Bērni

Šeit ir vairākas vīzas apgādājamiem Austrālijas vecāku bērniem vecumā līdz 18 gadiem

Bērns (apakšklase 101 un 802) – Austrālijas pilsoņu vai pastāvīgās vīzas turētāju bērnam

Apgādājams bērns (apakšklase 445) – pagaidu vīza apgādājamam, topošajam partner vīzas ieguvēja bērnam

Adoptācija (apakšklase 102) – Austrālijas pilsoņa, pastāvīgās vīzas turētāja vai Jaunzēlandes pilsoņa adoptētam bērnam

Bārenis radiniekam (apakšklase 837 un 117) – bārenis, kurš ir radinieks Austrālijas pilsonim, pastāvīgās vīzas turētājam vai Jaunzēlandes pilsonim

Vecāki

Šīs Vīzas domātas vecākiem kuru bērni ir Austrālieši. Pretendentiem ir jāatbilst ģimenes testam, kas nozīmē, ka vairāk kā puse no viņu bērniem dzīvo Austrālijā. Tiem kuri imigrē ar vecāku vīzu, uz noteiktu laika periodu būs stingri regulēta piekļuve Austrālijas veselības aprūpei.

Vecāks (apakšklase 103) – vecāks (i) līdz 65 gadu vecumam, kurš ir vecāks Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim

Vecāks gados (apakšklase 804) – vecāks (i) gados, kuri ir vecāki par 65 gadiem un ir vecāki Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim

Vecāki gados ar iemaksām (apakšklases 864 un 884) – domāta vecākiem gados, kuri ir vecāki Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim. Dārgs, bet ātrs ceļš.

Vecāks ar iemaksu (apakškases 143 un 173) – vecākam (iem) un kuram bērni ir Austrālijas pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji vai Jaunzēlandes pilsoņi. Dārgs, bet ātrs ceļš.

Citi Radinieki

Radinieks gados aizbildniecībā (apakšklase 114 un 838) – neprecējies, atraitnis ( e), šķīries vai oficiāli šķīries radinieks kurš ir aizbildniecībā Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim

Aprūpētājs (apakšklase 116 un 836) – radinieks Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim kuram ir tāds medicīniskais stāvoklis vai kura radiniekam ir tāds medicīniskais stāvoklis, kad ir nepieciešama aprūpe.

Pēdējais radinieks (apakšklase 115 un 835) – pēdējais atlikušais radinieks Austrālijas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai Jaunzēlandes pilsonim
• Partnera vīza apakšklase 801 – tā ir pastāvīgā vīza personai kura ir laulībā vai de fakto attiecībās ar Austrālijas pilsoni, pastāvīgo iedzīvotāju vai Jaunzēlandes pilsoni.