Oktatási rendszer

Az új-zélandi oktatási rendszer háromszintű modellre épül: az általános iskolát követi a középiskola (gimnázium), majd a felsőoktatás (egyetemek és/vagy a többféle szakképzést nyújtó politechnikumok). Az új-zélandi iskolaév intézményenként változhat, de általában január végétől december közepéig tart az általános iskolák, középiskolák és politechnikumok esetében, az egyetemeken pedig február végétől november közepéig.

Végzettségek

Az NZQF-en szereplő, hivatalos minősítésű végzettség besorolható a végzettségi típusok, azaz a bizonyítvány, diploma vagy fokozat kategóriájába. Mindegyik végzettségi típus megszerzése előre megállapított követelményektől függ: ebben szerepel az, hogy milyen szintű a végzettség, és hány kredit szükséges az egyes szintekhez. Alább közüljük a végzettségek típusait, amelyeken megtalálható a hivatkozás a meghatározásukra.
Az NZQF-en szereplő összes végzettséghez meghatározott definíciók társulnak. A végzettség típusára kattintva megtekintheti a definíciót:

• Certificate (bizonyítvány)
• Diploma (diploma)
• Bachelor’s Degree (alapfokú egyetemi képzés)
• Graduate Certificate (graduális képzés)
• Graduate Diploma
• Bachelor Honours Degree
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Master’s Degree (mesterfok)
• Doctoral Degrees (doktori fokozat)

Végzettségi szintek

Az NZQF tíz szintből áll. A szintek a képézés összetettségén alapulnak: az 1. szint a legkevésbé nehéz, a 10. szint pedig a legkomplexebb. Az NZQF rendszerben megszerezhető minden végzettség a tíz szint valamelyikéhez kapcsolódik. Egy adott végzettség általános szintje alatt vagy felett megszerzett kreditek is beszámíthatók ebbe a végzettségbe.

Amikor valaki tanulmányi céllal érkezik Új-Zélandra, az oktatási szolgáltatók fontos

feladata gondoskodni a megfelelő tájékoztatásáról, biztonságáról és egyéb szükséges dolgokról.
Az új-zélandi kormány ennek elősegítése érdekében létrehozta a külföldi diákokról való gondoskodásra vonatkozó eljárási szabályzatot (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students).

A szabályzat az oktatási szolgáltatók és megbízottaik által a külföldi diákok számára nyújtott szolgáltatásokat szabályozza.

Minimumkövetelményeket határoz meg az elvárt tanácsadást és egyéb ellátást illetően, továbbá olyan eljárási szabályokat ad meg, amelyeket a tanulók követhetnek, ha aggályaik vannak az oktatási szolgáltatóktól és megbízottaitól kapott bánásmódot illetően.