Partner viza

Ova viza je za osobu koja je verena, ali još nije stupila u brak sa državljaninom Australije ili osobom sa stalnim boravkom u Australiji. Ona može biti put do vize podklase 820.
Ovo je privremena viza za osobu koja je u braku ili de facto vezi sa Australijskim  državljaninom, osobom sa stalnim boravkom u Australiji ili ENZ državljaninom, i koja je van Australije u trenutku podnošenja zahteva za vizu. Viza je privremena i može biti put ka dodeljivanju trajne Partner vize podklase 100.
Ovo je trajna viza za osobu koja je u braku ili de facto vezi sa Australijskim državljaninom ili osobom sa stalnim boravkom u Australiji.
Ovo je privremena viza za osobu koja je u braku ili de facto vezi  sa Australijanskim  državljaninom ili osobom sa stalnim boravkom u Australiji. Ova viza je za podnosioce koji se nalaze u Australiji u trenutku podnošenja zahteva za vizu. Ona je privremena i može biti put ka dodeljivanju trajne Partner vize podklase 801.
Ovo je trajna viza za osobu koja je u braku ili de facto vezi sa Australijskim državljaninom, osobom sa stalnim boravkom u Australiji ili ENZ državljaninom.