Obrazovni sistem

Obrazovni sistem na Novom Zelandu je troslojni model koji uključuje osnovne škole, zatim srednje škole (gimnazije) i visoko obrazovanje na univerzitetima i/ili politehničkim školama. Školska godina na Novom Zelandu varira u zavisnosti od institucije, ali uglavnom traje od kraja januara do sredine decembra za osnovne škole, srednje škole i politehničke škole, a na univerzitima od kraja februara do sredine novembra.

Vrste Kvalifikacija

Sve kvalifikacije koje navodi Novozelandski sistem kvalifikacija (NZQF) svrstane su prema vrstama kvalifikacije: sertifikat, diploma ili završene osnovne ili postdiplomske studije. Svaku vrstu kvalifikacije određuje skup definisanih kriterijuma koji obuhvata nivo na kojem je kvalifikacija navedena, kao i broj predmeta neophodnih za svaki nivo. Ispod možete videti spisak vrsta kvalifikacija sa njihovim definicijama.

Sve kvalifikacije na NZQF navedene su u skladu sa određenim kriterijumima. Da biste videli definiciju kriterijuma, kliknite na neku od navedenih vrsta kvalifikacija:

• Sertifikat
• Diploma
• Osnovne studije
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Osnovne studije sa specijalizacijom
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Master studije
• Doktorske studije

Nivoi kvalifikacija

NZQF ima deset nivoa. Nivoi su zasnovani na složenosti, s tim da je nivo 1 najjednostavniji, a nivo 10 najsloženiji. Sve kvalifikacije na NZQF pripisuju se  nekom od deset nivoa. Moguće je da kvalifikacije uključuju zasluge postignute na nivou iznad i ispod ukupnog nivoa na kojem je kvalifikacija navedena.

Briga o međunarodnim studentima: Kodeks prakse za zaštitu međunarodnih studenata

Kada studenti dolaze da studiraju na Novom Zelandu, obrazovni radnici imaju važnu odgovornost da ti studenti budu dobro informisani, bezbedni dobro zbrinuti.
Kako bi podržala ovo, vlada Novog Zelanda razvila je Kodeks prakse za zaštitu međunarodnih studenata (Kodeks).

Kodeks je dokument koji daje okvir obrazovnim institucijama i njihovim agentima za pružanje usluga međunarodnim studentima.

Kodeks postavlja minimalne standarde za savete i brigu koji se mogu očekivati i obezbeđuje proceduru koje studenti mogu pratiti ako su zabrinuti zbog načina na koji se prema njima ophodi njihova obrazovna institucija ili agent neke obrazovne institucije.