Dragi međunarodni studenti,

Jednog dana davne 1938. godine, Džon Djui obratio se skupu profesionalnih predavača i pozvao ih da preuzmu zadatak da „otkriju šta je zapravo obrazovanje“. Čitajuci ovo predavanje krajem 1940-ih godina, Filip V. Džekson preuzeo je Djuijevu inicijativu i narednih šezdeset godina promatrao njegove reči. Šta je obrazovanje? je duboko filozofsko istraživanje o tome kako se znanje prenosi u ljudskom društvu i na koji način se razmišlja o ostvarivanju tog značajnog zadatka.

Većina savremenih pristupa obrazovanju prati veoma precizne empirijske putokaze, sa ciljem da se otkriju pragmatična rešenja za nastavnike i školske administratore. Džekson tvrdi da moramo naučiti ne samo kako da poboljšamo postojeće prakse, već i kako da razmišljamo o tome šta obrazovanje predstavlja – ukratko, moramo da odgovorimo na Djuijevo pitanje tako što ćemo neprestano i iz temelja preispitivati obrazovanje. Vodeći se mnogim aspektima Djuijevih komentara, Džekson se takođe poziva na Hegela, Kanta i Pola Tilika kako bi otrkio na koje sve načine društvo prenosi, a na koje može i treba da prenese istinu i znanje na predstojeće generacije.

Otkrivši implikacije radova svih ovih mislilaca, Džekson je došao do zaključka da obrazovanje u svom korenu predstavlja etičku oblast.

U vreme kada su škole sve češće poprište ideoloških nadmetanja, Šta predstavlja edukacija? je uzbudljiv izazov za naše umove da se preusmere na ono što Džekson smatra glavnim ciljem obrazovanja: kako od studenta, a i od predavača – samim tim i svih drugih članova društva – napraviti bolje ljude.

Odaberite jednu od sledećih destinacija za studiranje u inostranstvu:

AUSTRALIJA
KANADA
NOVI ZELAND
UK
SAD