Objavljujemo sopstvenu Bridge Blue godišnju brošuru sa informacijama o kursevima i obrazovnim institucijama iz celog sveta. Ova brošura će takođe obezbediti internacionalnim studentima informacije oko smeštaja i načinu života u određenim destinacijama studiranja.

Naše brošure su podržane od strane naših obrazovnih institucija i sponzora u ovoj industriji. Ne žurite i pogledajte ove brošure pripremljene za vas u elektronskom formatu. Kopije naših brošura mogu se dobiti od bilo koje od naših kancelarija širom sveta.

Ako ste zainteresovani da se reklamirate u našoj sledećoj godišnjoj brošuri, kontaktirajte nas: admin@bridgeblueglobal.com

Bridge Blue Brochure 2016 – 2017

Bridge Blue Brochure 2015 – 2016

Bridge Blue Brochure 2014 – 2015

Bridge Blue Brochure 2013