Deca

Postoji nekoliko viza za decu mlađu od 18 godina čiji je roditelj državljanin Australije

Child (podklase 101 i 802) – za decu Australijkog državljanina ili nosioca trajne vize

Dependent child (podklasa 445) – privremena viza za dete koje izdržava nosilac privremene partnerske vize

Adoption (podklasa 102) – usvojeno dete Australijskog državljanina, nosioca trajne vize ili ENZ državljanina

Orphan Relative (podklase 837 i 117) – dete bez roditelja koje je u srodstvu sa Australijskim državljaninom, trajnim stanovnikom ili ENZ državljaninom

Roditelji

Vize navedene ispod su za roditelje čija su deca Australijski državljani. Podnosioci moraju položiti porodični test koji zahteva da više od pola njihove dece boravi u Australiji. Onima koji su imigrirali sa roditeljskom vizom će biti zabranjen pristup Australijskom sistemu socijalne zaštite na određeni vremenski period.

Parent (podklasa 103) – za osobe mlađe od 65 godina koji su roditelji Australijskog državljanina, osobe sa stalnim boravkom ili ENZ državljanina

Aged Parent (podklasa 804) – za osobe starije od 65 godina koji su roditelji Australijskog državljanina, osobe sa stalnim boravkom ili ENZ državljanina

Contributory Aged Parent (podklase 864 i 884) – za osobe starije od 65 godina koji su roditelji Australijskog državljanina, osobe sa stalnim boravkom ili ENZ državljanina. Skupa ali brža opcija.

Contibutory Parent (podklasa 143 i 173) – za roditelja/e Australijskog državljanina, osobe sa stalnim boravkom ili ENZ državljanina. Skupa ali brža opcija.

Ostala Rodbina

• Aged Dependent Relative (podklase 114 i 838) – za samce, udovce/udovice, razvedene ili formalno razdvojene rođake koje izdržava Australijski državljanin, osoba sa stalnim boravkom ili rođak ENZ državljanin.

• Carer (podklase 116 i 836) – za osobe koje su u srodstvu sa Australijskim državljaninom, osobom sa stalnim boravkom ili ENZ državljaninom, i koje su u lošijem zdravstvenom stanju i kojima je potrebna nega.

• Remaining Relative (podklase 115 i 835) – za poslednjeg preostalog rođaka ili člana porodice Australijanskog državljanina, osobe sa stalnim boravkom ili ENZ državljanina.

• Partner viza podklasa 801 – ovo je trajna viza za osobu koja je u braku ili de facto vezi sa Australijanskim državljaninom, osobom sa stalnim boravkom ili ENZ državljaninom.