Studentska viza

Postoji samo jedna studentska viza sa 8 podklasa ove vize. Sedam podklasa se odnose na specifične obrazovne sektore i jedna se odnosi na staratelje studenata. Podklase studentske vize su:

Podklasa 570 Nezavisni ELICOS viza sektor

Podklasa 571 Viza za osnovno i srednje obrazovanje

Podklasa 572 Viza za stručno obrazovanje

Podklasa 573 Viza za visoko obrazovanje (osnovne studije i Master by Coursework)

Podklasa 574 Viza za postdiplomske istraživačke programe (Master by Research i doktorske studije)

Podklasa 575 Non-award viza

Podklasa 576 AusAID ili Defence sektor viza

Podklasa 577 Viza za staratelje studenata

Od studenata se traži da ispunjavaju različite kriterijume na osnovu pasoša koji poseduju i tipa studija koje upisuju. Podnosioci za studentsku vizu se procenjuju za podklasu koja odgovara njihovom glavnom programu studiranja. Na primer, ako podnosilac je upisao kurs engleskog jezika pre osnovnih studija, on moraće da zadovolji kriterijume za podklasu 573 – visoko obrazovanje.

Nivo procenjivanja

Podnosioci za studentsku vizu prolaze kroz različite nivoe procenjivanja (Assessment Levels – AL) u zavisnosti od pasoša koji poseduju i podklase studentske vize za koju apliciraju. AL reflektuje rizike od nepoštovanja uslova studentske vize. AL1 je najniži nivo rizika dok je AL3 najviši. Studenti koji poseduju pasoš kojima nije dodeljen određen AL procesiraju se kao AL 3 koji predstavlja uobičajeni nivo procesiranja. Što je veći broj AL-a, student će morati da priloži više dokaza da bi dokazao sebe kao verodostojnog studenta. To podrazumeva nivo poznavanja jezika, finansijska garancija i ostale stvari kao što je stečeno obrazovanje, godine i potrebe zapošljavanja. Dokazi koji se traže u procenjivanju su ukratko:

Studenti AL1 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje i zdravstveni pregled
Studenti AL2 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregled i finansijska garancija
Studenti AL3 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje, zdravstveni pregled, finansijska garancija i dokaz o poznavanju engleskog jezika

Streamline Student Visa Processing
Sa SVP procesiranjem podnosioc studentske vize nije ograničen nivoom procene. Ako ste podobni za SVP procesiranje onda ćete uglavnom imati manji broj dokaza koje treba da dostavite ambasadi ili imigracionoj službi Australije, slične onima koje se odnose na podnosioce iz AL1 zemalja, bez obzira na zemlju iz koje dolazite i pasoša koji posedujete. Na ovom linku http://vvv.comlav.gov.au/Details/F2014L01511 možete naći spisak univerziteta i koledža koji učestvuju u SVP procesiranju kao i njihove nominovane obrazovne partnere.

Apliciranje za Vizu

AL1 podnosioci mogu da apliciraju za vizu u Australiji (ako ispunjavaju ostale uslove) bez navođenja izuzetnih razloga za odobravanje njihove studentske vize. AL1 podnosioci mogu da apliciraju za vizu (u ili van Australije) putem interneta koristeći studentski eVisa sistem. Studenti iz AL2 ili AL3 zemalja uglavnom ne mogu da apliciraju za nihovu prvu studentsku vizu u Australiji. Molimo vas da nas kontaktirate za dalje informacije. U vašoj aplikaciji za studentsku vizu možete da uključite vašeg partnera ili decu, što znači da možete da idete na studentsku vizu zajedno sa vašom porodicom. Cena procesiranja vaše aplikacije za studentsku vizu od strane ambasade ili imigracione službe Australije variraće u zavisnosti od broja članova vaše porodice uključeni u vašu aplikaciju. Novi cenovnik procesiranja viza bio je predstavljen  1. jula 2013. DIAC sajt to prikazuje detaljno. http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm

Uslovi koje dobijate sa studentskom vizom

U većini slučajeva, studenti su izloženi raznim uslovima koje se dobijaju sa studentskom vizom. Od vas se zahteva da poštujete ove uslove dok ste njeni vlasnici.

Nosioci studentske vize uglavnom ne smeju da rade više od 40 sati u toku dve nedelje. Porodični članovi nosioca vize su izloženi istim uslovima, ali postoje neki izuzeci. Molimo da nas kontaktirate za više informacija.
Ako je naznačeni kurs kraći od 10 meseci i vi ste iz AL3 zemlje, možda dobićete uslov na vizi sa kojim nećete moći da produžite vizu u Australiji.
Obavezan uslov za sve studentske vize je da student obavesti obrazovnu instituciju koja mu je adresa prebivališta sedam dana nakon dolaska u Australiju i bilo koju promenu adrese dalje.

Studenti čija su deca školskog uzrasta (5-17 godina) i su u Australiji sa njima više od 3 meseca moraju održavati adekvatne aranžmane za njihovo obrazovanje koje podrazumeva upisivanje njih u školu.