Copii

Există nuneroase tipuri de vize pentru copiii aflaţi în întretinere, cu vârsta sub 18 ani ai unui părinte Australian .
Viză pentru Copil (subclasa 101 si 802) – pentru copiii unui cetăţean Australian sau deţinătorul unei vize permanente.

Viză pentru copil aflat în întreţinere (subclasa 445) – este o viză temporară pentru copilul aflat în întreţinere al unui părinte deţinător de viza provizorie.

Viză pentru copil adoptat (subclasa 102) – pentru copilul adoptat al unui cetăţean Australian sau deţinătorul unei vize permanente.

Viza pentru orfani (subclasa 837 si 117) – rude orfane ale unui cetăţean Australian sau ale unui rezident permanent.

Părinţi

Vizele de mai jos se adresează părinţilor ai căror copii sunt Australieni. Aplicantul trebuie să treacă testul de familie, ceea ce înseamnă că jumătate din copii trebuie să locuiască în Australia. Cei care au imigrat cu o viză pentru părinţi vor avea restricţiont accesul la sistemul de asistenţă socială pentru o perioadă de timp.

• Părinte (subclasa 103) – pentru părintele/părinţii cu vârsta sub 65 de ani al unui cetătean Australian sau rezident permanent.

• Parinte Îmbătrânit (subclasa 804) – pentru părintele/părinţii îmbătrâniti cu vârsta peste 65 de ani al unui cetătean Australian sau al unui rezident permanent.

• Părinte Îmbatrânit Contribuitor (subclasa 864 si 884) – pentru părintele/părinţii îmbătrâniţi cu vârtsa peste 65 de ani al unui cetăţean Australian sau al unui rezident permanent. Este scumpa însă se obţine rapid.

• Parinte Contribuitor (subclasa 143 si 173) – pentru părintele/părinţii cu vârsta sub 65 de ani al unui cetăţean Australian sau rezident permanent. Este scumpă însa se obtine rapid.

Alţi membri ai familiei

• Membru al Familiei Îmbătrânit sau aflat în Întretinere (subclasa 114 si 838) – pentru rude singure, văduvi, divorţaţi, sau persoane separate în mod oficial, care se află în întreţinerea unui cetăţean Australian sau al unui rezident permenent.

• Îngrijitor (subclasa 116 si 836) – pentru ruda unui rezident Australian pentru un rezident permanent care are o condiţie medicală şi are nevoie de îngrijire.

• Ultimul Memru al Familiei (subclasa 115 si 835) – pentru ultima rudă în viaţă din familia unui cetăţean Asutralian sau al unui rezident permanent.

• Partener ( subclasa 801 ) – este o viză permanentă pentru persoana care este căsătorită sau este într-o relţaie care urmează să se oficializeze, cu un cetăţean Australian sau cu un rezident permanent.