Kas ir prakse?

Prakse Austrālijā

 • Tas ir neapmaksāts prakses un apmācības periods jūsu izvēlētajā jomā.
 • Tā ir pēc pasūtījuma izstrādāta programma, kas atbilst jūsu īpašajām vajadzībām. Mēs izstrādājam tādu prakses programmu, kas nodrošina precīzi to pieredzi, kas jums nepieciešama.
 • Tas būs apmācību laiks, kurā jūs iegūsiet nenovērtējamu pieredzi jūsu intersējošā jomā.
 • Tas ir laika periods, kad notiks apmācības ar jūsu intersējošas nozares speciālistiem.
 • Tas ir mācību periods, kad iegūsiet pieredzi tai vidē, kas jūs interesē.
 • Visi uzņēmumi ir ar labu reputāciju un tos ir pārbaudījis mūsu personāls.
 • Visiem uzņēmumiem ir pieredze darbā ar ārzmeju praktikantiem.
 • Jums uzņēmumā vienmēr būs pieejams prakses vadītājs, kurš būs atbildīgs par jūsu apmācību.
 • Tas ir pirmais solis, lai jūs iegūtu kādu prakstisku pieredzi.
 • Tā ir lieliska alternatīva pēc sēdēšanas klasē – izkļūt arā, izklaidēties un veidot savas darba atsauksmes !!!!!

Izvēlies no sekojošām jomām vai precizē, un mēs atradīsim tavām prasībām piemērotāko organizāciju:

Gramatvedība, Veco ļaužu vai bērnu aprūpe, Lauksaimniecība, Arhitektūra, Māksla, Bankas un finases, Izglītība, Inženierzinātnes, Vides zinības, Mežsaimniecība, Valdība,Grafiskais dizains, Veselība, Viesnīcas un tūrisms, Personāla vadība, Informāciju tehnoloģijas, Jurisprudence un politiskās zinātnes, Valodniecība, Pārdošana un mārketings, Masu mediji un žurnālistika, Jūrniecība, Fotozinātne, Politiskās studijas, Mazumtirdzniecība, Socioloģija, Sports, Telekomunikācija un daudzas citas…..

Kāpēc stažēties?

Internacionalizē savu CV
Iegūsti vērtīgu pierdzi savā specialitātē
Iegūsti punktus priekš esošām studijām
Pilnveido angļu valodas prasmes darba vietā
Veido alianses ar starptautiskiem uzņēmumiem
Gūsti atzinību savā profesijā
Uzlabo savas karjeras iespējas
Attīsti izpratni par Austrālijas darba ētiku un darba kārtību

Prasības

 • Aizpildi Prakses pieteikuma veidlapu un iemaksā AUD$500 depozītu.
 • Nosūti pa e-pastu savu CV.
 • Isniegums par darba pieredzi un kā darba pieredze ir saistīta ar patreizējām studijām un profesiju, pa e-past.
 • Sīkāka informačija par pabeigtām vai esošām studijām ar saņemtām akadēmiskām atzīmēm ( vērtējumu ) no universitātes.
 • Pierādījumi par finansiālo atbalstu vai prakses algu. Tas var būt iekļauts vēstulē no universitātes, vai mācību iestādes vai kā atsevišķs dokuments. Aptuveni tas varētu būt AUD$1000 mēnesī.
 • Pierādījums par medicīnisko , nelaimes gadījumu, ceļošanas, vai personīgās atbildības apdrošināšanu.
  Tiek prasītas augsta līmeņa angļu valodas zināšanas, pirms sākt darbā iekārtošanu.

Papildus prasības apmaksātai Viesmīļu praksei

 • Ir pabeigts vismaz 1 viens mācību kurss, kas attiecas un viesnīcu un restorānu nozari
 • Nav vairāk kā 2 gadu pieredze viesnīcu un restorānu nozarē

Informācija par vīzu

Speciālās programmas vīza ( apakšklase 416) ir pagaidu vīza, kas atļauj jums piedalīties speciāli apstiprinātā programmā, kas nodrošina jauniešu apmaiņu, kultūru bagātināšanos vai ieguldījumu kopienās.
Jums jābūt uzaicinātam no speciāli apstiprinātas programmas sponsora.

Jūs varat būt Austrālijā vai arī ārpus tās , kad piesakieties šai vīzai:

• ja piesakieties, kad esat Austrālijā, jums jābūt Austrālijā, vīzas piešķiršans brīdī.
• ja piesakieties vīzai, kad esat ārpus Austrālijas, jums jābūt ārpus Austrālijas vīzas piešķiršanas brīdī.

Ja esat Austrālijā, parasti jums jābūt attiecīgai vīzai, lai pieteiktos Speciālo programmu vīzai.

Darb brīvdienu vīza ( apakšklase 417) ir pagaidu vīza jauniem cilvēkiem, kas vēlas pavadīt brīvdienas un arī strādāt Austrālijā līdz vienam gadam. Tā ir pagaidu vīza, kas veicina kultūras apmaiņu un ciešāku saikni starp Austrāliju un iesaistītām valstīm.
Pirmā Darba brīvdinu vīza: Jums jābūt ārpus Austrālijas, kad pirmā vīza tiek piešķirta.

Nākošā Darba brīvdienu vīza: Ja piesakaties, kad esat Austrālijā, jums jābūt Austrālijā, kad vīza tiek piešķirta. Ja esat ārpus Austrālijas, jums jābūt ārpus Austrālijas vīzas piešķiršanas brīdī.

Darba un brīvdienu Vīza (Pagaidu) vīza (apakšklase 462) ir domāta jauniem cilvēkiem, kuri vēlas pavadīt brīvdienas un strādāt Ausrālijā līdz vienam gadam.

Tā ir pagaidu vīza, kas veicina kultūras apmaiņu un ciešākas saites Austrālijai ar iesaistītām valstīm.

Apmācības un Pētījumu Vīza (apakšklase 402) ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas uz laiku ierasties Austrālijā, lai piedalītos profesinālās apmācībās, novērošanā un pētījumos kā vieslektors vai piedalīties profesionālās pilnveides programmā.
Tā nav darba vīza.

Šai vīzai ir trīs plūsmas:

Profesionālās prakses plūsma: domāta cilvēkiem, kuriem nepieciešama darba vietā strukturēta profesionālā apmācība, lai uzlabotu savas prasmes patreizējā profesijā, augstāku studiju jomā vai kompetences laukā.
Profesionālās izaugsmes plūsma: domāta profesionāļiem, vadītājiem vai valdības amatpersonām , kas uzaiscinātas piedalīties profesionālās izaugsmes programmā Austrālijā. Programmu izveido darba devējs , kas ir ārpus Austrālijas un parasti tā ilgst līdz 18 mēnešiem.
Pētījumu plūsma: domāta profesionāliem pasniedzējiem, kas ir uzaicināti uz Austrāliju, lai novērotu vai arī piedalītos izpētes projektos kādā Austrālijas teritorijā vai pētniecības iestādē.
Piesakoties profesionālās apmācības vai izpētes plūsmās: jūs un ikviens, kurš ir iekļauts jūsu pieteikumā var atrasties Austrālijā vai arī ārpus tās, laikā kad vīza tiek pieteikta:

Pieteikties atrodoties Austrālijā: Ja esat Austrālijā, jums pieteikums jāiesniedz Austrālijā.

Pieteikties esot ārpus Austrālijas: Ja neatrodaties Austrālijā, jums pieteikums jāiesniedz ārpus Austrālijas.

Jūs varat būt Austrālijā vai ārpus tās laikā, kad vīza tiek piešķirta, neatkarīgi no tā kur tā tika pieteikta.

Piesakoties profesionālās izaugsmes plūsmai: piesakoties un arī vīzas piešķiršanas brībī, jums jābūt ārpus Austrālijas. Jūsu sponsors var pieteikt vīzu jūsu vārdā.

Pretendenti var veikt praksi 40 stundas divās nedēļās viena semestra laikā ( kādās izvēlētajās jomās) vai uz pilnu laiku brīvdienās/ pēc absolvēšanas. Studenti, kuri iziet praksi saskaņā ar akadēmiskām prasībām, var praktizēt pilnu laiku savu studiju laikā. Pirms prakses uzsākšanas, kopā ar studentu vīzu, studenteim ir jādabū darba atļauja.

Apdrošināšana

Visiem dalībniekiem, lai Austrālijā iezietu praksi, ir nepieciešama medicīniskā, nelaimes gadījumu, ceļošanas un personiskās atbildības apdrošināšana, visas prakses laikā.

Pirms prakses apstiprināšanas, jums būs jāiesniedz pierādījums par apdrošināšanu angļu valodā!

Angļu valoda

Visiem praktikantiem ir jābūt atbilstošām agļu valodas iemaņām, kas nepieciešamas efektīvai komunikācijai darba vietā.
Vadlīnijas nepieciešamajam valodas līmenim ir TOEFL 550 vai IELTS 6 – sīkākai informācijai, lūdzam sazināties ar mums.

Mēs aicinām visus, kam angļu valoda nav dzimtā valoda, padomāt par angļu valodas programmām, kas palīdzētu jums sagatavoties veiksmīgai praksei darba vietā.
Iespēja ceļot un strādāt ārzemēs, paplašinās iespējas un sagatavos konkurētsp’ju pasaules darba tirgū, kur labas valodas zināšanas ir liela vērtība.

Angļu valodas un prakses programmu laikā, jūs satiksieties ar dažādiem cilvēkiem no daudzām valstīm un dažādām kltūrām.

Apmešanās

Mē vēlamies, lai jūs izbaudītu jūsu atrašanos Austrālijā un labprāt palīdzēsim ar apmešanās jautājumiem. Tālāk seko īss apraksts par apmešanās iespējām:

Mēs iesakām apmešanos mājās, jo tā ir laba iespēja iepazīties ar ikdienas dzīvi Austrālijā. Dzīvošana kopā ar Autrālijas ģimeni dos unikālu ieskatu mūsu valst kultūrā un vērtībās, un palīdzēs jums sagatavoties darba videi.
Šīs ģimenes ir rūpīgi atlasītas un tās cenšas nodrošināt, lai jūs izbaudītu savu atrašonos Austrālijā. Uzklausot jūsu vēlmes, Austrālijas prakses sniedzējam vajadzēs papildus laiku, lai pārliecinātos, ka piedāvātā apmešanās vieta atbilst jūsu specifiskām vajadzībām.
Apmešanās maksas ir dažādas un to ietekmēs jūsu izvēlētā vieta. Sīkāku informācija par apmešanās izmaksām, lūdzu meklējiet mūsu mājas lapas cenu nodaļā.
Daudzi praktikanti paši vēlas sameklēt sev dzīves vietu, tomēr joprojām lūdz mūs organizēt sākotnējo apmešnās vietu, kas nepieciešama tūlīt pēc iebraukšanas.Vairāki lēti un droši hosteļi ir atrodami katrā vietā. Cenas ir sākot no  AUD$18 par nakti vai AUD$125 par ndēļu. Sīkāku informāciju sniedzam pēc pieprasījuma.
Daudzās vietās ir iespējams apmesties ar kādu  kopā. Daudzi praktikanti izvēlas īrēt dzīvokli vai istabu kopā ar kādu citu Austrālijas studentu vai neprecētu jaunu cilvēku. Šāds variants ir populārs praktikantu vidū, kuri vēlas būt neatkarīgi un baudīt savu privāto telpu. Mēs jums ļoti iesakām pēc ierašanās atrast laiku un apskatīt telpas, kuras vēlaties ar kādu dalīt, jo cilvēki piedāvā krasi atšķirīgas telpas dzīvošanai.