Sta je stažiranje?

Stažiranje u Australiji

 • Staž je neplaćen period obuke u oblasti vašeg izbora.
 • To je posebno dizajniran program u preduzeću u skladu sa vašim specifičnim potrebama. Mi ćemo dizajnirati stažiranje kako bi vam pružili određeno iskustvo koje vam je potrebno.
 • To je period obuke gde ćete steći neko neprocenjivo iskustvo u vašoj oblasti interesovanja.
 • To obuhvata period u kojem ćete raditi sa industrijskim profesionalcima u vašem području interesa.
 • To je period obuke gde će vam biti pruženo iskustvo u okruzenju vaše oblasti interesovanja.
 • Sve kompanije su ugledne i proverene od strane našeg osoblja.
 • Mnoge kompanije imaju iskustva u radu sa međunarodnim stažistima.
 • Uvek ćete imati glavnog nadzornika u kompaniji koji će biti odgovoran za vašu obuku.
 • To je vaš prvi korak u dobijanju nekog praktičnog iskustva.
 • To je odlična alternativa naspram sedenja u učionici – osetite iskustvo, zabavite se, i obogatite svoj rezime!!

Izaberite iz bilo koje od sledećih oblasti ili odredite sami oblast i mi ćemo vam pomoći da pronađete odgovarajuću kompaniju:

Računovodstvo, Nega za starije i nega za decu , Poljoprivreda , Arhitektura , Umetnost, Bankarstvo i finansije, Obrazovanje, Inžinjerstvo, Prirodne nauke, Šumarstvo, Grafički dizajn, Zdravstvo, Ugostiteljstvo i turizam, Ljudske resurse, Informacione tehnologije, Pravo i politika, Lingvistika, Marketing i prodaja, Mediji i novinarstvo, Morska nauka, Fotografija, Političke nauke, Maloprodaja, Sociologija, Sport, Telekomunikacije … I mnogo više!

Zašto stažirati?

Upotpunite svoj rezime / CV na internacionalnom nivou
Steknite dragoceno iskustvo u vašoj oblasti
Dobijte kredit za svoje postojeće studije
Razvijte znanje engleskog jezika na radnom mestu
Sklopite saveze sa međunarodnim kompanijama
Steknite priznanje u svojoj profesiji
Poboljšajte mogućnosti karijere
Razvijte razumevanje za australijsku radnu etiku i radne procedure

Zahtevi

 • Popunjeni prijavni formular za staziranje sa depozitom od 500 australijskih dolara.
 • Trenutni rezime ili CV , putem emaila.
 • Izjava o ciljevima radnog iskustva i kako radno iskustvo doprinosi sadašnjim studijama ili zanimanju, putem email-a.
 • Detalji o završenim ili trenutnim studijama sa akademskim rezultatima sa vašeg univerziteta.
 • Dokaz o finansijskoj podršci ili zaradi obuke. Ovo može biti uključeno u pismu univerziteta, pismu prakse ili kao poseban dokument. Grubo rečeno oko AUD 1000 $ mesečno.
 • Dokazi o vašem osiguranju usred bolesti, nesreće, putovanja.
  Visok nivo korišćenja engleskog jezika je obavezan do početka svog radnog rasporedjivanja.

Dodatni zahtevi za plaćeno stažiranje u oblasti ugostiteljstva

 • Potrebno je studiranje od najmanje 1 godine na kursu koji se odnosi na ugostiteljstvo
 • Ne sme se imati više od 2 godine radnog iskustva u ugostiteljstvu

Informacije o vizama

Special Program viza (podklasa 416 ) je privremena viza koja vam omogućava da učestvujete u odobrenom posebnom programu koji pruža mogućnosti za razmenu mladih, kulturni napredak ili prednosti zajednice.
Morate biti pozvani od strane ovlašćenog sponzora za poseban program.

Možete biti unutar ili van Australije kada aplicirate za ovu vizu:
• Ako aplicirate u Australiji, morate biti u Australiji kada dobijete vizu
• Ako aplicirate van Australije, morate biti van Australije kada dobijete vizu.

Ako ste u Australiji, obično morate već da budete na nekoj vizi da bi se prijavili za Special Program vizu.

Working Holiday viza (podklasa 417) je privremena viza za mlade ljude koji žele da putuju i rade u Australiji do godinu dana. To je privremena viza koja podstiče kulturnu razmenu i učvršćuje vezu između Australije i podobnih zemalja.
Prva Working Holiday viza: Morate biti van Australije kada aplicirate za prvuWorking Holiday vizu i kada se odobri tu vizu.

Druga Working Holiday viza: Ako aplicirate u Australiji, morate biti u Australiji kada je odobrena viza. Ako se prijavite van Australije, morate biti van Australije kada je odobrena viza

Work and Holiday (privremena) viza (podklasa 462) je za mlade ljude koji žele da putuju i rade u Australiji do godinu dana .

To je privremena viza koja podstiče kulturnu razmenu i učvršćuje veze između Australije i podobnih zemalja .

Ova viza (podklasa 402) je za ljude koji žele da privremeno dođu u Australiju kako bi učestvovali u profesionalnoj obuci, posmatrali ili učestvovali u istraživanjima kao gostujući akademici ili da učestvuju u profesionalnom razvojnom programu.

Ovo nije Radna viza.

Ova viza ima tri strima:

Strim za pripravnike: Za one kojima je potrebna struktuirana obuka na osnovu njihovog radnog mesta koja bi poboljšala njihove veštine u trenutnom zanimanju, oblasti studija, ili oblasti ekspertize.

Strim za profesionalni razvoj: Za profesionalce, menadžere ili državne funkcionere koji su pozvani da učestvuju u programu obuke profesionalnog razvoja u Australiji. Program se mora prvo ugovoriti od strane poslodavca van Australije i uglavnom traje do 18 meseci.

Strim za istraživanja: za akademike profesionalce koji su pozvani u poseti Australiji da bi posmatrali ili učestvovali u Australijskom istraživačkom projektu na Australijskoj ustanovi za istraživanje.

Da bi aplicirali za strim za za pripravnike  ili istraživanje: vi i bilo ko uključen u vašoj aplikaciji mogu biti u ili van Australije u trenutku apliciranja.

Apliciranje u Australiji: Ako ste unutar Australije vi morate aplicirati u Australiji.

Apliciranje ako ste van Australije: Ako ste van Australije morate aplicirati van Australije.

Vi možete biti u ili van Australije u vreme odobrenja vize bez obzira gde ste aplicirali za vizu.

Da bi aplicirali za strim profesionalnog razvoja: Vi morate biti van Australije kada aplicirate i kada je viza izdata. Vaš sponzor može aplicirati u vaše ime.

Podnosioci mogu obaviti praksu do 40 sati u toku dve nedelje u toku semestra (u nekim odabranim poljima), ili na osnovu punog radnog vremena tokom raspusta ili nakon diplomiranja. Od studenata se zahteva da ostvare radnička prava sa studentskom vizom pre završetka stažiranja.

Osiguranje

Zahteva se od svih učesnika koji obavljaju stažiranje u Australiji da imaju zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nesreća i putničko osiguranje za period njihovog stažiranja.

Pre početka vašeg stažiranja moraćete da priložite dokaz o vašem osiguranju – na engleskom!

Engleski jezik

Zahteva se od svih stažista da poseduju dovoljno poznavanje engleskog jezika za efektivnu komunikaciju na radnom mestu.

Vodič za potrebno poznavanje jezika za stašiste je TOEFL 550 ili IELTS 6 – za više informacija možete da nas kontaktirate.

Mi podržavamo one kojima engleski nije maternji jezik da razmotre opciju o upisivanju kursa engleskog jezika koji će im pomoći do ostvarivanja uspeha na radnom mestu.

Mogućnost da putujete i radite u drugoj zemlji će vas pripremiti za veoma konkurentsko globalno tržište gde će naprednije poznavanjeengleskog jezika biti ogromna prednost.

Kroz program za engleski jezik i stažiranje, vi ćete komunicirati sa mnoštvom ljudi iz različitih sredina i kultura.

Smeštaj

Mi vam želimo ugodan boravak u Australiji i rado ćemo vam pomoći sa aranžmanima smeštaja. Ovo su vam ukratko opisane opcije smeštaja koje su vam na raspolaganju:

Preporučujemo smeštaj kod Australijske porodjce kao odlično lično upoznavanje sa dnevnim životom u Australiji. Život sa Australijskom porodicom će vam dati jedinstveni uvid u kulturu i vrednosti naše zemlje i pomoćiće vam u integrisanju u novu sredinu.

Sve ove porodice su pažljivo izabrane i željne da vam osiguraju užitak tokom vašeg boravka u Australiji. Nakon označavanja tipa porodice koji vam odgovara, Australijsko stažiranje će se pobrinuti da vam nađu porodicu sa kućom koji pristaju vašim potrebama.

Troškovi za kućni smeštaj variraju i zavise od vašeg izbora lokacije pa zamolili bih vas da pogledate deo sa cenama na našem sajtu za detalje o cenama smeštaja kod Australijske porodice.

Mnogi stažisti preferiraju da nađu sopstrveni smeštaj ali nas ipak pitaju da im aranžiramo početni smeštaj za njihov dolazak. Nekoliko jeftinih i sigurnih hostela su na raspolaganju na svakoj lokaciji. Cene kreću se od  18 AUD za noć ili od 125 AUD za nedelju dana. Za detaljnije informacije pošaljite nam upit.
Deljenje smeštaja je moguće na većini lokacija. Mnogi posetioci biraju da dele stanove sa drugim Australijskim studentima ili mladima pa je ova opcija popularna i za nezavisne stažiste koji uživaju u svom prostoru. Čvrsto vam preporučujemo da izdvojite vreme da upoznate i vidite prostor koji ćete deliti nakon dolaska, jer prostori kao i ljudi koji omogućavaju smeštaj mogu dramatično varirati.