Biznesa Vīza

Visiem biznesa vīzas pieteicējiem (izņemot apkšklases 132 vīzu pieteicējus) kuri vēlas Austrālijā uzsākt vai arī nopirkt biznesu, vai arī veikt noteiktas investīcijas, jāpiesakās īslaicīgai Biznesa Prasmju (pagaidu) vīzai.

Šie pagaidu biznesa vīzu turētāji var pretendēt uz pastāvīgo biznesa prasmju vīzu, ja noteiktā laika periodā Austrlijā, ir sekmīgi darbojušies biznesā, vai saglabā savas veiktās investīcijas, kā arī izpilda citas prasības.

Iespējamas trīs dažādas plūsmas pārejai no pagaidu uz pastāvīgo vīzu:

Biznesa Inovāciju plūsma ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas iegūt savā īpašumā un vadīt jaunu vai arī jau esošu biznesu Austrālijā.

Investora plusma ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas veikt noteiktas investīcijas Austrālijas štatos vai teritorijās, un vēlas saglabāt biznesu un investēto aktivitāti Austrālijā arī tad, kad sākotnējās investīcijas būs izmantotas.

Lielo investoru plūsma ir domāta cilvēkiem, kuri gatavi investēt vismaz 5 miljonus AUD ievērojamās Austrāljas investīcijās, un vēlas saglabāt biznesu un investēto aktivitāti Austrālijā arī tad, kad sākotnējās investīcijas būs izmantotas.

Biznesa Inovāciju plūsma

Kad viņš vai viņa piesakās pagaidu biznesa vīzai, pretendentam jāievēro sekojošas prasības.

• Virs 55 ( Var atteikt, ja klients gatavojas iegūt sponsorēšanu no valsts)

• Vismaz 65 punkti punktu testā

• Personīgie aktīvi vairāk par AUD 800,000, kas tiek pārcelti uz Austrāliju 2 gadu laikā.

• Ir īpašnieks uzņēmumam kura apgrozījums ir lielāks par AUD 500,000 vismaz 2 no četriem finansu gadiem

Tieši pirms tiek aicināts pieteikties ( Pievieno visus ienākumus, ja pretendentam ir vairāk nekā 1 vienība).

Iesnieguma pieteicējs ir teisīgs pieteikties pastāvīgai vīzai dažus gadus vēlāk, kamēr ir spēkā pagaidu vīza, ja viņa vai viņas bizness Austrālijā darbojas apmierinošā līmenī.

Investīciju plūsma

Pretendents ir tiesīgs pieteikties pastāvīgai vīzai, ja pieteikuma iesniedzējs 4 gadus Austrālijā uztur investīciju līmeni.

• Virs 55 ( Var atteikt, ja klients vēlas iegūt sponsorēšanu no valsts)

• Vismaz 65 punkti punktu testā

• Pieteikuma iesniedzējs saglabā AUD 2.25 M personīgā aktīva ( pretendents un partneris kopā) pēdējos 2 gados

• Pieteikuma iesniedzējam ir vismaz 3 gadu pieredze investēšanā

• Investēt 1.5m izvēlētajās vietās ( vīzas apstrādes pēdējā posmā )

Lielo Investoru plūsma

Vīzas pieteicējam nav nepeiciešams inovāciju tests un nav vecuma ierobežojumu. Šai plūsmā ir prasība 160 dienas četru gadu laikā uzturēties Austrālijā, kamēr ir spēkā Biznesa inovēciju in investīciju ( pagaidu ) ( apakšklase 188) vīza.
Vīzas pieteicējiem nepieciešams:

• saskaņot izvirzītās intereses ar SkillSelect

• būt nominētam no pavalstu vai teritoriju valdības

• veikt vismaz AUD 5 milj lielas investīcijas noteiktajos ieguldījumos.