vašim postupcima.
 • Asistiramo vam da uradite vašu potpunu SWOT analizu na tržištu gde prodajete vaše veštine.
 • Preporučujemo metode u pisanju propratnog pisma i rezimea sa pobedničkim strategijama.
 • Podržavamo vas u stvaranju odgovarajućih ciljeva i kreiranju strategija  kako bi se ostvarili.
 • Pomažemo u ocenjivanju progresa u odnosu na zadate ciljeve i damo dalje predloge ako je to potrebno.
 • Olakšavamo istraživanje potreba, motivacije, želja, veština i misaonih procesa kako bismo napravili pravu, trajnu promenu.
 • Kreativno smišljamo tehnike koje uključuju obuku jedan na jedan i preporuke.
 • Podstičemo vezivanje za delovanje trajnog ličnog unapređivanja i promene.
 • Održavamo duboko samopouzdanje kao i bezuslovnu i neosuđivačku pozitivnu brigu o vama, vašim pogledima, životnom stilu i stremljenjima.
 • Osiguravamo održavanje profesionalne mentorske veze i osiguravamo da je program na velikom nivou i traje koliko je to potrebno.
 • Procenjujemo ishode procesa koristeći objektivne mere gde god je to moguće da bi se osiguralo kreiranje samopouzdanja potrebnog  u realizaciji vaših ciljeva.

Zašto čekati? Kontaktirajte nas odmah kako bi se registrovali: admin@bridgeblueglobal.com