BB program mentorstva  

 • Da li aktivno tražite posao?
 • Da li ste profesionalni i stručni migrant koji se nedavno doselio u Australiju?
 • Da li ste aplicirali za poslove ali niste bili pozivani na intervjue ili niste mogli da nađete posao koji vam odgovara?
 • Aplicirali ste za poslove ali ste dobijali samo pisma odbijanja?
 • Da li ste na raskršću u svojoj karijeri i ne znate u kom ćete smeru da idete?

Ako je odgovor na bilo koje od navedenih pitanja „DA“, onda je ovo pravi program za vas.

Možda imate raznoliku biografiju iz bilo koje oblasti. Naš visoko kvalifikovani mentor radiće sa vama kako bi razumeo vašu situaciju i pomogao vam svojim stručnim savetima da ostvarite ciljeve u karijeri.

Razlozi mogu biti:

 • Vaše propratno pismo i/ili biografija
 • Način na koji promovišete sebe
 • Nerazumevanje vaših klijenata i/ili tržišta
 • Nisko samopouzdanje koje se odražava na proces promovisanja
 • Nerazumevanje vaših jedinstvenih prednosti i promovisanje istih na osnovu zahteva tržišta

Šta god da je razlog, naš iskusni mentor posavetovaće vas kako da prilagodite i uspostavili ravnotežu između vaših potreba i potreba vaših klijenata.

Na tržištu rada – što duže čekate, to postaje teže.

Šta mi radimo

 • Slušamo vas i postavljamo vam pitanja kako bismo razumeli vašu situaciju, pomažemo vam u procesu razmišljanja i radimo s vama, ne zato da vam damo sve odgovore, već kako biste mogli sami da pronalazite najbolja rešenja.
 • Pomažemo vam da uradite kompletnu SWOT analizu sebe na tržištu gde promovišete sebe.
 • U pisanju propratnog pisma i biografije, preporučujemo metode koje sadrže pobedničke strategije.
 • Podržavamo vam da sebi zacrtate odgovarajuće ciljeve i da osmislite strategiju  kojom ćete ih ostvarili.
 • Pomažemo vam da ocenite svoj napredak u odnosu na zadate ciljeve i dajemo dodatne predloge ukoliko je to neophodno.
 • Olakšavamo istraživanje potreba, motivacija, želja, veština i misaonih procesa kako bismo vam pomogli da dođete do pravih, trajnih promena.
 • Kreativno osmišljamo tehnike koje uključuju obuku jedan na jedan i preporuke.
 • Podstičemo posvećenost delima i razvoj konstantnog ličnog unapređivanja i promene.
 • Održavamo visoko samopouzdanje, i bez ikakvih osuda pozitivno i bezuslovno brinemo o vama, vašim stavovima, životnom stilu i težnjama.
 • Garantujemo održavanje profesionalne mentorske veze i garantujemo da ćete dobiti adekvatan nivo usluge i da će program trajati onoliko koliko je to neophodno.
 • Procenjujemo ishode procesa koristeći objektivne mere gde god je to moguće kako bismo obezbedili stvaranje samopouzdanja koje je neophodno u ostvarivanju vaših ciljeva.

Zašto čekate? Kontaktirajte nas odmah da biste se registrovali: admin@bridgeblueglobal.com