Privremena radna viza

Od 2009. godine, većina privremenih radnih viza zahteva zvanično sponzorstvo od strane poslodavca. Po pravilu, privremene radne vize obuhvataju 3 faze aplikacionog procesa. Svaka faza aplikacije mora biti sprovedena do kraja kako se prešlo na narednu.

1. Sponzorstvo: Australijski poslodavac mora imati odgovarajuće sponzorstvo kako bi zapošljavao strane radnike.

2. Nominovanje: Većina viza takođe zahteva da sponzor (poslodavac) nominuje podnosioca vize. Svaka podklasa vize ima svoje uslove za nominaciju.

3. Aplikacija za vizu: Posebni kriterijumi koji uključuju karakter i zdravstveno stanje određuju da li podnosilac ispunjava uslove za vizu.

Postoji nekoliko privremenih radnih viza koje ne zahtevaju 3 faze apliciranja.

Podklasa 400 Temporary work (za kratki boravak): ova viza omogućava ostanak u Australiji maksimalno 3 meseca. Napomena: oni koji rade u industriji zabave trebalo bi da apliciraju za Entertainment vizu.

Podklasa 417 Working Holiday viza: ova viza omogućava podnosiocu da radi i boravi u Australiji maksimalno 2 godine.

457 (Temporary work (skilled))

Ova viza ljudima koji su zainteresovani za pokretanje posla ili rad u Australiji omogućava dolazak na duži period – maksimalno do 4 godine. 457 (Temporary work (skilled)) viza je jedna od najpopularnijih Australijskih viza zato što može biti put do trajne vize (Employer Nomination Scheme). Zahtevi za svaku fazu su:

1. Sponzorstvo

• Podnosilac mora aktivno i u skladu sa zakonom da upravlja biznisom unutar ili van Australije.

• Podnosilac mora na zadovoljavajućem nivou ulagati u obuku svojih Australijskih radnika

2. Nominacija

• Poslodavac mora biti standardni biznis sponzor

• Osnovni iznos plate koji će se isplaćivati Australijskom državljaninu ili osobi sa stalnim boravkom mora biti veći od TSMIT (Temporary Skilled Migration Income Threshold)

• Kvalifikacije i radno iskustvo podnosioca vize moraju biti srazmerni kvalifikacijama i radnom iskustvu za to zanimanje naznačenim u ANZSCO rečniku

3. Aplikacija za vizu

• Nominacija mora biti odobrena i odobrenje mora biti na snazi u trenutku apliciranja.

• odabrano zanimanje mora se nalaziti na važećoj Konsolidovanoj listi deficitarnih zanimanja (CSOL)

• podnosilac mora imati minimalnu ocenu 5 na svim delovima IELTS testa

• podnosilac mora ispunjavati kriterijume koji uključuju karakter i zdravstveno stanje.

Važne promene u vezi sa ovom vizom sprovedene su 1. jula 2013. godine. Za detaljnije informacije, molimo vas kontaktirajte registrovanog migracionog agenta.

Ostale privremene radne vize

•Temporary Work (long stay Activity) viza (podklasa 401):
Ova viza je za one koji žele da dođu privremeno u Australiju zarad drugih aktivnosti poput sporta ili religije.

• Training and Research viza (Podklasa 402):

Ova viza je za one koji žele da dođu privremeno u Australiju kako bi prošli profesionalnu obuku, sproveli ili posmatrali istraživanje kao gostujući akademik ili učestvovali u nekom profesionalnom razvojnom programu.

• Temporary Work (Entertainment) (Podklasa 420) viza:

Ova viza omogućava vam rad u industriji zabave u Australiji.

• Domestic worker (temporary) – diplomatska ili konzularna viza (podklasa 426) – sponzorstvo nije neophodno.