Stažiranje i karijera

Sa stažiranjem ili našim Bridge Blue mentoring programom uz pomoć našeg trenera možete da primjenite teoriju i znanje sa studijima u stvarnom svijetu. Ovo Vam takođe može pomoći da pronađete odgovarajući posao, kao i da obogatite svoj rezime. Naš mentorski program je tu da pomogne mladim ljudima da se pozitivno uključe kao i da održi njihovo učešće u obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju. Ovi programi pomažu mladim ljudima da razviju viziju za njihovu budućnost i pružaju podršku da ostvare svoje obrazovne i profesionalne ciljeve.

Takođe pružamo uslugu kompanijama pri regrutovanju praktikanata. Programi se fokusiraju na trenutne studente i diplomce i imaju za cilj da ih opreme profesionalnim vještinama koje obezbjeđuju uspješnu tranziciju ka zapošljavanju. Iz perspektive poslodavca, oni su zadovoljni ako imate neko radno iskustvo ili ako ste radili puno radno vrijeme u bilo kom okruženju. Ali, ako imate relevantno iskustvo, onda Vas to stavlja daleko ispred drugih kandidata. To je veoma konkurentno poslovno tržište!

“Zapošljavanje stažista može biti izuzetno korisno za preduzeća u bilo kojoj industriji.

Studenti stažisti su motivisani i doprinose povećanoj produktivnosti. Oni su mladi, svježi i spremni da se dokažu. Stažisti su posvećeni zadacima i naporno rade kako bi ih brzo i efikasno završili. Stažisti mogu da rade na različitim projektima sa entuzijazmom.
Povećajte produktivnost. Stažisti mogu da umanje prekomjeran rad. Oni su na raspolaganju tokom cijele godine i mogu biti presudni dodatak da se ostvari ono što treba da se uradi. Stažisti mogu raditi kao podrška već prisutnim radnicima.
Nove ideje i perspektive. Stažisti sa sobom donose znanje i vještine koje su stekli kroz obrazovanje. Oni imaju nove ideje, uvide i procese koji će biti od koristi za zaposlene i radno okruženje u kompaniji.
Pronađi buduće radnike. Stažiranje je odličan način da se dovedu mogući budući radnici. Stažiranje nudi probni period u kome je poslodavac u stanju da procjeni sposobnosti stažista bez pune posvećenosti zaposlenog. Uspješan stažista može biti uspješan radnik koji pomaže rastu kompanije.
Poboljšaj rukovodstvo i nadzorne vještine. Kroz mentorstvo stažista osoblje razvija nadzorne i vještine rukovodstva. Rad sa stažistom ima prednosti kako za stažistu tako i za kompaniju kroz obrazovanje i uzajamno građenje osnovnih vještina.”

Praksa daje poslodavcu priliku da stvara i oblikuje veštine koje su najtraženije u kompaniji. Pošto su mladi i dalje studiraju nisu imali priliku da razviju neželjene radne navike.
Provjera talenta. Sniženje troškova za zapošljavanje i rizike. Potencijalni stažisti bi možda voljeli da ostanu. Vaša kompanija će već znati njihove kvalitete i istoriju dok dođe do vremena za odluku o stalnom zaposlenju, što smanjuje rizik od zapošljavanja nepoznatih kandidata.
Benefit zajednici. Zapošljavanjem stažista kompanije pomažu da se promoviše i koriste prednosti obrazovnog sistema.
Iskoristite prednosti jeftine radne snage. Stažisti su jeftini, njihove plate su znatno niže od radnika zaposlenih, a ponekad su čak spremni da rade bez ikakvih troškova. Štaviše, dok su njihovi zahtjevi za platu skromni, oni su među visoko motivisanim članovima radne snage.
Podrška studentima. Za studenta je vrlo korisno da odrade stažiranje u cilju sticanja iskustva, razvijanja vještine, poboljšanju svoje biografije, spoznaje o terenu i procjenjivanja njihovog interesovanja i sposobnosti.
Pružanje plaćenog stažiranja je posebno korisno, jer omogućava ekonomski ugroženim studentima da učestvuju. “

Stažiranje
BB Mentorski Program