Mūsu treneru vadībā, ar prakses palīdzību vai Bridge Blue Mentoru programmu, jūs varat savas skolā gūtās zināšanas pielietot reālajā dzīvē. Tas arī var palīdzēt jums veikt pareizo karjeras izvēli, kā arī nodrošina vērtīgu pieredzi, kas noderēs atsauksmēm un darba pieteikumiem nākotnē. Mūsu Mentoru programma palīdz jauniem cilvēkiem pozitīvā veidā iesaistīties un līdzdarboties viņu izglītošnā, apmācībā un nodarbinātībā. Šī programma palīdz jauniem cilvēkiem attīstīt nākotnes redzējumu un sniedz palīdzību, lai viņi sasniegtu vēlamos izglītības, prakses un karjeras mērķus.

Mēs arī uzņēmumiem piedāvājam iespēju piesaistīt praktikantus caur mūsu mācību programmu. Mūsu programmas mērķis ir dot iespēju esošiem un nesen augstskolu beigušiem studentiem iegūt professionālas iemaņas, lai viņi varētu sekmīgi pāriet uz darba tirgu. Ja raugās no darba devējā pozīcijas, viņi ir priecīgi, ja jums iepriekš jau ir bijusi kāda darba pieredze vai arī esat strādājis jebkādu darbu no 9 līdz 5 iem. Bet, ja jums ir bijusi attiecīgā pieredze, tad tā ir liela priekšrocība salīdzinoši ar citiem pretendentiem. Tas darba tirgū nodrošina ļoti lielu konkurētspēju!

Pieņemt darbā praktikantus ir ļoti izdevīgi uzņēmumiem jebkurā rūpniecības nozarē.

  • Studentiem – praktikantiem ir sava motivācijan un tas dod lielāku prodktivitāti. Viņi ir jauni, centīgi un vēlas sevi pierādīt. Praktikanti apņemas veikt uzdevumus un smagi strādā, lai tos pabeigtu ātri un efektīgi. Praktikanti dažādos projektos strādā ar lielu entuziasmu.
  • Paaugstina ražīgumu. Praktikanti samazina pārslodzes. Viņi ir pieejami visu gadu un ir labs papildinājums, lai tiktu paveikts viss nepieciešamais. Praktikanti var būt liels atbalsts jau esošajam personālam.
  • Jaunas idejas un perspektīvas. Praktikanti dod studijās iegūto zināšanu un prasmju pienesumu. Viņiem ir jaunas idejas un redzējums, kas dod savu labumu uzņēmuma darbaspēkam un darba videi.
  • Atrast nākošos darbiniekus. Praktikanti ir labs veids, kā iegūt  nākošos darbiniekus. Prakse piedāvā izmēģinājuma laiku kurā darba devējs var novērtēt praktikanta darba prasmes, un nav nepieciešamas visas tās saistības, kādas ir  ar algotu darbinieku. Sekmīgs praktikants var būt labs nākošais darbinieks, kas sekmēs uzņēmuma izaugsmi.
  • Uzlabot vadības un uzraudzības iemaņas. Parktikantu darbaudzināšana veicina personāla izaugsmi ( vadītāju un uzraugu lomā ). Pieņemot praktikantu, ieguvējs ir gan uzņēmums, gan pats praktikants, jo notiek savstarpēja izglītošanās un prasmju izkopšana.
  • Prakse dod iespēju darba devējiem veidot tādas iemaņasa un prasmes kādas ir nepieciešmas konkrētā uzņēmumā. Praktikanti ir jauni un vēl tikai mācās, un viņiem nav bijusi iespēja attīstīt nevēlamus darba paradumus.
  • Iespēja atrast talantus. Izslēdz darbā pieņemšanas izmaksas un riskus. Perspektīvais praktikants varētu palikt; jūsu uzņēmumam jau būtu zināmas praktikanta spējas un vēsture, laikā, kad varētu būt apspriežams jautājums par darbā pieņemšanu, kā arī tas samazina riskus, pieņemot darbā nepazīstamu cilvēku.
  • Atdot atpakaļ sabiedrībai. Pieņemot darbā praktikantu, uzņēmumi palīdz un atbalsta izglītības sistēmu. Lēta darbaspēka priekšrocības. Praktikanti neizmaksā dārgi, viņu algas ir daudz zemākas nekā pārējiem darbiniekiem, un dažreiz viņi ir ar mieru strādāt bez maksas. Turklāt, kamēr viņu algu prasības ir pieticīgas, viņi tomēr ir visvairāk motivētais darbaspēks.
  • Atbalsts studentiem. Studentiem prakse ir ļoti izdevīga, lai iegūtu pieredzi, attīstītu iemaņas, uzlabotu darba atsauksmes, iegūtu sapratni par noteikto jomu, kā arī izvērtētu savas inetereses un iespējas.
  • Apmaksāta stažēšanās ir ļoti izdevīga, jo ļauj piedalīties arī studentiem kam nav finansiālu priekšrocību.
Prakse
BB Mentorprogramma