Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục tại New Zealand là một hệ thống 3 bậc bao gồm tiểu học tiếp đến là trung học và phổ thông và giáo dục bậc cao tại các trường đại học/hay các trường bách khoa. Năm học tại New Zealand thay đổi phụ thuộc vào cơ sở đào tạo, nhưng nhìn chung đều bắt đầu từ cuối tháng 1 tới giữa tháng 11 dành cho các trường tiểu học, trung học phổ thông, bách  khoa và tự cuối tháng 2 tới tận giữa tháng 11 dành cho các trường đại học.

Hệ thống bằng cấp

Tất cả các bằng cấp đảm bảo về mặt chất lượng và đươc liệt kê trong danh sách hệ thống bằng cấp của New Zealand (NZQF) được chia ra thành các loại sau: Chứng chỉ, văn bằng cao đẳng, bằng cử nhân. Mỗi loại bằng cấp đều được định nghĩa bởi một bộ tiêu chuẩn bao gồm các cấp bậc mà theo đeo các bằng cấp được liệt kê va sô lượng tín chỉ được yêu cầu tại mỗi trình độ. Dưới đây là danh sách của các loại bằng cấp kèm theo định nghĩa đi kèm cho mỗi loại. Tất cả các bằng cấp trên hệ thống NZQF đều được sắp xếp theo bộ định nghĩa đã được phê chuẩn. Để xem chi tiết, hãy click vào các loại bằng cấp:
Chứng chỉ
Văn bẳng cao đẳng
Bằng cử nhân
Chứng chỉ tốt nghiệp
Văn bằng tốt nghiệp
Bằng cử nhân danh dự
Chứng chỉ sau tốt nghiệp
Văn bằng sau tốt nghiệp
Bằng thạc sĩ
Bằng tiến sĩ

Các cấp bậc bằng cấp

Hệ thống bằng cấp New Zealand có 10 cấp bậc. Các bậc này dựa trên tính phức tập với cấp bậc 1 ít phức tạp nhất và bậc 10 là phức tạp nhất. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống NZQF đều được xếp tại 1 trong 10 bậc này. Các bằng cấp cũng có thể bao gồm các tín chỉ đạt được ở bậc cao hơn hay thấp hơn so với vị trị của bằng cấp này nó trong danh sách.

Quy chế hành nghề hỗ trợ tâm lý cho sinh viên quốc tế

Khi học sinh tới sinh sống và học tập tại New Zealand, các trường học có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng những học sinh này được an toàn, được chăm sóc chu đáo cũng như thông thạo mọi thứ.
Để hỗ trợ được vấn đề này, chính phủ New Zealand đã thiết lập nên QUY CHẾ HÀNH NGHỀ HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ.

Quy chế này là bộ tài liệu bao gồm khung mô hình cung cấp dịch vụ được cung cấp bởi các trường học và các công ty tư vấn du học tới sinh quốc tế.

Quy chế đặt ra các quy chuẩn về lời khuyên được trông đợi và cũng cung cấp những một quy trình mà học sinh có thể dựa vào nếu họ có bất cứ thắc mắc hay quan tâm gì về vấn đề trị liệu mà họ nhận được từ phía các trường hay phía các trung tâm môi giới du học.