Turistička Viza (SC600)

Ako želite da posetite Australiju, možete aplicirati za SC600 vizu i ostati u Australiji do 12 meseci. Dozvoljeno vam je da podnesete zahtev za vizu preko interneta ako ste u Australiji. Ljudi iz određenih zemalja mogu aplicirati za ovu vizu putem interneta čak i ako su van Australije. Možete odabrati jedan od odgovarajućih strimova ove vize u zavisnosti od vaših okolnosti i razloga posete Australije.

  • Turistički strim: za one koji žele da putuju u Australiju radi odmora, posete prijatelja ili rodbine, razgledanja, uživanja i ostalih turističkih aktivnosti.
  • Biznis strim: za one koji žele da posete Australiju za poslovne svrhe. Možete doći putem ovog strima kako bi posetili konferencije, seminare i ostale poslovne sastanke.
  • Porodični strim: za one koji imaje rodbinu u Australiji. Ako vam tu živi neko od roditelja, baba i deda, braće i sestara, rođaka, ujaka ili ujna, možete ih posetiti aplicirajući za turističku vizu putem ovog strima.

ETA Viza (SC601)

Možete aplicirati za ovu tromesečnu vizu ako ste van Australije i imate pasoš određene zemlje kao što su: Andora, Austrija, Belgija, Brunei, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Hong Kong (Kina), Island, Irkska, Italija, Japan, Lihtenštajn, Luksenburg, Malezija, Malta, Monako, Norveška , Portugal, San Marino, Singapur, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajvan, Holandija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Vatikan.

ETA važi 12 meseci. Možete dolaziti i ostajati u Australiji do 3 meseca naizmenično.
Vaše putničke agencije vam mogu pomoći da aplicirate za ovu vizu.
Nije vam dozvoljeno da apliicirate za novu vizu dok ste u Australiji.

Viza za Medicinski Tretman (SC602)

Bićete u mogućnosti da dobijete ovu vizu ako imate medicinski tretman ili medicinsku konsultaciju u Australiji.
Ova viza uglavnom važi dok traje plan tretmana. U Australiji se uglavnom izdaje na trajanje do 12 meseci. Van Australije se uglavnom izdaje na trajanje do 3 meseca.

eVisitor Viza(SC651)

Možete aplicirati za ovu tromesečnu vizu ako ste van Australije i imate pasoš određene zemlje: Andora, Austrija, Belgija, Brunei, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Hong Kong (Kina), Island, Irska, Italija, Japan, Lihtenštajn, Luksenburg, Malezija, Malta, Monako, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, San Marino, Singapur, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajvan, Holandija,Velika Britanija, Vatikan.
Možete ostati u Australiji do 3 meseca pri svakoj poseti tokom 12 meseci od dana kada je eVisitor viza izdata.
Postoji mogućnost da aplicirate za novu vizu dok ste u Australiji.

Working Holiday Viza (SC417)

Možete raditi, putovati i studirati u Australiji sa podklasa 417 vizom
Podobni ste da aplicirate za ovu vizu ako imate između 19 i 31 godinu i imate pasoš određenih zemalja: Belgija, Kanada, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Kina, Republika Irska, Italija, Japan, Republika Koreja, Malta, Holandija, Norveška, Švedska, Tajvan, Velika Britanija.
Ova viza vam omogućava da putujete i radite u Australiji do 24 meseca.

Work and Holiday Viza (SC462)

Možete raditi, putovati i studirati u Australiji uz podklasa 462 vizom.

  • Podobni ste da aplicirate za ovu vizu ako imate između 19 i 31 godinu i imate pasoš određenih zemalja: Argentina, Bangladeš. Čile, Indonezija, Malezija, Poljska, Portugal, Španija, Tajland, Turska, SAD, Urugvaj.
  • U zavisnosti od toga odakle ste, može se očekivati da posedujete različiti nivoi kvalifikacija. (srednja škola, biša škola, fakultet itd.)
  • Morate dokazati da imate osnovno poznavanje engleskog jezika (npr. srazmerno IELTS 4.5)

Ova viza će vam omogučiti da putujete i radite u Australiji do 12 meseci.