Kedves külföldön tanuló nemzetközi diákok!

1938-ban egy nap John Dewey arra kérte az előadótermében összegyűlt pedagógusokat, hogy “derítsék ki, mi is valójában az oktatás”. Philip W. Jackson 1940-ben Dewey előadása olvasásakor olyannyira komolyan vette ezt a felhívást, hogy a következő hatvan évben ennek szentelte életét. Egy életen át az oktatás mibenlétét kutatta, és ennek eredményeképpen készült el “Mi az oktatás?” c. munkája, amelyben filozófiai megközelítéssel vizsgálja, hogyan történik a tudás továbbadása az emberi társadalomban, és mit gondolunk ennek a rendkívül fontos feladatnak a végrehajtási módjáról.

A modern oktatási elméletek többsége szigorúan empirikus megközelítést alkalmaz, és gyakorlatias megoldásokat akar nyújtani az oktatóknak és az intézményvezetőknek. Jackson szerint azonban nemcsak azt kell megtanulnunk, hogyan fejlesszük tovább a jelenlegi gyakorlatot, hanem azt is át kell gondolnunk, mit is jelent az oktatás – más szóval úgy kell választa adnunk Dewey kérdésére, hogy folyton teljesen újragondoljuk, mi is az oktatás. Dewey észrevételeire reagálva Jackson Hegelre, Kantra és Paul Tillich-re hivatkozik, hogy bemutassa, a társadalom hogyan adja át, adhatja át és kell átadnia az igazságot és a tudást a következő nemzedéknek.

A fenti gondolkodók munkáit továbbgondolva Jackson arra jutott, hogy az oktatás alapjában véve morális feladat.

Manapság, amikor az oktatási intézmények egyre inkább ideológiai harcok színtereivé válnak, a “Mi az oktatás?” arra ösztönöz, hogy újra arra koncentráljunk, ami Jackson szerint az oktatás alapvető célja: tegyük jobbá a tanulókat és az oktatókat, azaz mindenkit.

Az alábbi listából válassza ki, hol szeretne tanulni: