Viza pentru Afaceri

Toti aplicanţii la viza pentru afaceri ( cu execeptia subcategoriei 123 ) care îşi doresc să vină în Australia pentru a înfiinţa, cumpăra sau face o investiţie într-o afacere trebuie să aplice la viza temporară/provizorie pentru Afaceri ( Business Skills Visa ). Deţinătorii acestor vize provizorii pentru afaceri pot deveni eligibili pentru Viza pentru Afaceri Permanentă după ce au administrat cu succes o afacere sau au investit constant pe o anumită perioadă de timp.
Există trei categorii de viză:

Inovatorii în Afaceri ( Business Inovation Streams ) – pentru persoane care doresc să deţină sau să administreze o afacere existentă sau nouă.

Investitori ( Investor Stream ) – pentru persoanele care doresc să facă o investiţie pe teritoriul Australian.

Investitori Semnificativi ( Significant Investor Stream ) – Pentru persoane care doresc să investească cel putin 5 milioane $ AUD pe teritoriul Australian.

Inovatorii în Afaceri ( Business Innovation stream )

Aplicanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe înainte de a aplica la viza provizorie pentru afaceri.

• Să aibă vârsta sub 55 de ani (cu excepţia persoanelor care doresc să obţină o sponsorizare de la stat )

• Acumulează cel putin 65 de puncte la test.

• Trebuie să fie proprietarul companiei a cărei cifră de afaceri a fost de peste 500.000$ AUD în cel putin doi, din ultimii patru ani fiscali.

Deţinătorul vizei provizorie este eligibil să aplice pentru o viză permanentă după câţiva ani, dacă afacerea a fost condusă la un nivel satisfăcător.

Investitori ( The Investor stream )

Deţinătorul vizei pentru investitori va fi eligibil să aplice la o viză permanentă dacă acesta menţine un nivel al investiţiilor constant, timp de 4 ani de zile.

• Are vârsta sub 55 de ani (cu excepţia clientului care doreşte să obţină o sponsorizare de la stat )

• Acumulează cel puţin 65 de puncte la test.

• Aplicantul a reusit să menţină un nivel de peste 2.25M $AUD al activului său personal, în ultimii doi ani.

• Aplicantul are cel putin 3 ani de experienţă în domeniul investiţiilor.

• Investeşte 1.5M în locurile desemnate ( ultima etapă a procesării vizei )

Investitori Semnificativi ( The Significant Investor stream )

Deţinătorii vizei pentru Investitori Semnificativi nu au nevoie să obţină 65 de puncte la test sau să aibă vârsta sub 55 ani, pentru a obţine o viză permanentă. Aceştia trebuie să aibă cel puţin 160 de zile petrecute în Australia în ultimii 4 ani de zile.

Aplicanţii sunt obligati să :

• Depună o scrisoare de interes la SkillSelect

• Să fie nominalizaţi de un Stat sau Teritoriu al guvernului Australian

• Să facă investiţii de cel putin 5 milioane de dolari Asutralieni.