Obrazovni sistem

Obrazovni sistem na Novom Zelandu je model baziran na tri niova koji uključuje osnovne škole, zatim srednje škole (gimnazije) i visoko obrazovanje na univerzitetima i/ili politehnici . Školska godina na Novom Zelandu varira između institucija, ali generalno traje od kraja aanuara do sredine decembra za osnovne škole, srednje škole i više škole , a od kraja februara do sredine novembra za univerzitete .

Vrste Kvalifikacija

Sve overene kvalifikacije navedene na NZQF su navedene pod kvalifikacionim vrstama: sertifikat, diploma ili viši stepen . Svaka vrsta kvalifikacije definisana je po dogovorenom skupu kriterijuma koji obuhvata nivo na kojem je kvalifikacija navedena i broj bodova potrebnih za svaki nivo. Ispod je spisak vrsta kvalifikacija sa njihovim definicijama.
Sve kvalifikacije na NZKF su navedene u skladu sa određenom definicijom. Da biste videli definiciju kliknite na neku od navedenih vrsta kvalifikacija:

• Sertifikat
• Diploma
• Osnovne studije
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Počasne osnovne studije
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Master studije
• Doktorske studije

Nivoi kvalifikacija

NZKF ima deset nivoa. Nivoi su zasnovani na složenosti, od nivoa 1 koji je najmanje kompleksan do nivoa 10 koji je najsloženiji . Sve kvalifikacije na NZKF su dodeljene svakom od deset nivoa. Moguće je da kvalifikacije uključuju zasluge postignute na nivou iznad i ispod ukupnog nivoa na kojem je kvalifikacija navedena .

Briga o međunarodnim studentima: Kodeks prakse za idiličnu brigu

Kada studenti dolaze da studiraju na Novom Zelandu, obrazovni radnici imaju važnu odgovornost da obezbede to da su studenti dobro informisani, sigurni i da se o njima dobro brine.
Kako bi podržala ovo, vlada Novog Zelanda je razvila Kodeks prakse za idiličnu brigu međunarodnih studenata (Kodeks).

Kodeks je dokument koji daje okvir za pružanje usluga međunarodnim studentima od strane obrazovane institucije i njihovih agenata.

On postavlja minimalne standarde za savete i brigu koji se mogu očekivati i obezbeđuje procedure koje studenti mogu pratiti ako su zabrinute zbog tretmana koji dobijaju od strane njihove obrazovne institucije ili agenta neke obrazovne institucije.