Jednom godišnje objavljujemo našu Bridge Blue brošuru sa informacijama o kursevima i obrazovnim institucijama iz celog sveta. Takođe, ova brošura pruža međunarodnim studentima informacije o smeštaju i načinu života na određenim studentskim destinacijama.
Naše obrazovne institucije i sponzori koji se bave obrazovanjem podržavaju naše brošure. Bez žurbe pregledajte ove brošure koje su pripremljene za vas u elektronskom formatu. Štampane brošure možete dobiti u bilo kojoj od naših kancelarija širom sveta.

Ako ste zainteresovani da se reklamirate u našoj sledećoj godišnjoj brošuri, molimo kontaktirajte nas: admin@bridgeblueglobal.com

Bridge Blue Brochure 2016 – 2017

Bridge Blue Brochure 2015 – 2016

Bridge Blue Brochure 2014 – 2015

Bridge Blue Brochure 2013

Naše Brošure su isključivo informativnog karaktera i ne sadrže sve raspoložive podatke u vezi sa bilo kojom temom. Mnogo truda uloženo je u to da naše brošure pružaju što preciznije informacije. Međutim, mogu postojati štamparske ili druge greške. Zbog toga, naše brošure treba uzeti samo kao opšti vodič, a ne kao glavni izvor informacija. Autor i izdavač ove brošure, kao i oni koji je reklamiraju ne snose nikakvu odgovornost, niti imaju bilo kakvu obavezu prema licima ili entitetima koji su pretrpeli nekakav gubitak ili (navodnu) štetu, bilo da su direktno ili indirektno uzrokovani informacijama sadržanim u našim brošurama.