Szakmai gyakorlat és karrier

Szakmai gyakorlat keretében, vagy az oktatónk által tartott Bridge Blue mentorálási programunk keretében Ön a gyakorlatban is kipróbálhatja az elméletben tanultakat. Ez segíthet megtalálni az Ön számára legmegfelelőbb hivatást, ezenkívül hasznos tapasztalatokat szerezhet a későbbi szakmai önéletrajzokhoz és állásinterjúkhoz. Mentorálási programunk célja segíteni a fiataloknak abban, hogy aktívan törekedjenek az oktatásban, képzésben való részvételre, és a munkába állásra. Ezek a programok segítenek a fiataloknak abban, hogy kialakítsák elképzelésüket a jövőjükről, és elérjék a tanulás, képzés és szakmai pályafutás tekintetében kitűzött céljaikat.

Kihelyezési programjaink keretében lehetőséget nyújtunk ezenkívül a vállalatok számára, hogy szakmai gyakorlatot biztosítsanak az arra jelentkezőknek. A programban azok vehetnek részt, akik jelenleg tanulnak vagy nemrég diplomáztak; olyan szakai képességek elsajátításában segíti őket, amelyek birtokában sikeresebben vállalhatnak állást. A munkáltató szempontjából előny, ha a jelölt már dolgozott korábban, vagy megtapasztalta a normál munkarendet. Aki az adott vállalatnál releváns szakmai tapasztalatot is szerzett, az komoly előnyre tehet szert a többi jelentkezővel szemben. A munkaerőpiacon kiélezett verseny folyik!

A gazdaság minden ágazatában rendkívül előnyös gyakornokokat foglalkoztatni.

  • A szakmai gyakorlatra jelentkező tanulók előnye, hogy motiváltak és nagyon termelékenyek. Fiatalok, frissek, alig várják, hogy bizonyíthassanak. A gyakornokok lelkesen végzik a feladataikat, keményen, gyorsan és hatékonyan dolgoznak. Lelkesen vesznek részt a különféle projektekben.
  • Segítségükkel fokozható a termelékenység: a többi dolgozónak kevesebb túlórát kell vállalnia. A gyakornokok egész évben rendelkezésre állnak, és segíthetnek sikerre vinni a legfontosabb feladatokat. Fontos támogató szerepet tölthetnek be a többi dolgozó mellett.
  • Új ötleteket, új szemléletet hoznak: elhozzák magukkal a vállalathoz mindazt a tudást és képességeket, amelyeket nemrég sajátítottak el a tanulmányaik során. Tele vannak új elképzelésekkel, és úgy állnak a dolgokhoz, ami hasznára lehet a vállalat dolgozóinak és munkakörnyezetének.
  • Utánpótlást jelentenek a vállalat számára: a gyakornokok kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy a vállalat új dolgozókat toborozzon. A szakmai gyakorlat tulajdonképpen olyan próbaidő, amelynek során a munkáltató teljes munkaviszony létesítése nélkül is felmérheti a jelölt alkalmasságát. A sikeres gyakornokból sikeres alkalmazott lehet, aki tevőlegesen hozzájárul a vállalat növekedéséhez.
  • A gyakornokok mentorálása során a vállalat dolgozóinak vezetői képességei is fejlődnek: A szakmai gyakorlat a gyakornoknak és a vállalatnak egyaránt hasznos, mert kölcsönösen fejlesztik egymást, alapvető képességeiket.
  • A szakmai gyakorlat alkalmat ad a munkáltatónak arra, hogy a vállalat számára legfontosabb képességek fejlesztése felé irányítsa a gyakornokokat. Mivel fiatalok és még tanulnak, nem alakítottak ki nemkívánt, megcsontosodott szokásokat a munkájuk végzése során.
  • A vállalat “kipróbálhatja ” a reménybeli dolgozót, és ezzel csökkentheti a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségeit és kockázatait. Előfordulhat, hogy a gyakornok szeretne ott dolgozni, ahol a szakmai gyakorlatát végzi: mire szóba kerül az alkalmazása, a vállalat már kiismerhette a képességeit, így kisebb a kockázata annak, hogy a vállalat olyant vesz fel, akiről nem tud eleget.
  • A vállalat számára az olcsó munkaerő is előnyös, hiszen a gyakornokok nem járnak nagy költséggel, fizetésük sokkal alacsonyabb a többi alkalmazotténál, sőt, egyes esetekben ingyen is készek dolgozni. Ugyanakkor az alacsony bérigényük dacára ők lehetnek a legmotiváltabban dolgozók a vállalatnál.
  • A szakmai gyakorlat a diákok támogatásának is remek módja, mert jó lehetőséget nyújt számukra a tapasztalatszerzésre, képességeik fejlesztésére, szakmai önéletrajzuk gazdagítására, egy adott szakterület megismerésére, valamint annak felmérésére, mi érdekli őket és mihez van érzékük.
  • Különösen hasznos lehet, ha fizetést is kapnak a szakmai gyakorlat során, mert így a pénzügyileg hátrányoabb helyzetűek is részt vehetnek a programban.
Szakmai gyakorlat
BB mentorálási program