Izglītības sistēma

Izglītības sistēmai Jaunzēlandē ir trīs pakapju modelis, kas sevī ietver pamatskolas, vidusskolas un augstāko izglītību iestādēs – universitātēs un / vai politehnikumos. Akadēmiskais gads Jaunzēlandes iestādēs nedaudz atšķiras, bet pamatā no janvāra beigām līdz decembra vidum pamatskolās, vidusskolās un tehnikumos, un no februāra līdz novembra vidum – universitātēs.

Kvalifikācijas veidi

Visas nepieciešamās kvalifikācijas ir uzkaitītas NZQF kvalifikāciju sarakstā un tās atbilst katram kvalifikācijas veidam: sertifikātam, diplomam vai grādam. Katru kvalifikācijas veidu nosaka pēc vienotiem kritērijiem , kuri sevī ietver zināmu kvalitāšu līmeni un nepieciešamo kredītpunktu skaitu katram līmenim. Zemāk ir saraksts ar kvalifikāciju veidiem, kas savienoti ar atbilstoāšām defenīcijām.
Visas kvalifikācijas NZQF sarakstā ir sakārtotas atbilstoši noteiktām definīcijām. Lai redzētu definīciju – noklikšķiniet uz kvalifikācijas veidu:

• Sertifikāts
• Diploms
• Bakalaura grāds
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Bachelor Honours Degree
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Maģistra grāds
• Doktora grāds

Kvalifikācijas līmeņi

NZQF ir desmit līmeņi. Līmeņi atšķiras ar sarežģītību, no pirmā visvienkāršākā un 10 vissarežģītākā līmeņa. Visas NZQF kvalifikācijas atbilst kādam no 10 līmeņiem. Ir iespējams iegūtos kredītpunktus, kas ir virs un zem noteiktās kvalifikācijas vidējā līmeņa, iekļaut izvēlētajā kvalifikācijā.

Rūpes par ārzemju studentiem: prakses kodekss Pastorālā aprūpe

Kad studenti Jaunzēlandē uzsāk mācības, izglītības sniedzējiem ir liela atbildība, lai nodrošinātu, ka studenti ir labi informēti, drošībā un pienācīgi aprūpēti.
Tā atbalstam Jaunzēlandes valdība ir izstrādājusi ārzemju studentu Pastorālās aprūpes Prakses kodeksu (the Code).

Kodekss ir dokuments, kas nosaka kārtību, kādā izglītības sniedzējiem un viņu aģentiem ir jānodrošina pakalpojumi ārzemju studentiem.

Tas nosaka minimālos standartus sagaidāmām konsultācijām un aprūpei, un dod instrukcijas pēc kurām studenti var sekot gadījomos, kad viņiem rodas bažas par saņemtiem pakalpojumiem un attieksmi no izglītības sniedzējiem un viņu aģentiem.