General Skilled Migration viza

Australiji su bili potrebni kvalifikovani imigranti još od nastanka ove države. Nedavna istraživanja pokazuju da Australijska ekonomija ne može da opstane bez priliva kvalifikovanih osoba iz inostranstva. GSM program je namenjen za relativno mlade ljude koji poseduju veštine koje su Australiji neophodne.
General Skilled Migration (GSM) viza zahteva od svih podnosilaca da ispune određene osnovne kriterijume:

• nostrifikacija veština u zanimanju koje se nalazi na listi deficitarnih zanimanja

• godine: podnosioci uglavnom moraju imati između 18 i 49 godina

• poznavanje engleskog jezika: većina podnosilaca moraće da prođu kroz formalno testiranje engleskog jezika

• podnosioci će morati da pošalju iskaz o interesovanju (EOI) koristeći SkillSelect i moraju biti pozvani da apliciraju za vizu pre nego što zvanično apliciraju za GSM vizu

• u određenim slučajevima, podnosioci moraju imati jednu ili više odgovarajućih kvalifikacija nakon barem dve godine studiranja u Australiji

• podnosioci mogu biti sponzorisani od strane neke Australijske države. Svaka država ili teritorija ima svoju listu deficitarnih zanimanja i uslove koje podnosioci moraju da ispune

Većina GSM podklasa takođe zahteva od podnosilaca da dostigne određen broj bodova za prolaz na GSM kvalifikacionom testu, pa se zbog toga često GMS vize nazivaju bodovnim vizama.

Skill Select

SkillSelect predstavlja veliku promenu u načinu na koji Australija upravlja programom useljenja kvalifikovanih osoba (GSM). Ministarstvo Imigracije objavilo je sledeće: „SkillSelect pomaže da program useljenja kvalifikovanih osoba bude zasnovan na ekonomskim potrebama Australije. Ovaj program će pomoći Vladi Australije da odredi ko može da konkuriše za useljenja na osnovu kvalifikacija, kada se može aplicirati i u kom broju. Kao rezultat toga, Ministarstvo za imigraciju i državljanstvo očekuje da će se vreme obrade zahteva za vizu značajno smanjiti.

SkillSelect sistem podrazumeva da potencijalni GSM podnosioci prvo pošalju iskaz interesovanja ‘Expression of Interest’ (EOI).

Ministarstvo povremeno pregleda EOI iskaze, a potencijalnim GSM aplikantima sa najvišim kvalifikacijama bié upućen poziv da apliciraju za GSM vizu.

Osobe koje žele da se usele u Australiju podnose zahtev za apliciranje za kvalifikacionu vizu popunjavanjem EOI formulara na internetu. Oni su dužni da ukažu na to koje kategorije kvalifikovanog useljenja ih interesuju, i da odgovore na pitanja od značaja za izdavanje relevantnih podklasa vize.

Test bodova

Od svih podnoslaca se traži da dostignu 60 bodova na kvalifikacionom testu kako bi uspešno aplicirali. Ukoliko dobijete prolaznu ocenu, možete aplicirrati za podklasu 189 (nezavisnu trajnu vizu). Ako vam nedostaje nekoliko poena, možete razmotriti apliciranje za sponzorstvo od strane neke Australijske države ili teritorije;
podklasa 190 (Nominated Permanent viza)

• Ako vas sponzoriše neka Australijska država, dobijate dodatnih 5 bodova.

• Podnosilac za podklasa 190 trajne vize ima uslov da mora da provede minimum 2 godine u državi/teritoriji koja ga sponzoriše nakon odobrenja ove vize.

Podklasa 489 (Nominated ili Sponsored Provisional viza)

• 10 bodova će biti dodeljeno klijentu ukoliko ga sponzoriše država ili rođak koji boravi u toj državi.

• Ova viza omogućava podnosiocu da ostane, studira i radi u označenoj oblasti u trajanju od 4 godine. Ova viza može biti izdata dva puta u životu podnosioca.

Aplikacija za vizu

Na osnovu iskaza interesovanja (EOI), osoba može biti pozvana da aplicira za GSM vizu. Najbolje rangirani podnosioci iz velikog broja zanimanja mogu biti pozvani da apliciraju za vizu na osnovu kvalifikacija. Ako je budući GSM podnosilac zainteresovan za nominaciju države ili teritorije, to može takođe nagovestiti u svom iskazu interesovanja (EOI). Podnosilac pože navesti svoje opredeljenje za određene ili sve regione i teritorije.
Ukoliko osoba dobije poziv za apliciranje, imaće 60 dana (počevši od dana poziva) da podnese validnu aplikaciju za vizu putem interneta preko SkillSelect-a. Prijave koje ne budu podnete tokom ovog perioda smatraju se nevažećim.

Ukoliko osoba ne aplicira za vizu nakon dva poziva, njen EOI će biti izbrisan iz baze podataka.