Pagaidu darba Vīza

Kopš 2009. gada lielāko daļu pagaidu darba vīzai tiek prasīta darba devēja oficiāla sponsorēšana. Parasti pieteikšnās pagaidu darba vīzai sastāv no 3 posmiem. Nākošais vīzas pieteikšnas posms netiek izskatīts, kamēr nav pabeigts iepriekšējais.

1. Sponsorēšana: lai nodarbinātu ārvalstu darba ņēmēju, Austrālijas darba devējam jābūt atbilstošai sponsorēšanas iespējai.

2. Nominācija: Lielākai daļai vīzu ir prasība, lai vīzas pieteikuma iesniedzējs tiek izvirzīts no sponsora. Katrai vīzas apakšklasei ir specifiskas izvirzīšanas prasības.

3. Vīzas pieteikums: Individuālo pieteikumu atbilstība tiek noteikta saskaņā ar specifiskiem kritērijiem, ieskaitot raksturu un veselības prasības.

Pastāv dažas pagaidu darb avīzas kurām netiek prasīts 3 posmu pieteikšnās process.

• Apakšklase 400 Pagaidu Darbs (Īslaicīga uzturēšanās un aktivitāte) : šī vīza atļauj uzturēties līdz 3 mēnešiem. Piezīme: tiem kuri strādā izklaides industrijā jāpiesakās Izklaides industrijas vīzai.

• Apakšklase 417 Darba brīvdienu vīza: šī vīza pieteicējam ļauj strādāt un uzturēties Austrāljā ne ilgāk par 2 gadiem.

457 Pgaidu darba-prasmju vīza

Šī vīza paredz ilgtermiņa uzturēšanos, pat līdz 4 gadiem, cilvēkiem ar biznesa interesēm vai kādu nodarbošanos Austrālijā. 457 (Pgaidu darba-prasmju) vīza ir viena no Austrālijas populārākajām vīzām, jo ir ceļš uz pastāvīgo vīzu ( Darba davēja nominēšanas shēma). Prasības katram posmam ir sekojošas:

1.Sponsorēšana.
• pretendents likumīgi un aktīvi nodarbojas ar biznesu gan Ausrālijā, gan ārzemēs

• pretendenta izdevumi Austrāliešu apmācībai sasniedz prasīto līmeni

2.Nominēšana.

• darba devējs ir standarta biznesa sponsors

• pamata likme maksai, kas ir vai tiks maksāta Austrālijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam ir lielāka par “TSMIT”

(Temporary Skilled Migration Income Threshold) Pagaidu prasmju imigrācijas Ieņēmumu slieksnis.

• kvalifikācija un pieredze vīzas pieprasītājam ir samērojama ar kvalifikāciju un pieredzi šim noteiktam arodam ANZSCO vārdnīcā.

3. iesniegumi vīzai

• nominācija ir apstiprināta un apstiprinājums vēl ir spēkā.

• izvirzītā profesija ir patreizējā 457 profesiju sarakstā ( Konsolidētais Profesiju Saraksts (CSOL).

• pretendentam jābūt atzīmei ( punktu skaitam ) vismaz 5 – katrā no četrām IELTS testa daļām

• pretendentam jāatbilst noteiktām raksturiezīmju un veselības prasībām.

No 2013.gada 1.jūlija šeit ir notikušas būtiskas izmaiņas 457. vīzu programmā. Lūdzu sazinieties ar reģistrētu imigrācijas aģentu, lai iegūtu precīzu padomu.

Citas pagaidu darba vīzas

Pagaidu Darba ( Ilgtermiņa aktivitāšu) Vīza ( Apakšklase 401):
Vīza domāta tiem kuri vēlas doties uz Austrāliju īstenot dažādas pagaidu aktivitātes, tādas kā sports un reliģija.

Mācību un pētniecības Vīza (Apakšklase 402):

Mācību un pētniecības vīza ir domāta cilvēkiem, kas vēlas doties uz Austrāliju, lai veiktu profesionālo apmācību, vadītu vai novērotu pētījumus, tiktos ar zinātniekiem vai piedalītos profesionālās pilnveides programmās.
Pagaidu Darba (Izklaides) (Apakšklase 420) Vīza:

Pagaidu darba (Izklaides) vīza (apakšklase 420) atļauj jums Austrlijā strādāt izklaides industrijā.

Iekšzemes darba ņēmējs (pagaidu) – diplomātikskais vai konsulārais (apskšklase 426) – sponsorēšana nav nepieciešama.