Kursevi računovodstva u Australiji – Računovodstvo je dinamična i uzbudljiva profesija u današnjoj globalnoj poslovnoj sredini. Računovodstvo je doživelo velike promene u poslednjih nekoliko decenija – ranije je u centru pažnje bila finansijska odgovornost, a sada računovodstvo ima složeniju ulogu u menadžmentu i poslovnim organizacijama.

Ključne poslovne odluke uvek se svode na brojke. Računovođe su analitičari i savetnici koji moraju i da donose važne odluke. Različite mogućnosti za karijeru postoje u javnim računovodstvenim poslovima, korporacijama (malim i velikim), revizorskim kućama, državnim i neprofitnim organizacijama.

Uloga računovođe napravila je značajan iskorak u pogledu konsaltinga po pitanju mnogih tema. Mogućnosti za karijeru u računovodstvu sada su dostupne u mnogim oblastima.

Računovođe rade kao finansijski planeri, investicioni savetnici, tržišni analitičari, poreski savetnici, savetnici za pripajanja i akvizicije, za korporativni oporavak i bankrotstva, u finansijskom bankarstvu, e-trgovini i informacionim tehnologijama.

Postoje tri glavne računovodstvene organizacije:

Institut ovlašćenih računovođa Australije (ICAA)

Institut ovlašćenih računovođa Australije (minimalni nivo obrazovanja je diploma sa relevantnog australijskog univerziteteta, ili druga priznata diploma, završen program ICAA CA i tri (3) godine relevantnog radnog iskustva)  uslovi asocijacija za dobijanje ovih registracija

 

Ovlašćene računovođe Australije (CPA)

Sve diplomci koji su završili tercijarni nivo i dobili diplomu akreditovanu od strane CPA ispunjavaju uslove za status saradnika (ASA) bez prava glasa u CPA. Saradnici takođe moraju pohađati jednu od CPA radionica orijentacije ili kompletan CPA program orijentacije na daljinu kao uslov za unapređenje u CPA status. Ovaj uslov bi trebalo po mogućstvu završiti u roku od godinu dana nakon učlanjenja u CPA.

Državni institut računovođa (NIA)

Državni institut računovođa (NIA) je profesionalna organizacija za računovođe poznat po svojim praktičnim veštinama i širokim razumevanjem sveukupnog poslovnog okruženja.

Vrste kurseva računovodstva u Australiji za strane studente:

  • Certificate IV računovodstva
  • Diploma računovodstva
  • Advanced Diploma računovodstva
  • Osnovne studije računovodstva
  • Graduate Certificate računovodstva
  • Graduate Diploma računovodstva
  • Master profesionalnog računovodstva