Dragi internacionalni studenti,

jednog dana 1938. John Dewey se obratio skupu profesionalnih edukatora i pozvao ih da odrade zadatak “pronalaženje šta je zapravo obrazovanje.” Čitajući ovo predavanje u kasnim 1940-tim, Philip W. Jackson je preuzeo inicijativu Dewey-a i proveo sledećih šezdeset godina razmišljajući o njegovim riječima. Šta je obrazovanje? To je duboko filozofsko istraživanje o tome kako prenosimo znanje u ljudskom društvu i kako mislimo o ostvarivanju tog značajnog zadatka. Većina savremenih metoda pristupa obrazovanju putem vrlo precizne empirijske staze, sa ciljem da otkrije pragmatična rješenja za nastavnike i školske administratore. Jackson tvrdi da moramo da naučimo, ne samo kako da poboljšamo postojeće prakse, već i kako da razmišljamo o tome šta znači obrazovanje – ukratko, moramo da odgovorimo Dewy-u neprestanim preispitivanjem obrazovanja iz temelja. Vodeći se mnogim aspektima Dewey-ih komentara , Jackson se takođe poziva na Hegela, Kanta, i Paul Tillich da bi otkrio kako društvo radi, može, i treba da prenese istinu i znanje na predstojeće generacije. Istraživanje implikacija radova ovih mislilaca dovelo je Jackson-a do zaključka da je edukacija korijen moralne preduzimljivosti.

U vreme kada škole uveliko sluze kao borbeno polje za ideološka takmicenja, šta predstavlja edukacija? To je uzbudljiv poziv da se naši umovi refokusiraju na ono što je Jackson-ov glavni cilj edukacije: načiniti studente kao i učitelje – a tako i sve ostale – boljim ljudima.

Odaberite vašu destinaciju za studiranje u inostranstvu sa liste ispod: