Viza Temporară pentru Muncă

Începând cu 2009, majoritatea vizelor temporare pentru muncă impun o sponsorizare oficială de către un angajator Australian. În mod normal, procesul de aplicare pentru această viză constă în 3 etape.

1. Sponsorizare: Angajatorul trebuie să ofere sponsorizare adecvată pentru a putea angaja muncitori din afara Australiei.

2. Nominalizare: Pentru majoritatea vizelor, solicitantul trebuie să fie nominalizat de către sponsor.

3. Aplicare pentru Viză: Eligibitatea fiecărui aplicant este determinată de o evaluare a mai multor criterii, precum caracter, fişe medicale, etc.

Există mai multe vize temporare pentru muncă care nu impun etapele de mai sus.

• Subclasa 400 Muncă Temporară ( Activitate de Scurtă Durată ): această viză îţi permite o şedere de până la 3 luni. Cei care activează în industria Divertismentului trebuie să aplice la o viză pentru Divertisment.
• Subclasa 417 Călătorie şi Muncă : această viză permite aplicantului să locuiască şi să muncească în Australia până la 2 ani.

457 Viză pentru Muncă Temporară (personal calificat )

Această viză permite o şedere de lungă durată în Australia ( până la 4 ani ) şi se adresează persoanelor care au afaceri sau sunt angajaţi, în Australia. Viza din subclasa 457 este foarte populară deoarece reprezintă calea către o viză permanentă ( Employer Nomination Scheme ) Cerinţele pentru fiecare etapă sunt următoarele:
1.Sponsorizare

• aplicantul activează într-o afacere în mod legal fie în Australia fie în afara Australiei.

• cheltuielile aplicantului cu formarea Australienilor întâlneşte nivelul necesar.

2. Nominalizare

• angajatorul este un sponsor regulat

• salariul este mai mare decât Pragul Veniturilor Emigragranţilor Calificati Temporar
(Temporary Skilled Migration Income Threshold).

• Calificările şi experienţa aplicantului sunt proporţionale cu calificările şi experienţa pentru accea ocupaţie, specificate într-un dictionar ANZSCO

Aplicare la Viză

• nominalizarea trebuie să fie aprobată, iar aprobarea în vigoare.

• ocupaţia nominalizată se află pe lista ocupaţiilor (CSOL – Consolidated Occupation List ).

• aplicantul trebuie să ia cel putin nota 5 la fiecare din cele 4 componenţe ale testului IELTS.

• aplicantul trebuie să fie de bun caracter şi să îndeplinească cerintele medicale.
Pe 1 Iulie 2013, s-a produs o schimbare semnificativă în programul 457 pentru vize. Contactează un agent de migraţie pentru mai multe informaţii.

Alte vize pentru muncă tenporară

Viza pentru Muncă Temporară cu Activitate pe Termen Lung ( Temporary Work Long-stay Activity) Subclasa 402:

această viză se adresează celor care doresc sa viziteze Australia regulat, pentru diverse activitaţi precum sport sau religie.

 

Viză pentru Formare Profesională şi Cercetare ( Training and Research )Subclasa 402:

Această viză se adresează persoanelor care doresc să viziteze Australia regulat, pentru a participa la cursuri de formare profesională sau pentru a conduce sau a observa o cercetare.

 

Viza pentru Muncă Temporară în Divertisment ( Temporary Work Entertainment) Subclasa 420:

acest tip de viză se adresează celor care activează în industria divertismentului.

 

Viza temporară pentru Diplomaţi sau Consulari (Domestic worker temporary – diplomatic or consular ) subclasa 426:

acest tip de viză nu necesită sponsorizare.