Darba devēja pieteiktā darba vīza

Austrālijas darba devējs var sponsorēt ārzemju darba ņēmēju ar pastāvīgo vīzu tik ilgi kamēr notiek likumāga un aktīva uzņēmējdarbība. Darba devēju sponsorēšanas programmas mērķis ir atļaut Austrālijas darba devējam piesaistīt kvalificātus darbiniekus no ārzemēm trūkstošajās profesijās

Ir divas kategorijas darba devēja sponsorētai vīzai:

• Darba Devēja Nominētā Shēma (ENS) apakšklase 186

• Reģiona Sponsorēta Migrācijas Shēma (RSMS) apakšklase 187

Kamēr ENS var atbalstīt Austrālijas uzņēmumus aizpildīt trūkstošās vakances jebkurā vietā Austrālijā, RSMS darba devēji var izmantot tikai Austrālijas reģionos vai apvidos ar nelielu iedzīvotāju skaitu. RSMS iesniegumu pretendentiem ir izdevīgāki kritēriji un plašāks pieļaujamo profesiju klāsts.

ENS

Darba Devēja Nominētā Shēma (ENS) atļauj darba devējām jebkur Austrālijā kvalificētus cilvēkus pieteikt pastāvīgai vīzai. Šeit ir tikai viena apakšklase -186, kura domāta pretendentam kurš atrodas Austrālijā vai arī ārzemēs. ENS procesam ir divi posmi. Pirmkārt, darba devējam nominētā pozīcija jāiesniedz apstiprināšanai Departamentā. Otrkārt, izvirzītajam darba ņēmējam ir jāsagatavo atsevišķšs iesniegums vīzai.

Šeit ir iespējamamas trīs nomināciju plūsmas:

1. Pagaidu uzturēšanās Tranzīta (TRT) plūsma

2. Tiešā Iebraukšans plūsma

3. Darba līguma (‘Vienošanās’) plūsma

Kandidātam būs piemērojami dažādi pieteikšanās kritēji, kurus noteiks tas vai kandidāts pieteiksies TRT plūsmai vai arī DE plūsmai. TRT plūsma ir pieejama tiem kuriem ir 457 vīza uz 2 gadiem pēdējo 3gadu laikā pēc izvirzīšanas. Šī ir viena no visisdevīgākajām vīzām šo vīzu pretendentiem. Ja jums nav darba pieredze Austrālijā, tad visbiežāk jums jāizpilda kritēriji kādi ir Tiešai iebraukšanas plūsmai. Tiešai iebraukšanas plūsmai pretendentam jābūt vecumā līdz 50 gadiem un angļu valodas testam – IELTS 6.0 vīzas pieteikšanas laikā.

RSMS

Reģiona Sponsorēta Migrācijas Shēma (RSMS) palīdz Austrālijas darba devējiem reģionos un mazapdzīvotās vietās aizpidīt pastāvīgās vakances ar kvalificētiem ārzemju stādniekiem, jo tās nevar nodrošināt izmantojot vietējo darba tirgu. RSMS preteikumu apstrādei ir piešķirta augstākā prioritāte saskaņā ar Direktīvu Nr 50, pēc izdotā Akta 499. nodaļas.
Katrs darba devējs var piedalīties šajā plūsma tik ilgi kamēr ir aktīvs un likumāgi darbojas Austrālijas reģionā, ievēro noteiktās prasības un darbojas noteiktajā jomā tai apgabalā, kas ir pakļauts RSMS.

‘Austrālijas reģioni ’ ir klasificēti pēc pasta indeksiem, kas publicēti oficiālā paziņojumā. Visi Austrālijas apgabali ir pakļauti RSMS, izņemot Sidneju, Wollon­gongu, Newcastle, Melbourne, Brisbane un Gold Coast. Līdzīgi kā ENS, RSMS programmmām, ir iespējami 3 dažādu kritēriju ceļi: Pagaidu uzturēšanās tranzīta plūsma, Tiešās iebraukšnas plūsma un Vienošanās plūsma. Šī programma ir domāta tiem kuru profesijas nav iekļautas Noteikto profesiju sarakstā.