Thân gửi các bạn sinh viên quốc tế đang học tập tại nước ngoài!!!

Một ngày nọ vào năm 1938, John Dewey đã kêu gọi đích danh một nhóm các nhà giáo dục chuyên nghiệp và hô hào họ bắt đầu công việc tìm hiểu định nghĩa ” Thế nào là giáo dục”. Cuối năm 1940s, Philio W.jackson, sau khi đọc được bài diễn thuyết này của Dewey đã khắc cốt ghi tâm những lời của ông và dành tới 60 năm cuộc đời để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy. Đáp án thú vị được đánh đổi cho cả cuộc đời tìm kiếm và suy nghĩ về ” giáo dục là gì” chính là quá trình nghiên cứu về làm thế nào chúng ta có thể truyền đạt được các kiến thức nhận loại trong xã hội loài người và chúng ta cảm thấy như thế nào khi hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng đó.

Hầu hết các hướng tiếp cận tới giáo dục đều theo khuôn mẫu chặt chẽ đúc kết từ kinh nghiệm nhằm mục đích khám phá ra những phương pháp thực tiễn cho giáo viên và giáo vụ trường học. Jackson cũng phản biện rằng, chúng ta cần học không chỉ làm thế nào để cải thiện quá trình ứng dụng thực hành hiện tại mà cũng phải nghĩ xem giáo dục thực chất là gì. Tóm lại, chúng ta cần trả lời Dewey bằng cách không ngừng nghĩ về giáo dục từ ngọn nguồn của nó. Chỉ dẫn chúng ta thông qua nhiều khía cạnh trong lời nói của Dewey, Jackson cũng kêu gọi Hegel, Kant và Paul Pillich cần làm rõ hơn xem làm thế nào để xã hội có thể truyền đạt được sự thật và kiến thức tới các thế hệ tiếp theo.

Tách biệt được các hàm ý trong công việc của những nhà nghiên cứu này cuối cùng đã giúp Jackson đi tới kết luận là giáo dục cốt lõi chính là một hình thức kinh doanh về đạo đức.

Vào thời điểm khi trường học đang đóng vai trò như một chiến trường cho những cuộc thi ý tưởng, câu hỏi ” giáo dục là gì” là tiếng kêu gọi khuấy động mọi người cần tập trung tâm trí vào cái mà theo Jackson chính là mục tiêu cốt lõi của giáo dục: Giúp cho học sinh và giáo viên cũng như tất cả mọi người trở nên tốt hơn.

Các điểm đến du học dành cho bạn lựa chọn

ÚC
Canada
New Zealand
ANH
MỸ